Česko má hendikep. Nedobře fungující kapitálový trh musí suplovat private equity fondy, říká partner Sandbergu

Peter BrejčákPeter Brejčák

rybovicRozhovor

Foto: Sandberg Capital

Michal Rybovič, partner v private equity společnosti Sandberg Capital

0Zobrazit komentáře

Slovenská private equity společnost Sandberg Capital se zabývá správou alternativních fondů a na trhu působí od roku 2014. Její akvizice již přesáhly hodnotu 200 milionů eur, tedy více než pět miliard korun, a jedním z nejúspěšnějších počinů firmy je budování tuzemské skupiny Solitea. Když do ní Sandberg vstupoval, měla tržby 100 milionů korun a 80 zaměstnanců, dnes v tržbách hlásí dvě miliardy a zaměstnává přes 1 200 lidí.

Právě na takové aktivity se zaměřují private equity (PE) společnosti. Koupí firmu nebo její část a několik let budují byznys s cílem po uplynutí investičního horizontu svůj podíl prodat. Venture kapitálové (VC) fondy, které investují do startupů, dělají v podstatě to samé, jen ve více dynamičtějších oborech a často ještě s vyšším rizikem. Private equity se obecně soustředí na „konzervativnější“ byznys a mnohdy ve firmách získává i vyšší (i nadpoloviční) podíly.

„Podobně úspěšných příběhů jako Solitea máme víc,“ popisuje v rozhovoru pro CzechCrunch partner Sandberg Capital Michal Rybovič, který má více než patnáctileté zkušenosti v oblasti M&A, zejména v sektorech telekomunikací a IT, včetně zmiňované skupiny Solitea.

Rybovič zároveň vystoupí na konferenci 0100 Virtual CEE, která se věnuje segmentům venture kapitálu a private equity a jejím hlavním mediálním partnerem je CzechCrunch. Konference proběhne online ve dnech 16. až 18. března a u této příležitosti Rybovič v našem rozhovoru promluvil o aktivitách Sandbergu, o vývoji na trhu private equity i největších trendech, které jej ovlivní do budoucna.

Aktuálně největší novinka související se Sandbergem je, že jste uzavřeli další fond se 109 miliony eur. Na co se s investicemi plánujete zaměřit?
Ano, v letošním lednu jsme úspěšně založili náš Fond 2. Plánujeme se zaměřit na investice do malých a středních růstových firem v regionu střední a východní Evropy. Ve Fondu 1 jsme investovali do firem v pěti segmentech – IT, telekomunikace, vzdělávání, retail a zemědělství.

Ve Fondu 2 jsme připraveni na investice v stejných segmentech, avšak předpokládáme, že otevřeme i jednu novou investiční oblast. Musím však říct, že historicky jsme nejvíc úspěchů zaznamenali s technologickými firmami, a proto očekávám, že budeme v tomto segmentu i nadále aktivní.

Mezi malé a střední růstové firmy počítáte i startupy?
Náš focus je v tomto užší, do startupů neinvestujeme. Strategii zakládáme na investicích do dospělejších společností, což znamená, že typicky přicházíme ve fázi, kdy dosahují první úspěchy, mají zaběhnutý produkt, zákazníky a určitou velikost.

O jaké velikosti mluvíme? 
V našem případě jde o firmy s EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) alespoň na úrovni 25 milionů korun. Vstupem do společnosti se snažíme poskytnout kapitál a naše zkušenosti tak, abychom co nejlépe a nejrychleji naplnili jejich potenciál. Naším cílem je kombinací organického a akvizičního růstu dosáhnout desetinásobný růst EBITDA během období našeho působení, což je typicky pět až osm let.

rybovic2

Michal Rybovič, partner společnosti Sandberg Capital

Jakým způsobem jsou regionálně rozděleny firmy, do nichž investujete?
Ve Fondu 1 jsme kromě Česka a Slovenska udělali dealy v Rakousku, Slovinsku, Polsku, Chorvatsku a Srbsku. Chceme být aktivní v celém regionu střední a východní Evropy, ale přirozeně máme nejvíc aktivit na českém a slovenském trhu.

