Když potřebujete psychickou podporu, ale nevíte, kde hledat. Pomoct chce český chatbot

Co původně vzniklo jako projekt diplomové práce studentky grafického designu, je nyní interaktivním průvodcem péčí o duševní zdraví.

Jiří BlatnýJiří Blatný

veronika-opatrna_final

Foto: Numi/CzechCrunch

Veronika Opatrná, zakladatelka projektu Numi

Hindské jméno Numi odpovídá českému slovu klid. Jmenuje se tak ale i chatbot, který má pomoct zájemcům zorientovat se v oblasti duševního zdraví. Numi vznikl jako diplomová práce grafické a UX designérky Veroniky Opatrné a funguje jako klasický chatovací robot – podle předepsaného scénáře vede člověka připravenou konverzací. O cizím významu slova Opatrná při vymýšlení názvu nevěděla, uznává ale, že náhodou sedí i na její projekt.

Veronika Opatrná se před třemi lety rozhodla, že začne chodit na psychoterapii, a jak říká, bylo to nejlepší rozhodnutí v jejím životě. Postupně si ale všímala, že lidé kolem ní, kteří by o terapii také měli zájem, často nevěděli, kde najít potřebné informace. „Chtěla jsem vyrobit něco, co pomůže s řešením a zodpoví otázky, které lidi často tíží,“ vysvětluje Opatrná, která se dnes věnuje navrhování digitálních produktů, třeba webů či aplikací.

Na Fakultě Umění a Designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně svou diplomovou práci obhájila a spíše jen ze zvědavosti se přihlásila do vzdělávacího programu a soutěže společensky prospěšných projektů Social Impact Awards. Tam s kamarádkou Kateřinou Puncmannovou s Numim obsadily třetí místo a seznámily se zde s mentory, kteří se později k týmu také přidali. Kromě Opatrné s Puncmannovou tak dnes jádro projektu tvoří i manažer Jakub Kavánek a konzultantka Anhelina Mahilnitskaya.

Chatbot Numi funguje jako klasický konverzační robot, jakého můžete znát například z různých e-shopů. Na základě předem připravených otázek a odpovědí uživatele vede dialogovým stromem podle předem daných linií. Projekt primárně míří na dospívající a mladé dospělé, podle Opatrné ale může pomoct zájemcům v jakémkoliv jiném věku. Celkem Numi dokáže odkázat na více než sedmdesát různých kontaktů na konkrétní služby a napíše až dvě stě různých zpráv. Technologickou stránku chatbotu zajišťuje česká firma Wingbot.ai, která se právě vývojem podobných programů zabývá.

sarp_numi

Foto: Numi

Chatbot Numi citlivě pomůže s prvním krokem k pomoci s psychickými problémy

A jaké informace Numi nabízí? „Odpovídá třeba na to, co pro sebe můžu udělat já sama, kdy je vhodná doba na to, říct si o pomoc, nebo jak probíhá první sezení s terapeutem. Počítá i s různými životními situacemi člověka – ukáže, kde najít bezplatnou péči anebo kde hledat v případě, že na ni mám málo času,“ vyjmenovává Opatrná. Hlavní výzvou podle ní bylo, aby byla konverzace dostatečně citlivá, srozumitelná a přirozeně plynula.

Byť by se v současnosti nabízela možnost sáhnout u chatovacího robota po generativní umělé inteligenci, Numi ji hlavně kvůli bezpečnosti nepoužívá. V poslední době se však objevilo několik případů, kdy se lidé snažili s programy typu ChatGPT řešit své psychické problémy, zdá se ale, že umělá inteligence zatím pro něco takového není vhodným pomocníkem, například kvůli nekonzistentnosti odpovědí, které mohou člověka rozrušit nebo zmást.

„Do budoucna o zapojení umělé inteligence přemýšlíme, ale spíše jako o doplňku. Když byste napsal, že jste z Českého Krumlova, tak byste dostal kontakt na odborníka nebo krizové centrum, které je blízko,“ vysvětluje Kavánek. „Obsahuje pouze pečlivě vybrané odpovědi,“ říká Opatrná o Numim s tím, že na odbornou správnost informací dohlížely psychoterapeutky ve výcviku.

Ty pomáhaly i při tvorbě konverzačního stromu, soustavy všech připravených scénářů konverzace, kterou měly na starost dvě copywriterky. „S kolegyní Lucií Želinskou jsme do procesu zapojily skupinu profesionálů z oblasti psychologie, ale především také naslouchaly samotným uživatelům a jejich potřebám,“ popisuje psycholožka Lucie Mannheimová. I vizuální stránka Numiho podle autorů vznikla tak, aby budila atmosféru důvěry a klidu.

Opatrná zdůrazňuje, že Numi nemá v žádném případě ambici terapeuta nahradit. „Neposkytuje lékařské rady nebo zázračná řešení a v krizových momentech uživatele ihned posílá za člověkem,“ říká. Naopak by podle ní mohl chatbot systému psychologické péče v Česku prospět. „Může odpovídat na základní otázky, kterými jsou dnes zahlcení odborníci,“ říká Kavánek. Veškerá komunikace uživatele s Numim je také anonymní. Protože lidé při konverzaci nic nepíší, nenechávají za sebou žádné osobní údaje.

Autoři chatbota říkají, že do jeho vývoje zatím vložili nižší stovky tisíc korun. Vzhledem k dobročinné povaze programu je podle nich nutné, aby byl dostupný zdarma. Protože jim nicméně podnikání v oblasti duševního zdraví dává smysl, je pro ně Numi také dobrým způsobem, jak si něco takového v reálu vyzkoušet. Zpětnou vazbu od uživatelů i odborníků využijí do případných do budoucích projektů.

Rubriku Zdraví podporujíeuc-logo