Terminál vysokorychlostní trati pod Řípem má finální podobu. Česko ji doladilo s provozovatelem TGV

Poslední rok pilovala Správa železnic studii na terminál vysokorychlostní trati v Roudnici nad Labem. Pomáhal jí přitom francouzský národní dopravce.

Eliška NováEliška Nová

terminal-v-roudnici-nad-labem-final

Foto: SŽ

Terminál Roudnice nad Labem dostal finální podobu

0Zobrazit komentáře

Terminál vysokorychlostní trati pod horou Říp získal konečnou podobu. Po roce od vyhlášení vítězného návrhu v architektonické soutěži zveřejnila Správa železnic architektonickou studii, která stavbu dopracovává do většího detailu. U terminálu tak například přibudou stromy. Státní firma přitom spolupracovala i s francouzským národním dopravcem SNCF, který provozuje vysokorychlostní vlaky TGV.

„Na základě spolupráce se SNCF jsme například optimalizovali provoz v areálu terminálu pro větší plynulost dopravy. Návrh terminálu byl také upraven tak, aby byl celý prostor přehlednější,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Budova, která bude součástí vysokorychlostní trati Podřipsko, vznikne podle návrhu studia Rusina Frei architekti. Ti nechali budoucí stavbu splynout s krajinou – i kvůli tomu, že je v blízkosti národní přírodní památky Říp. Z dálky má působit jako most nebo pavilon v krajině. Na základě studie by se měl tento dojem ještě umocnit.

terminal-roudnice-nad-labem-final

Foto: Správa železnic

Terminál vysokorychlostní trati bude stát pod Řípem

Terminál by se měl začít stavět společně s tratí, a to už v roce 2027. Záležet bude ale samozřejmě na tom, jak dlouho bude trvat vyřízení jednotlivých povolení. Bude například nutné provést aktualizaci dokumentů dotčených krajů. Cestu z Prahy do Roudnice nad Labem tato trať zkrátí ze čtyřiceti minut na polovinu. Vést by měla mezi Balabenkou a sjezdem na Lovosice.

„Projektována je na rychlost 320 kilometrů v hodině a sloužit bude výhradně osobní dopravě,“ uvedl Nevola s tím, že jde o bezmála šedesátikilometrový úsek. „Na tomto rameni jsou v pokročilé fázi také přípravy Krušnohorského tunelu, který chystáme společně s Deutsche Bahn,“ dodal mluvčí. Správa železnic kromě toho nyní řeší i vedení vysokorychlostní trati v Ústí nad Labem. Tam by měla trasa pokračovat. Později pak také za hranice do Drážďan.

Konkrétní podobu už má také terminál vysokorychlostní trati Praha-východ. Ten bude stát u středočeských Nehvizd. Odtud se trasa bude větvit. Jet bude možné do Hradce Králové nebo do Brna. Nehvizdský terminál vznikne podle návrhu společnosti Metroprojekt ve spolupráci s architekty Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem.

Terminál v Roudnici bude tvořit ocelová konstrukce. Odbavovací hala má být prosklená a přístupná z obou stran trati. Zatímco na jedné straně bude kryté stanoviště městské hromadné dopravy, na druhé se bude vyrážet na kola. Vést odsud mají cyklotrasy nejen do Roudnice, ale také do Terezína a na samotný Říp. Hora bude ale cestující provázet i uvnitř, výhled z odbavovací haly totiž bude přímo na ni.