Egyptská královna ve 3D. Přísně střežená busta starověké Nefertiti unikla v digitální podobě z muzea

nefertiti-boxed

Foto: Cosmo Wenman

Krásou královny Nefertiti se nyní může kochat celý svět

0Zobrazit komentáře

V útrobách Egyptského muzea v Berlíně dřímá busta, která svou krásou a jedinečností patří mezi vůbec nejvzácnější archeologické nálezy, jaké jsme v moderní éře učinili. Tvář přísně střežené busty náleží krásné královně Nefertiti, kterou si až doposud mohli pečlivě prohlédnout pouze návštěvníci muzea. To už ale nově neplatí.

Díky technologii 3D skenování a zarputilosti jednoho muže, můžeme obdivovat krásnou Nefertiti odkudkoliv na světě.

Kdy přesně se Nefertiti narodila a jaký byl její původ, není zcela jasné. Historici však s přesností ví, že se jednalo o významnou manželku faraona žijícího ve čtrnáctém století před naším letopočtem, tedy v jednom z nejbohatších období celé historie starověkého Egypta. Královna Nilu Nefertiti se do historie navždy zapsala coby krásná panovnice, jejíž jméno se dokonce stalo symbolem krásy v hieroglyfickém písmu.

nefertitit3

Foto: Cosmo Wenman

Originální sken busty měl být proveden již před několika lety

Krásu její tváře měla navždy zaznamenat busta vytvořená v roce 1350 př. n. l. sochařem Thutmosem. Jeho dílo bylo objeveno o více než 3 tisíciletí později archeology Německé orientální společnosti během vykopávek v Amarně. Objevitelé se souhlasem Egyptské vlády převezli bustu do Německa, kde dnes představuje jeden z hlavních klenotů Egyptského muzea v Berlíně, na který se pravidelně přijde podívat až milion návštěvníků ročně.

Busta byla od počátku své expozice velice přísně střežena. Přidělena ji byla vlastní místnost a je přísně zakázáno pořizovat fotografie busty nebo ji natáčet. Tato pravidla se vztahují na celou řadu výjimečných artefaktů a uměleckých děl uložených v muzeích po celém světě.

blackwidow

Přečtěte si takéMarvel otevírá další fázi svého superhrdinského světa. Podívejte se na první trailer k filmu Black WidowMarvel otevírá další fázi svého superhrdinského světa. Podívejte se na první trailer k filmu Black Widow

Naštěstí během posledních 10 let řada institucí, které tato díla vlastní, provádí jejich detailní 3D skenování. Vytvořené skeny některé z institucí pak zveřejňují online a umožňují tím prohlídku díla do posledního detailu.

nefertitit5

Foto: Cosmo Wenman

Detailní pohled na zadní část busty

K takovému naskenování mělo dojít i u busty královny Nefertiti v únoru roku 2016. Na svědomí jej však nemělo Egyptské muzeum, ale dvojice umělců, kteří údajně oskenovali bustu tajně. Cosmo Wenman, umělecký a designový konzultant a odborník na 3D design a 3D skenování, však později odhalil, že k žádnému tajnému skenování busty nedošlo. Dvojice k němu totiž neměla potřebné vybavení a jediné, co udělala, bylo hacknutí serverů muzea a odcizení oficiálních 3D skenů, které již dříve vytvořilo samo muzeum.

Královna ve 3D

Celá tato „fingovaná loupež“ začala vyvolávat otázky, proč muzeum nezveřejní 3D skeny oficiálně, a již zmíněný Wenman začal vést snahu o to, aby tak skutečně učinilo. Busta je totiž již od 30. let minulého století žhavým předmětem debat, které se týkají snah o navracení významných archeologických nálezů roztroušených po celé Evropě zpět do Egypta.

nefertiti3

Foto: Cosmo Wenman

Díky moderní technologii je možné prohlédnou bustu do posledního detailu

Busta Nefertiti měla být původně navrácena již během vlády Adolfa Hitlera, kterému však uhranula natolik, že její vydání nakonec zamítl. I přes veškeré snahy egyptských úřadů se postoj Pruské nadace kulturního dědictví (SPK), která muzeum provozuje, dodnes nezměnil a busta i proto nadále zůstává jedním z významných symbolů celého Berlína.

Cosmo Wenman ovšem využil německých zákonů, které poskytují bezpodmínečné právo na přístup k oficiálním informacím od federálních agentur. A tento zákon se vztahuje i na elektronické záznamy, kresby, grafiku, plány a zvukové či obrazové záznamy. Po třech letech přetahování nakonec Pruská nadace kulturního dědictví povolila a Wenmanovi zaslala USB disk s kompletními záznamy 3D skenování Nefertiti.

Navíc spodní stranu oskenované busty opatřila licencí Creative Commons Attribution, NonCom Commercial, Share-Alike. Na jejím základě lze skeny kopírovat, distribuovat a upravovat, ale nelze je používat pro komerční účely.

nefertitit6

Foto: Cosmo Wenman

Text s licencí na spodní straně busty

Wenman ovšem pro Hyperallergic poznamenal: „Není mi jasné, u kterých prvků digitální kopie busty Nefertiti si SPK myslí, že má nárok na autorská práva. Původní artefakt je jasně veřejně přístupný a autorská práva na kopii tak nedávají smysl.“

I proto se Wenman rozhodl zveřejnit zaslaný materiál na svých stránkách. Každý její návštěvník si tedy může prohlédnout detailní 3D sken 47 centimetrů vysoké busty vyrobené z malovaného vápence, kterou její autor Thutmos nikdy nedokončil. Dokonale zachovaná jemná tvář Nefertiti tedy již není žádným tajemstvím a její krásu můžete obdivovat v každém detailu i bez cesty do Berlína.

nefertitit4

Foto: Cosmo Wenman

Nefertiti patří mezi hrstku starověkých panovnic, u kterých známe jejich tvář

Rubriku Tech podporujítrask-retina

Diskuze (0)

Novinka

Anonym