Je podle vás na trhu dostatek investičních příležitostí?
Příležitostí vidíme dostatek, protože se tady potkávají dva zajímavé trendy. Jedním z nich je řešení nástupnictví – majitelé skvělých firem, kteří začali v devadesátých letech, dosahují důchodového věku a ne každý má to štěstí, že najde následovníka v rodině.

Druhým trendem jsou vyrůstající mladé firmy, které se dostávají do stadia, že potřebují pomoci se zahraniční expanzí či růstovým kapitálem nebo mají zájem o konsolidaci určitého tržního segmentu. A právě to jsou situace, kde kromě kapitálu dokážeme přinést i potřebné zkušenosti.

V posledních letech na českém i slovenském trhu vzniká relativně hodně PE nebo VC fondů. Není jich tu příliš? Nebo je jich naopak stále málo?
Přístup ke kapitálu je absolutně klíčový pro rozvoj a růst našich ekonomik. Pokud jej podnikatelé nebudou mít, nebudeme dostatečně rychle dohánět vyspělejší země, a tím pádem růst životní úrovně obyvatelstva nebude tak rychlý. Zároveň platí, že malé země jako Česko nebo Slovensko mají hendikep ve formě nedobře fungujícího kapitálového trhu, takže tuto roli musí suplovat PE a VC fondy.

Sledujete také oblast venture kapitálu?
Musím dodat, že VC scénu nedokážu relevantně posoudit, protože ji detailně nesleduji. Pokud ale startupy dokážou udržet spokojenost investorů a zároveň najít zajímavé investice, je ten stav v pořádku. V oblasti private equity jsou segmenty, kde lze vidět velkou aktivitu PE fondů, ale stále je tady mnoho segmentů, kde PE téměř nejsou. Podle mého názoru je investování v rámci private equity a venture kapitálu v obou našich zemích stále na začátku a obě odvětví budou nadále růst.

Velká konkurence fondů na trhu může vést k tomu, že se k financování dostanou také firmy, které by jinak zafinancované nebyly. Nevnímáte to jako možný problém?
Osobně vnímám, že tento problém je častější ve VC světě. Je také pravda, že například v USA nebo Velké Británii vzniklo několik megafondů, které soutěžily o relativně malý počet velkých dealů, jež zbytečně končily v šílených bidding wars. Pro vítěze je nesmírně náročné vytvořit hodnotu pro investory, když do firmy vstoupíte při extrémně vysoké valuaci.

Jak tedy vnímáte konkurenci mezi private equity fondy?
Intenzita konkurence private equity fondů klesá s velikostí, takže při fondech naší velikosti mezi 100 až 250 miliony eur ta situace není až taková zlá. Na druhou stranu je PE svět nesmírně tvrdý a má v sobě jistou samoregulaci. Říká se, že jste jen tak dobří jako váš poslední fond. Takže pokud některý fond nesplní očekávání investorů, zainvestuje do nesprávných firem, je možné, že další fond už nenaraisuje.

Když jsme u raisování, Sandberg je první významný private equity fond, do kterého vložila peníze slovenská Tatra banka. Jak jste ji dokázali přesvědčit, aby si vybrala právě vás a aby vůbec peníze do takového fondu dávala?
Sandberg Capital vznikl teprve v roce 2014, ale většina lidí z našeho týmu je v byznysu podstatně déle. Já se věnuju private equity téměř 15 let, někteří z mých kolegů 25 let. Za tu dobu jsme byli při mnoha investicích a myslím si, že na bankovním trhu máme velmi dobré jméno. Tatra banka je dlouhá léta jednou z nejaktivnějších bank, která financuje naše akvizice, zná naši investiční strategii, náš track record, zná nás i jako lidi a ví, jak fungujeme.

Předpokládám, že naše výsledky a reputace hrály klíčovou roli při jejich rozhodování. Každopádně jejich rozhodování bylo velmi náročné, protože tento typ investic je pro banky v našem regionu něco úplně nového. Bankovní sektor je velmi konzervativní, proto nás nesmírně těší, že jsme získali důvěru tak významné finanční instituce, jako je právě Tatra banka.

Kdo jsou další významní investoři vašeho fondu?
Největším investorem ve Fondu 2 je jeden z nejvýznamnějších evropských investorů v oblasti private equity – European Investment Fund (přes 59 % v něm drží Evropská investiční banka, 30 % má Evropská komise a necelých 11 % soukromé instituce – pozn. red.). EIF je při alokování kapitálu velmi přísný a my jsme první private equity společností ze Slovenska, která je dokázala přesvědčit.

