Nenaruší nové hlavní nádraží jedinečnost Prahy? Úřady si to kvůli UNESCO nechají ohodnotit

Vltavská filharmonie, hlavní nádraží a výtoňský most jsou nové projekty, u kterých se vypracuje posouzení, zda nenaruší hodnotu světového dědictví.

Eliška NováEliška Nová

hlavak-henning2-min

Foto: Henning Larsen Architects

Jeden z projektů, u kterého se bude kontrolovat vliv na jedinečnost Prahy, je hlavní nádraží

0Zobrazit komentáře

Takzvané environmentální razítko známé pod zkratkou EIA je běžným procesem, se kterým se musí vypořádat každý, kdo chce stavět. Musí se doložit, jaký vliv bude mít stavba na životní prostředí či na různé populace fauny a flory. Nyní do Česka vstoupí nový nástroj. Jmenuje se HIA a pod úřednickou zkratkou se skrývá posouzení dopadu na hodnotu památek, které spadají pod světové dědictví UNESCO. Stanovisko se má nyní zpracovat pro tři nové zásadní stavby v hlavním městě.

Zkratka HIA stojí za slovy Heritage Impact Assessments a na rozdíl od její slavnější kolegyně, která posuzuje environmentální dopady, není povinná. Přesto mají nyní nezávislí hodnotitelé vypracovat hned tři posudky. Jeden z nich bude na plánovaný most na Výtoni, který má nahradit ten současný. „Došlo k dohodě mezi Správou železnic a UNESCO, že se posouzení zpracuje. Bude to trvat asi rok a pak se bude znovu jednat o projektu,“ vylíčil náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Druhou stavbou, která by takzvané posouzení vlivu na hodnotu památky měla mít, je Vltavská filharmonie. O tom, kdo dokument na budoucí svatostánek hudby, který má stát na kraji nové čtvrti Bubny, vypracuje, se nyní jedná. A debata se začala vést i o třetím projektu. „Nakonec se ukázalo jako vhodné zpracovat ho i pro hlavní nádraží. Momentálně je každopádně všechno v jednání. Každá stavba má jiný charakter a materiál bude u každé nejspíš posuzovat trochu jiné parametry,“ líčí Hlaváček.

vltavska-filharmonie-11

Foto: BIG

Vizualizace Vltavské filharmonie v Praze od studia BIG

Podle stránek UNESCO se nyní HIA stále častěji vyžaduje pro analýzu možných účinků a důsledků rozvoje na výjimečnou hodnotu objektů světového dědictví. „Hlavním cílem Úmluvy o světovém dědictví je identifikace a ochrana kulturního dědictví. Přizpůsobení se změnám, rozvojové projekty, modernizace či základní údržba objektů světového dědictví by neměly žádným způsobem ovlivnit hodnoty, pro které byly zapsány jako objekty mimořádně hodnotné,“ uvádí UNESCO s tím, že po celém světě se opakovaně objevují problémy při posuzování možného dopadu na památky světového dědictví.

Ty podle organizace OSN v posledních letech čím dál více ohrožuje výstavba a rozvoj, infrastruktura služeb či sociální a kulturní využití dědictví. Jmenovitě kulturní památky nejčastěji narušují nové přehrady, letiště, silnice či tunely, mosty, vysoké budovy, takzvané krabicové budovy, jako jsou například nákupní centra, dále demolice či větrné elektrárny.

V Česku se takzvaná HIA dosud nedělala, UNESCO k tomu má ale vypracovanou metodiku. Jednoduše řečeno se bude zkoumat to, co by ohrožovalo významné hodnoty, díky kterým byla Praha na seznam zapsána. Nikdo ale zatím neodpověděl na otázku, co se stane, pokud bude na konci posouzení pro stavbu negativní.

Co se týče hlavního nádraží, metropole nyní jedná s vítězným týmem Henning Larsen Architects o projektu kolejí i zastávky tramvaje, který by se měl zkoordinovat, a také o proměně Vrchlického sadů. „Karlovo náměstí se projektuje deset let, očekáváme tedy, že i Vrchlického sady budou dlouhý proces. Nyní se chceme zaměřit na část parku směrem k ulici Bolzanova, kde jsou vyhořelé garáže, jež je potřeba zrekonstruovat,“ popsal náměstek pro územní rozvoj. Návrh počítá s tím, že by od Bolzanovy ulice směrem k parku vznikly obchody, které by zajistily jakousi veřejnou kontrolu nad prostorem.

Vltavská filharmonie je ve fázi drobného dopracování, chystá se také podrobnější analýza nákladů a probíhá projednání na úrovni územního rozhodnutí. Podle Hlaváčka nabral projekt asi pětiměsíční zpoždění oproti původnímu harmonogramu, což je podle něj úctyhodný výkon.

Železniční most u Výtoně

Foto: Správa železnic

Vítězný návrh nového mostu u Výtoně

Diskuze (0)

Novinka

Anonym