Top Estates

woko-nahled-1

Organické oko zahalené do zeleně. V Brně vyroste budova, která vybídne k práci pod širým nebem

V jižní části Brna vznikne objekt netradičního tvaru, který se zazelená jak po stránce rostlinné, tak po stránce moderních technologií.