Dalším významným investorem je J&T Finance Group. Část našeho týmu včetně mě v minulosti pro J&T pracovala a jsme rádi, že mezi námi i po osamostatnění zůstaly dobré vztahy. Skupina J&T investovala i do našeho Fondu 1.

Část z celkového objemu fondu jste vložili také přímo vy?
V private equity je standardem, že do fondu investují vlastní prostředky i partneři PE firem. Typická výše bývá 3 až 5 procent z celkové velikosti fondu, v našem případě jsme investovali podstatně více, a to téměř 20 procent. Pro investory je to důležitý pozitivní signál. Sandberg od začátku budujeme tak, abychom mohli dlouhodobě spravovat i naše vlastní peníze.

„Investoři začali víc vnímat práci jednotlivých private equity firem s rizikem, což nám vyhovuje.“

Jakým způsobem probíhala vyjednávání na uzavření fondu v loňském, koronavirovém roce?
Při fundraisingu jsme měli trochu štěstí, protože klíčové due diligence dělal EIF v únoru 2020. Zástupci EIF přišli do našich kanceláří a dělali interview téměř s celým týmem. V březnu se zavřela letiště a my jsme plynule přešli do online módu, ve kterém jsme fundraising bez problémů finalizovali. Lokální fundraising jsme řešili během léta, kdy byla opatření podstatně příznivější, a mohli jsme se potkávat i osobně.

Změnil se v reakci na pandemii přístup investorů?
Ano, sentiment investorů se změnil, značnou část pozornosti věnovali dopadům koronakrize na portfolio našeho prvního fondu. Jednoduše řečeno, investoři začali víc vnímat práci jednotlivých private equity firem s rizikem, což nám vyhovuje.

Jak loňský rok hodnotíte interně z pohledu Sandbergu?
Byl to jednoznačně nejnáročnější rok naší historie. V průběhu krátkého času jsme řešili mnoho aktivit, jako je zabezpečení přechodu na home office celého našeho týmu i našich portfoliových firem, fundraising nového fondu či dokončení akvizic během první vlny koronakrize. Na druhou stranu na porfioliové společnosti Fondu 1 neměla pandemie výrazně negativní dopady. To považuju za klíčový faktor úspěchu při fundraisingu Fondu 2.

Firmám ve vašem portfoliu se tedy dařilo růst?
Většina firem dosáhla lepších výsledků, než jsme před pandemií plánovali. Souvisí to i s rozložením portfolia, u každé investice věnujeme mnoho času analýze rizika, protože víme, že ekonomika funguje v cyklech, a je přirozené, že po konjunktuře přichází pokles. Před investicí tak testujeme scénáře, jak se může chovat daná firma během případného poklesu ekonomiky.

martin-cigler

Foto: Solitea

Martin Cígler, předseda představenstva holdingu Solitea

Můžete uvést konkrétní příklady, jak reagovaly jednotlivé firmy v segmentech, v nichž působíte?
Například Solitea poskytuje esenciální IT produkty a služby pro řízení podniků všech velikostí, přičemž během pandemie poptávka byznys segmentu po těchto produktech výrazně rostla. Vlastníme 50 procent slovenského telekomunikačního operátora SWAN, který také zaznamenal růst v důsledku přechodu drtivé většiny firem do online prostředí a zvýšených požadavků na telekomunikační služby.

Společnost Revolgy zase pomáhala mnohým firmám s digitální transformací během pandemie a meziročně narostla o sto procent. Na Slovensku vlastníme síť potravin Terno a Kraj, které z pohledu provozu zažily neskutečně náročné období, ale zvládly to a také meziročně rostly. Zemědělský byznys je tradičně odolný vůči ekonomickým cyklům a to se potvrdilo také u nás.

Zmiňujete několik firem ze svého portfolia, má už váš první fond nějaký exit?
Zatím jsme exitovali jen jednu menší investici. Ve většině našich portfoliových společností vidíme značné příležitosti pro zvyšování hodnoty, takže exit není na programu dne. Ale musím přiznat, že už máme investice, kde jsme z našeho pohledu naplnili investiční očekávání a vytvořili hodnotu, kterou jsme plánovali u vstupu, a tak jsme připraveni exitovat.

