Trh je plný rychle umírajících projektů a plýtvá se penězi, říká Medek z České spořitelny, která to chce změnit

Peter BrejčákPeter Brejčák

medek-csRozhovor

Foto: Česká spořitelna

Martin Medek stojící za programem Seed Starter České spořitelny

České startupy a projekty s potenciálem mají na trhu mnoho různých možností, jak získat podporu – od venture kapitálových fondů přes andělské a další investory až po desítky akcelerátorů a inkubátorů. Navzdory tomu pořád vznikají další iniciativy a ulovit svého jednorožce se snaží také Česká spořitelna.

Martin Medek, který má investiční projekt na podporu startupů v největší tuzemské bance na starosti, však rovnou přiznává, že tento lov může trvat i několik desítek let. Právě proto se v rámci nového programu Seed Starter banka zaměřila na firmy v nejranějších fázích, které však budou na trhu působit další desítky i stovky let.

Medek, který v České spořitelně působí od roku 2011 a aktuálně zastává pozici lídra pro nové obchodní modely a otevřené bankovnictví, v rozhovoru pro CzechCrunch popisuje motivaci banky investičně podporovat startupy, jak program Seed Starter funguje a také jaké jsou jeho cíle a celková vize.

Svůj profesní život jste věnoval kariéře v korporacích, v České spořitelně přitom stojíte za vznikem startupového investičního programu Seed Starter. Nenarážíte na „chorobu z povolání“, tedy na nesoulad fungování korporátů a startupů?
V České spořitelně se poslední dva roky věnuji otevřenému bankovnictví, což je nová a zajímavá obchodní oblast, která z mého pohledu stojí také na fungujících partnerstvích banky s jinými subjekty. Mnoho našich klientů jsou menší nebo nové firmy, my s nimi řešíme jejich potřeby a díky otevřené zpětné vazbě upravujeme naše řešení na jejich problémy.

Ke spolupráci se startupy přistupuji velmi pokorně, jsem si plně vědom všech klišé „startup versus korporace“, proto získávám inspiraci na fungující vzorce, jak nejlépe spolupráci nastavit. A ač ještě nejsem s nastavením úplně spokojen, tak zrovna včera jsem získal od jednoho startupu zpětnou vazbu, že takto rychlý a partnerský přístup by od banky nečekali a že to tedy asi myslíme opravdu vážně.

martin_medek_vetsi-min

Foto: Česká spořitelna

Martin Medek, lídr pro nové obchodní modely a otevřené bankovnictví v České spořitelně

Proč se Česká spořitelna rozhodla pustit do budování projektu na podporu startupů?
Financování začínajících podnikatelů a startupů patří mezi priority České spořitelny dlouhodobě. Ve financování startupů jsme jednou z nejúspěšnějších bank na domácím trhu. K jejich podpoře jsme v minulosti vyvinuli program Hledá se nová krev pro české podnikání, v jehož rámci půjčujeme začínajícím podnikatelům prostředky v objemu dosahujícím téměř 800 milionů korun.

V čem se tento program liší od Seed Starteru?
Seed Starter jsme spustili, abychom byli schopni systematicky investovat do startupů v seed fázi životního cyklu, a kromě samotné investice jim poskytli i možnost profesionální inkubace jejich nápadu a také možnost růst prostřednictvím portfolia nebo kanálů České spořitelny. Jedná se tedy o více partnerskou spolupráci než při klasickém úvěrovém financování.

Jak rychle projekt vznikal?
Myšlenkou na startupový investiční program jsme se začali zabývat v létě 2019, za tři měsíce byl hotový hlavní obrys a za další tři měsíce jsme byli na trhu. Jedná se ale o kontinuální vývoj, mění se trh, mění se zákazníci a jejich chování, na to reagují startupy a na to musí reagovat i Seed Starter jakožto investor. A tak tomu bude vždy. Nedá se tedy říct, že uvedením Seed Starteru na trh máme hotovo a už jen čekáme a vybíráme vhodné startupy.

Čeho chcete s projektem dosáhnout?
Vrátím se k otázce na spolupráci startupu a korporace – ambicí není nic menšího, než aby Seed Starter byl nástrojem pro fungující spolupráci České spořitelny a startupů, postaveným na financování a rozvoji zajímavých obchodních modelů.

Proto investujete právě v seedové fázi, tedy v začátcích vznikajících projektů?
Ano, proto je naším cílem investovat ve fázi seedu, tedy v době, kdy startup hledá svůj jasný byznysový model, jeho škálování a finální strategii. A k tomu obvykle potřebuje investora, který by mu dodal nejen potřebné peníze, ale také případně know-how a mentorskou podporu.

Jakým způsobem chcete zmiňované cíle naplnit?
Hlavně prostřednictvím fungování samotného programu a jeho výsledků, tedy postupným odbouráváním různých klišé „startup versus korporace“. Například rozhodovací proces je poměrně flexibilní, rychlý a každá jeho fáze trvá přesně daný počet dnů. Přesně daná je také struktura výstupů a případný další krok. Celý proces výběru trvá od první přihlášky po finální kolo rozhodování o investici, v případě těch nejúspěšnějších startupů, několik týdnů. Takto nastavený a rychlý proces nemají často ani některé venture kapitálové fondy.

Na kolik tento projekt Českou spořitelnu zatím vyšel?
Projekt samozřejmě nese nemalé pracovní úsilí několika lidí, kteří se mu naplno věnují. Více než o penězích je to o energii a vůli. V České republice dosud žádná jiná banka nepřistoupila k investování do startupů v takto rané fázi stejně systematicky. V rámci bankovního sektoru se tedy jedná o poměrně unikátní projekt.

