Do české advokátní kanceláře Arrows vstoupil německý gigant. Chceme modernizovat advokacii, říkají partneři

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

arrows-etlRozhovor

Foto: Arrows

Partneři advokátní kanceláře Arrows a skupiny ETL Global

Na první pohled nenápadný, avšak na tuzemské poměry významný obchod se nedávno udál v právnickém byznysu. Do české advokátní kanceláře Arrows vstoupil poradenský gigant ETL Global, který dle informací CzechCrunche za většinový podíl zaplatil přes 100 milionů korun. Pro pražskou firmu, která se zaměřuje na transakce, veřejné zakázky a korporátní, pracovní a daňové právo, to otevírá nové možnosti. „Můžeme se díky tomu posunout do vyšší ligy,“ říká Vojtěch Sucharda, jeden z partnerů Arrows.

Pod obří německou skupinu ETL Global spadá téměř 900 firem, které se věnují daňovému, právnímu i manažerskému poradenství, auditu či IT, a Vojtěch Sucharda společně s dalším partnerem Arrows Jakubem Dohnalem v rozhovoru pro CzechCrunch vysvětlují, co všechno nové spojenectví s velkým hráčem znamená pro jejich budoucnost.

Společnou ambicí Arrows a ETL je překročit do pěti let v obratu jednu miliardu korun. Společně budou investovat jak do rozvoje poradenství a technologických projektů, tak i zahraniční expanze. Sucharda s Dohnalem v rozhovoru odhalují, jak jednání o prodeji části firmy probíhalo, co si od něj slibují a jakými technologiemi chtějí zlepšit práci právníků.

Do vaší advokátní kanceláře Arrows vstoupil gigant ETL Global. Co to pro vás znamená?
Jakub Dohnal: Jsme rádi, že naším novým společníkem je zkušený advokát Jörn Brockhuis z ETL. Pro Arrows je to velká šance, jak ještě rychleji růst, jak se rozšířit o nové společníky a získat prostředky pro další expanzi. Pro společníky je to dobrý signál v tom, že někdo ocenil naši práci, vidí naši pozici na trhu a věří naší myšlence, která nás dala dohromady. Arrows začínalo tak, že se spojilo několik menších kanceláří, všichni jsme upozadili naše ega a daří se nám to dosud. Na to jsem pyšný, protože to není v advokátním prostředí úplně běžné. Vstup ETL a Jörna teď pro nás znamená přísun nových prostředků a možností, které nás mohou raketově vystřelit.

Vojtěch Sucharda: Jeden z hlavních důvodů, proč jsme do toho šli, jsou synergie. ETL je subjekt, který se zaměřuje na malé a středně velké podniky, přičemž v jejich síti jsou stovky menších advokátních kanceláří, daňových i účetních firem a dalších. My teď s nimi můžeme navázat spolupráci a posílit tak přísun nových kauz. Hodně se v Arrows věnujeme i právě mezinárodní spolupráci, protože je skvělé růst v České republice, ale zajímavější klienti a větší hodinové sazby budou vždy na mezinárodním poli. Díky spojení s ETL se můžeme posunout do vyšší ligy.

Je vstup velkého hráče jako ETL do Arrows jakožto české advokátní kanceláře velkou zprávou i pro celý tuzemský trh?
Jakub Dohnal: Je to ocenění pro trh jako takový, protože když jsme začínali, zahraniční společnosti naopak houfně odcházely. Zůstalo jich tu jen pár a v posledních letech byl jen jeden případ, kdy vstoupila na český trh zahraniční značka. My jsme teď druhý. Je to dobrá zpráva pro český trh i v tom ohledu, že ho velký hráč jako ETL vnímá jako důležitý.

Vojtěch Sucharda: Možná je to dokonce větší zpráva, než si dnes mnozí myslí. ETL sice působí nenápadně, ale jsou velmi zajímaví v tom, co dělají a jak fungují. I díky jednání s nimi jsme si uvědomili, co všechno lze dělat, jak se dá růst, spojovat a propojovat.

dohnal-arrows

Foto: Arrows

Jakub Dohnal, partner advokátní kanceláře Arrows

ETL uvádí, že má pod sebou necelých 900 firem, což je hodně. Šli jste do toho i proto, že už mají takové propojování ověřené?
Vojtěch Sucharda: ETL má velmi specifický model fungování. Jelikož je poradenství byznys stojící na lidech, u kterých potřebujete, aby ve firmě zůstali, tak oni sice kupují majoritní podíly, ale zároveň nechávají řízení firmy v rukou původních majitelů. Nevyžadují, aby se někdo přejmenoval nebo začal fungovat jinak. Poskytují především podporu a tím pádem není samotné ETL tolik vidět, protože je vidět těch zhruba 900 soběstačných firem pod nimi, které se různě druží a propojují, jak je potřeba.

Vy se pohybujete v advokacii přes 10 let. Je spojení s ETL dalším logickým krokem ve vašem rozvoji?
Jakub Dohnal: Jako jednotlivci už v oboru působíme přes deset let, ale samotná značka Arrows vznikla v roce 2018. Už to byl velký milník, jelikož na trhu vznikla nová velká kancelář. Spojili jsme tehdy naše tři menší kanceláře, fungovali tři roky a teď přichází nové nakopnutí pro další expanzi.

