V Českém Krumlově vzniká nová soběstačná čtvrť. Má zabránit odlivu obyvatel

Za posledních dvacet let klesl počet obyvatel města o deset procent. Změnit to má i nová čtvrť, s níž pomáhá studio A8000.

Eliška NováEliška Nová

Nový Dvůr v Českém Krumlově

Foto: A8000

V Českém Krumlově vzniká čtvrť Nový Dvůr

0Zobrazit komentáře

V roce 1600 se tu chovalo osm tažných koní, osmnáct tažných volů, čtyřicet dojných krav, osmdesát jalovic, sedmdesát prasat a rovné dvě stovky slepic a kohoutů. To všechno vzal čas. Na sklonku devatenáctého století tu měli místo zvířat útočiště vojáci. Doba vzala i to. Teď je Nový Dvůr v Českém Krumlově nevyužívaným a chátrajícím územím. Změnit by to měla plánovaná nová čtvrť, jejíž zákonitosti určí architekti ze studia A8000.

Nejde přitom o ledajakou čtvrť. Byť její podobu částečně ovlivní investoři, kteří budou do projektu ještě vstupovat, už teď je jasné, že půjde o místo hodné jednadvacátého století, které by mělo být funkční a soběstačné i v nehostinné době. Návrh je tvořen tak, aby byly budovy v místě co nejméně energeticky náročné. Na střechách se počítá s fotovoltaikou, měl by tu být i propojený lokální distribuční systém a centrální energetický zdroj.

„Základní přírodní kostra bude doplněna použitím zelených střech, retencí vody pro další použití v objektech a v rámci veřejných prostranství budou použity materiály, které umožní vsakování vody,“ líčí pro CzechCrunch architekt a zakladatel A8000 Martin Krupauer.

Dalším výrazným přírodním prvkem by měl být nový park na východní straně území, kde jsou nyní zanedbané vodní plochy. Ty by se měly obnovit a vytvořit tak spolu se stromy základ zelenomodré infrastruktury. Architekti se zelení ostatně pracují i v úvahách o parkování. V Novém Dvoře by měla být polozapuštěná podzemní parkovací podlaží, na jejichž střechách by byl veřejný prostor.

Nový Dvůr v Českém Krumlově

Foto: A800

Nový Dvůr má vzniknout na brownfieldu, kde bývala kasárna Vyšné

Nová lokalita by měla zároveň zabránit odlivu obyvatel z jihočeského města, kde v posledních letech bujel turismus ve velkém. Za uplynulých dvacet let tu klesl počet obyvatel o deset procent. Ze sociodemografické studie, kterou mají architekti k dispozici, vyplynulo, že důvodem je především to, že obyvatelé Českého Krumlova nemohou ve městě sehnat bydlení.

„To znamená, že Krumlov nedokáže nabídnout dostatečné množství a strukturu bydlení pro své občany a pro lidi, kteří by se tam rádi přestěhovali a pracovali tam. To je způsobeno především předchozí nevyváženou orientací na cestovní ruch,“ popisuje Krupauer.

Nový Dvůr by měl i proto sloužit především pro bydlení. Byť se samozřejmě počítá s mixem funkcí. To znamená byty, kanceláře, obchody nebo restaurace. Patří mezi ně ale i sociální služby, kdy město přemýšlí hlavně o Alzheimer centru.

Nové obyvatele sem chce A8000 přivést skrze kvalitu a strukturu nabídky, ale i kvantitu. „Na to se v dnešní době zapomíná. Pokud chceme udržet lidi ve městě, nebo je tam přilákat, musíme jim nabídnout dostatečné množství, ale také pestrost bytů za rozumnou cenu. A s tím samozřejmě souvisí kvalita i kvantita nabízených bytových prostor,“ míní Krupauer.

Studio zároveň analyzovalo, jaká je v místě poptávka po individuálním i kolektivním bydlení a po dalších službách. V potaz brali i to, kdo je schopný a ochotný se do Krumlova nastěhovat.

Architekti by také uvítali, kdyby v některém z objektů našly útočiště místní zájmové spolky. „Aby lidé brali místo za své, musí tam už teď trávit čas například v klubovně nebo divadelním kroužku. V neposlední řadě se počítá také se školkou. Klíčový je ale také veřejný prostor a jeho energie,“ popisuje architekt.

Nový Dvůr v Českém Krumlově

Foto: A800

Konkrétní podobu domů určí ale až investoři

Veřejný prostor by mělo utvářet nové centrum s parterem, tedy živým přízemím, a také vycházkové trasy a cyklotrasy vedoucí okolo i na nedaleký vrchol Kleť, který je oblíbeným výletním místem.

Centrum by mělo vzniknout z někdejších kasáren nebo spíš z bývalého Schwarzenberského statku Neuhof. Takové označení nese místo už od založení v roce 1564, kdy tu Jakub Krčín z Jelčan založil statek. Odtud také dostala čtvrť název Nový Dvůr.

Schwarzenbergové tu v devatenáctém století mimochodem chovali ovce, pravděpodobně plemeno Merino pocházející přímo z císařského chovu Napoleona na panství Rambouillet. V místě jsou stále ještě zbytky někdejších hospodářských budov. Kromě nového veřejného prostoru by tu měly vzniknout také administrativní kanceláře.

Podobu domů určí až investoři

Studie od A8000 nezahrnuje konkrétní domy, pracuje s koncepcí a principy a nastavuje pravidla pro přestavbu území a charakteristiku jednotlivých typů zástavby. Návrhy mají sloužit především jako inspirace. První objekty by mohly v místě začít vznikat už velmi brzy. Povolovací řízení na první domy už je v běhu. Výstavba celé nové čtvrti ale zabere klidně i dvacet let.

Kancelář A8000 se územím zabývá už šest let. V místě fungují jako architekti, urbanisté i jako projektoví manažeři, kteří pomáhají s přípravou rozvoje. Hotová je územní studie, nyní architekti spolupracují s městem na dalším postupu. Nová čtvrť má výměru 240 tisíc metrů čtverečních a domov by tu měly najít dva až tři tisíce lidí.

Český Krumlov získal v roce 2008 bývalá kasárna Vyšný od armády. Zadarmo, chtělo by se říct. Bezplatný převod se ale ukázal jako poměrně nákladná záležitost. Město muselo platit miliony za likvidaci ekologicky závadných armádních budov. Plán na výstavbu narážel i na to, že celé území bylo potřeba podkanalizovat, na což nebyly finance.

Načítám formulář...

Diskuze (0)

Novinka

Anonym