„Většina projektů umírá velmi rychle, dochází k plýtvání lidským talentem a finančními zdroji.“

Financujete celý projekt jen z vlastních zdrojů?
Investovaný kapitál jsou zdroje Spořitelny, nespoléháme tedy na různé evropské programy, které často výběr komplikují nebo kladou nepříliš flexibilní podmínky investice. A protože chceme, aby byl program konkurenceschopný na trhu venture kapitálu, po celou dobu tvarování Seed Starteru jsme jej konzultovali s lidmi, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

Na programu spolupracujete s firmou Unicorn Attacks a inkubátorem UP21. Co do ní jednotlivé strany přinášejí?
Jsme partneři. Pravidelně řešíme a konzultujeme nastavení celého Seed Starteru i jednotlivé příležitosti. Je skvělé, že máme zkušeného partnera ze startupového prostředí a společně vyhledáváme vhodné možnosti pro oslovování začínajících podnikatelů. A věřím, že i pro naše partnery je vhled do fungování České spořitelny zajímavou přidanou hodnotou.

Hledáte startupy hlavně z oblasti fintechu?
Nehledáme pouze startupy z oblasti fintechu, jak by se mohli mnozí domnívat. Program jsme připravili pro startupy, které přicházejí s nějakou zajímavou myšlenkou obchodního modelu nebo tvorby přidané hodnoty. A to jak v oblasti produktů nebo služeb zajímavých z byznys pohledu pro Spořitelnu nebo z pohledu nových technologií a technologických řešení. A přemýšlejí dlouhodobě. Proto hledáme zakladatele, kteří mají vůli, chuť a odvahu vybudovat úspěšný startup, který bude tvořit hodnotu po desetiletí.

Nemají už startupy a vznikající projekty na trhu dostatečně velké možnosti, co se týče výběru investorů, inkubátorů či akcelerátorů, ale i jiných korporátních startupových programů?
Trh je plný fondů, inkubátorů a akcelerátorů, které mají stejný cíl, tedy vyhledat startup, investovat do něj hotovostí a čekat na rychlé výsledky. Většina těchto projektů ale umírá velmi rychle a dochází k velkému plýtvání lidským talentem a finančními zdroji.

„Ulovit ‚velkého jednorožce‘ může trvat několik desítek let.“

Vy máte jiný přístup?
Ano, z pozice největší banky na trhu, která má takřka 200 let starou tradici, chceme zaujmout jiný přístup. Chceme investovat do projektů, které budou společně s námi na trhu další desítky nebo stovky let.

Jakým způsobem si tento dlouhodobý potenciál definujete?
Startup s dlouhodobým potenciálem je pro nás společnost, která může přinést hmatatelné řešení skutečného problému a proměnit jej ve smysluplný zisk. Je to podnik postavený tak, aby vydržel a přirozeně se dál na základě zdravého rozumu rozvíjel. To, jestli se úspěšně podaří ulovit „velkého jednorožce“ (startup s hodnotou přes 1 miliardu dolarů – pozn. red.), může trvat několik desítek let. Hlavním měřítkem je to, jakým způsobem daná firma tvoří hodnotu.

Výměnou za investiční podporu si plánujete brát menšinový podíl ve firmě?
Výše investice a získaný podíl se vždy odvíjí od fáze, v jaké se daný startup nachází, a zároveň od byznysového potenciálu, jaký v dané firmě spatřujeme. Pro každý vybraný startup probíhá stejný, velmi pečlivý proces výběru, jehož součástí je samozřejmě i valuace firmy, ze které se následně určuje výše investice a zároveň také výše podílu, jaký v dané firmě získáme. Řádově však můžeme říci, že se jedná minoritní podíl velikosti desítek procent.

Předpokládám však, že v rámci pomoci startupům z vaší strany nejde jen o peníze?
Neposkytujeme pouze finanční prostředky, ale i řadu dalších nástrojů, které by mohly startupům pomoci v cestě za úspěchem. Už v samotné fázi výběru absolvují startupy, které postoupily do finálních kol, takzvaný bootcamp.

csas-w

Program Seed Starter

Co se během něj děje?
Během tohoto dvoudenního bootcampu startupy získají nejen zpětnou vazbu na projekt, ale prochází společně s námi celý svůj byznys model, produkt, definici svých potenciálních zákazníků na trhu, obchodní a marketingovou strategii a tak dále. I kdybychom si nakonec daný startup nevybrali pro investici, získá v rámci tohoto procesu poměrně hodnotnou zkušenost a pomoc, na kterou by musel jinde vynaložit často nemalé prostředky.

Jakou pak očekáváte návratnost a v jakém časovém horizontu?
Místo odhadů je v tomto případě jednodušší a objektivnější vycházet z dlouhodobých čísel na trhu. V celosvětovém měřítku se počítá, že v této investiční fázi do dvou let přibližně 65 až 70 procent investovaných startupů zanikne. Na druhou stranu část z těch, které uspějí, může přinést svým investorům vysokou návratnost investice, jelikož do nich vkládali kapitál ve velmi rané fázi.

Samozřejmě platí, že čím lepší máte úvodní proces selekce startupů vhodných pro investici, tím více se zvyšuje pravděpodobnost a procento úspěchu. Jako výhodu naší banky vnímám fakt, že investiční rozhodnutí jsme zvyklí dělat jako denní součást našeho byznysu.

Podpořili už jste nějaký konkrétní startup?
Ano a paradoxně k první finanční transakci došlo v rámci stavu vyvolaného koronavirem, kdy jsme podpořili projekt v oblasti zdravotnictví, konkrétně Virtuální čekárnu od uLékaře.cz. K tomu v těchto dnech připravujeme dokumentaci pro další, tentokrát již standardní transakci. A při pohledu na naše časové plány věřím v jednu až dvě další transakce do začátku letních prázdnin.