Vojtěch Sucharda: V rámci Arrows je pro nás oceněním, že už po třech letech někdo projevil o tak mladou advokátní firmu zájem. Vyplatilo se, že jsme od začátku firmu stavěli jinak, ať už jde o vnitřní řízení, využívání dat a čísel, nebo velkou samostatnost jednotlivých lidí. Pro ETL byla zároveň jedním ze zásadních argumentů naše mezinárodní síť, která funguje a má svou hodnotu. S námi teď chtějí více proniknout do regionu střední a východní Evropy.

Co se vlastně pod značkou Arrows skrývá? Jak fungujete a kam jste se za tři roky fungování posunuli?
Jakub Dohnal: Arrows je poradenská skupina, která je založená na advokátní kanceláři s tendencí stát se hubem pro koncentraci talentů všeho druhu. Jsme profesionální regulované poradenství, v rámci něhož chceme podnikatelům poskytnout pod jednou střechou komplexní službu. Je to trend, kterým se budou ubírat všechny poradenské služby, a my chceme být jedním z trendsetterů.

Vojtěch Sucharda: Primárně klíčový byznys máme v advokacii, která je ideální křižovatkou dalšího kroku v oblasti služeb. Advokát má podle nás naprosto unikátní pozici v byznysu klienta. My jsme advokáti, kteří neuvažují jako advokáti, ale byznysově jako naši klienti – to znamená, že neposkytujeme jen samotnou právní službu, ale zároveň řešíme, jakého obchodního partnera bychom mohli doporučit, kdo by jim mohl udělat daně, účetnictví a nabídnout další služby, aby už nemuseli chodit jinam. Investice od ETL nám potvrdila, že jdeme správným směrem.

Takže zjednodušeně řečeno poskytujete všechny služby, které může byznys potřebovat?
Vojtěch Sucharda: Z oblasti služeb ano. Neděláme třeba marketing, ale jinak máme kolem 70 právníků, a tak je náš rozsah služeb skutečně široký. Když k nám přijde klient, nechceme, aby musel řešit, jestli má zrovna právní nebo daňový problém či oboje. Chceme, aby klient za námi přišel, že má nějaký problém, a my ho dokázali vyřešit. Ověřili jsme si, že to podnikatelé ocení nejvíce.

Jakub Dohnal: Nazývám to poradenským one stop shopem. Řeknu příklad. Když firma dělá akvizici, nepotřebuje obvykle jen specialistu na fúze a akvizice. Velmi často potřebuje i daňového poradce, potřebuje řešit účetnictví a to ten odborník na akvizice sám neudělá. Proto chceme nabízet všechny služby, co jsou potřeba.

ETL v Arrows podobně jako v jiných firmách koupilo 51 procent. Jak u vás probíhalo rozhodování, zda do toho půjdete, tedy že necháte nadpoloviční většinu někomu jinému?
Jakub Dohnal: Jelikož nás je ve firmě sedm společníků, samozřejmě jsme nad tím vedli debaty, ale shodli jsme se, že schopný člověk si zvlášť v takto regulovaném byznysu své postavení vždy najde. S Jörnem Brockhuisem z ETL jsme si zároveň vyjednali podmínky, které vyhovovaly všem stranám.

Vojtěch Sucharda: Od ETL, potažmo našeho nového majoritního společníka Jörna Brockhuise, to bylo od začátku velmi otevřené a férové jednání. Od začátku jsme chtěli zachovat naše vedení společnosti a v tom byla shoda. Koneckonců v zájmu všech nových společníků je, abychom firmu dále rozvíjeli. Procenta jsou jen číslo, podle kterého se dělí zisk. V řízení firmy mají stále vedoucí slovo společníci. Jak stávající, tak ho budou mít i noví.

Jelikož máte ve firmě sedm partnerů, jak se to po této transakci promění?
Jakub Dohnal: Jsem hrdý na to, že nás všech sedm partnerů ve společnosti dál zůstává. Podle našich informací bylo při některých akvizicích ETL běžné, že někdo ze společnosti odešel, protože to viděl jinak. Pro mě je důležité, že všichni společníci zůstávají, zároveň nám to pomohlo ve vnitřních debatách o tom, jak firmu vést dál. Jsme připraveni na vstup dalších partnerů. Na to se těším.

sucharda-arrows

Foto: Arrows

Vojtěch Sucharda, partner advokátní kanceláře Arrows

To znamená, že budete rozšiřovat počet partnerů?
Vojtěch Sucharda: Jednoznačně. I díky debatám s ETL jsme si uvědomili, že je to správná cesta. Přenastavili jsme vnitřní strukturu toho, jakou pozici má každý partner ve firmě, protože když jsme se před třemi lety spojili, dělali všichni všechno. To není dlouhodobě udržitelné, takže jsme si nastavili jasné a férové podmínky pro všechny partnery, ať už pro ty stávající, nebo nově příchozí. Chceme dál růst včetně akvizic dalších advokátních kanceláří v České republice.

