Lilienthal Berlin

lilienthal-berlin_1

Ukazují čas a ještě voní po kávě. V Berlíně vyrábějí elegantní hodinky z kávové sedliny

Na výrobu pouzdra používají designéři lógr, který po hlavním městě Německa sbírají kurýři na kolech.