Stéphane Nicoletti

sn2Komentář

Lepší výsledky i motivace aneb Proč je pro firmy nezbytné, aby obstály ve zkoušce důvěry

Důvěra má pro firmy pragmatickou, ekonomickou a rozhodující výhodu. Vliv má vždy na dva měřitelné výsledky – rychlost a náklady.