Jakub Dohnal: Chceme se v tom odlišit od ostatních kanceláří, u kterých to je obvykle tak, že se stanete smluvním partnerem a podepíšete smlouvu, což znamená, že si za vás daná kancelář účtuje partnerskou sazbu. My ale chceme mít jednotlivé partnery přímo u stolu, aby s námi firmu řídili a rozvíjeli. Zní to jako fráze, ale v advokacii to není úplně běžné. Partnerem se obvykle můžete stát jednou za sto let a ještě tak, že dostanete jen minimální podíl na zisku, rozhodně ale nemůžete do ničeho mluvit. Chceme jít jinou cestou.

To znamená, že když se člověk stane v Arrows partnerem, automaticky dostane i podíl ve firmě?
Vojtěch Sucharda: Ano, stane se společníkem, protože ho chceme mít u jednacího stolu. Partnerem se u nás stane člověk, který je pro nás skutečně partnerem. Buď je to člověk, který je pro nás zevnitř nepostradatelný, nebo má pro firmu takový přínos po jiných stránkách, že si myslíme, že už je její součástí. Daný člověk v takové situaci dostane nabídku, aby se stal partnerem a mohl za nějakých podmínek nabýt i podíl ve firmě.

Jak do toho zapadají akvizice jiných advokátních kanceláří, které jste zmiňovali?
Jakub Dohnal: S několika už jednáme a plánujeme to rozjet ve větším. I jim nabízíme equity podíl, přičemž budou mít stejnou pozici, co se týče práv, zisku, valné hromady a podobně, jako mají partneři Arrows. Pro naše akviziční cíle je důležité, že u nás ve firmě nejsou žádní otcové zakladatelé, kteří by měli poslední slovo, ale ten, kdo přijde, s námi sedí u stolu a má stejnou pozici. Každá nová advokátní kancelář se stane regulérním společníkem.

„Právní odvětví ve využívání moderních technologií značně pokulhává.“

Jak velká je dnes skupina Arrows?
Vojtěch Sucharda: Letos bychom se měli dostat v obratu zhruba na 120 milionů korun. Meziročně rosteme zhruba o 20 až 30 procent, a to jak v obratu, tak v počtu lidí. Ve spolupráci s ETL chceme i díky plánovaným akvizicím do pěti let překonat miliardu.

Zároveň chcete pokračovat v digitalizaci fungování advokacie. O technologiích v právu se hodně mluví, co to přesně znamená?
Jakub Dohnal: Jde o zdokonalování servisu pro klienta. To například znamená, aby veškerá komunikace byla pro klienta uživatelsky příjemná, a také to znamená, abychom zároveň měli nejdokonalejší pracovní nástroj na trhu pro naše právníky. Advokacie je sice regulovaný byznys, ale jeho metody mají stále co vylepšovat. Naším cílem je odbřemenit se od všeho, co nesouvisí s právem, a pro klienta nechat jen mozek samotného právníka, který by neměl být zatěžován rutinními procesy.

Vojtěch Sucharda: Právní odvětví ve využívání moderních technologií za mnohými jinými odvětvími značně pokulhává, chceme ho modernizovat. Udržují se v něm z různých důvodů neduhy, které ale zanedlouho zmizí, protože na ně už nebude zákazník zvědavý. Věřím, že bude naprostým standardem, aby advokátní kanceláře svým klientům nabízely například různé vzory dokumentů. Klient si je sice zvládne doplnit sám online, ale pochopí, že právě na to doplnění bude potřebovat advokáta, který už však nebude muset vytvářet samotný vzor.

Co dalšího může technologie v právním světě zlepšit?
Vojtěch Sucharda: Z jiných oblastí známe různé komunikační platformy, ale ke komunikaci kolem případů a organizaci práce mezi advokátem a klientem dnes slouží jen e-mail. Naprosto chybí nějaká pokročilá klientská zóna, kde lze komunikovat jak s klientem, tak i napříč týmem, kdo na dané kauze dělá, a sdílet v rámci ní bezpečně dokumenty. Kolikrát má v organizaci a stavu věcí nepořádek i advokát, když kauza běží třeba několik let. Nelze si pamatovat vše, co se dělo před pěti lety. Klientský servis v advokacii je možná jedna z největších děr na trhu.

Máte ambici být aktivní i v této oblasti?
Jakub Dohnal: Jednoznačně. Chceme si takový nástroj vyvinout na míru, protože univerzální řešení na trhu není. Klíčová je přitom bezpečnost, protože jde o sdílení důvěrných informací. Už dlouho nad takovým produktem přemýšlíme a vlastně ho už i částečně vyvíjíme.

Kdo bude do vývoje takové platformy investovat? Bude to ETL?
Vojtěch Sucharda: Se společníky jsme se dohodli, že část peněz z transakce necháme ve firmě, a to právě na další rozvoj. Zároveň máme v ETL silného partnera na další expanzi.

Partnerem článku je společnost Arrows. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.