Do kdy máte stanovený investiční horizont v aktuálním, druhém fondu?
Fond 2 má pětileté investiční období, tedy do roku 2026. Samozřejmě může být i kratší, pokud se nám podaří alokovat získaný kapitál dřív.

„Vstup investora se dnes dá považovat za standardní způsob, jak ukončit určitou etapu v životě podnikatele.“

Sandberg na trhu působí od roku 2014, co se za tu dobu na trhu nejvíc změnilo?
Z mikropohledu Sandbergu se změnilo zejména to, že za sebou máme několik úspěšných investic a vytvoření partnerství se skvělými podnikateli. Dnes se už nemusíme představovat, většině majitelů nabídneme, aby si z našeho portfolia vybrali kohokoliv, s kým jsme dělali nějaký deal, a zeptají se rovnou jich, jak fungujeme. Reference jsou v tomto byznysu klíčové.

A co se změnilo z „makropohledu“?
Vstup investora se dnes dá považovat za standardní způsob, jak ukončit určitou etapu v životě podnikatele. Většina z nich dnes ví, že pokud chtějí získat kapitál na rozvoj nebo někoho, kdo jim pomůže transformovat jejich menší freestyle firmu se sto zaměstnanci na profesionální organizaci s tisíci a více lidmi, jsou tady investoři, kteří s tím mají zkušenosti a se kterými mohou dosáhnout většího úspěchu, než kdyby to možná dělali sami.

V poslední době se investoři kvůli nízkým úrokovým sazbám a vysoké inflaci ve větší míře obrátili k investicím do realit, akcií a právě PE/VC. Vnímáte takový zájem?
Zájem o investování do alternativních aktiv jednoznačně roste, dlouhodobě nadstandardní výsledky private equity firem jsou určitě pro mnohé investory lákadlem. Institucionální investoři zvyšují podíl alternativních tříd aktiv na úkor těch standardních.

Region střední a východní Evropy je ale pro mnoho zahraničních investorů pořád trochu tabu, potřebují vidět standardizované byznys prostředí a úspěšný track record lokálních PE a VC fondů. Pokud to uvidí, alokace kapitálu do našeho regionu bude růst. Určitě však vidíme zvýšený zájem úspěšných lokálních podnikatelů o private equity, což je velmi pozitivní trend.

hudecek-rsj

Přečtěte si takéKonkurence VC fondů v Evropě? Bude víc jednorožců, říká HudečekKonkurence VC fondů v našem regionu povede k většímu počtu jednorožců, říká Martin Hudeček z RSJ Investments

Do kdy případně tento vyšší investiční apetit v oblasti PE/VC může podle vás vydržet? Nebo naopak bude do budoucna ještě více růst?
Existují teorie, které tvrdí, že navzdory rekordním fundraisingům PE/VC firem je podíl alternativních tříd aktiv v portfoliích institucionálních investorů pořád relativně nízký. To by znamenalo, že před sebou máme období, kdy bude kapitál do PE/VC výrazně růst.

Vy této teorii věříte? 
Osobně se s touto teorii ztotožňuji a předpokládám, že jak private equity, tak i venture kapitálové fondy budou disponovat ještě větším kapitálem. Investoři hledají atraktivní příležitosti, jak zhodnotit kapitál při rozumném riziku, a private equity fondy dlouhodobě dosahují atraktivní výnosy.

Na konferenci 0100 Virtual CEE budete mluvit o tom, jak fungují investice do private equity byznysů. Co zajímavého prozradíte?
Budu jedním ze spíkrů v panelu o budování platformových investic. Kromě mě tam budou další tři velmi zkušeností dealmakeři, kteří působí v regionu, a budeme rozebírat všechno, co se týče budování investičních platforem – proč to investoři dělají, jaké to má výhody a nevýhody.

Mezi vašimi čtenáři je určitě množství mladých lidí, kteří vidí svoji kariéru v oblasti PE a VC, proto bych jim chtěl doporučit, aby se této konference zúčastnili. Rozumím, že pro mladé může být cena za vstupenku bariérou, proto i letos Sandberg prvním 30 zájemcům poskytne bezplatný vstup na konferenci. Pokud by měli zájem, ozvěte se na natalia@0100conferences.com.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym