Avast, Jablotron a Karel Janeček investují 100 milionů do projektu, který chce změnit vzdělávání na Kutnohorsku

Jiří SvobodaJiří Svoboda

karel-janecek-big

foto: Karel Janeček

Karel Janeček je jedním z investorů vzdělávací iniciativy Eduzměna

0Zobrazit komentáře

Mezi českými rodiči roste nespokojenost se vzděláváním a až polovina středoškoláků vnímá malou užitečnost výuky. I s takovými závěry přišel minulý rok Nadační fond Eduzměna, do něhož se společně zapojili Avast, Jablotron, Open Society Fund, Nadace České spořitelny, Nadace RSJ a Nadace Karla Janečka. Dali dohromady 100 milionů korun a nyní přicházejí s pilotním projektem.

Eduzměna se rozhodla, že svůj projekt zaměří na konkrétní český region a bude se na něm snažit ukázat, jak je možné české vzdělávání zlepšit. Vytipovala nejdřív sedm různých oblastí, z nichž následně vzešlo středočeské Kutnohorsko. Jde o region, který je podle ukazatelů průměrný a tak na něm novinky půjde dobře ukázat. Zároveň ale tamní aktéři projevili velký zájem a motivaci.

„U kutnohorského regionu jsme vnímali největší soulad s cíli Eduzměny a velký potenciál pro přenos získaného know-how. Zaznamenali jsme rovněž ochotu převzít zodpovědnost a chuť vést dialog a spolupracovat napříč všemi skupinami – vedením škol, zřizovateli, učiteli i rodiči,“ komentuje výsledek výběru Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Právě čtyři skupiny – vedení škol, zřizovatelé, rodiče a učitelé by chtěla Eduzměna do projektu zapojit tak, aby z jejich kooperace profitovala pátá skupina, tedy studenti. Vizí celého programu ve finále bude, aby se „všechny děti učily naplno, s radostí, rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti 21. století“.

I v relativně malém regionu, kde je celkem 41 škol, je toto pochopitelně oříšek. Eduzměna tak chce do Kutné Hory a okolí koncentrovat finance, expertízu pomocí sedmi partnerských organizací a nové lidské kapacity.

Mentoring, komunikace i nové IT služby

„V českých školách je spousta zajímavých a inspirativních lidí s moderním přístupem ke vzdělávání. Jako jednotlivci ale nemohou zásadně ovlivnit celý školský systém. Právě Eduzměna chce tyto skvělé iniciativy podpořit, propojit a v rámci pilotu ověřit, jak můžou společně fungovat na jednom území. Právě to nám, soukromým dárcům, dává smysl,“ říká Martina Břeňová, ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast.

eduzmena2

Foto: Eduzmšna

Zástupci z vybraných regionů se na podzim sešli ke společnému brainstormingu

Konkrétně se chce Eduzměna věnovat například tvorbě sítí mentorů, zlepšení leadershipu a podpoře komunikace s veřejností nebo zavádění sdílených IT služeb. Nejedná se však o projekt, který by byl přesně narýsován a vše bude záviset na domluvě.

Celý projekt totiž potrvá pět let a měl by z něj vzejít replikovatelný model regionální podpory vzdělávání. Ani ostatní regiony, které nebyly pro pro pilotní projekt vybrány ale nepřijdou zkrátka a budou moct čerpat z know-how a přístupu k odborníkům.

Na začátku byla velká analýza

Důvody proč chce Nadace Eduzměna konat, vycházejí mimo jiné z analýzy, kterou si minulý rok nechala zpracovat. Ta přesně popsala mnohé problémy na straně učitelů, rodičů i ředitelů a zřizovatelů.

Tak například, až polovina učitelů je podle dokumentu ohrožena syndromem vyhoření, také se nedostatečně sebevzdělávají a ve svých celkových kvalitách se velice liší. Vzdělání rodičů zase do velké míry ovlivňuje to, po jakém vzdělání aspiruje dítě.

Analýza také dokázala korelaci mezi rodiným sociálním statusem a výsledky studia na základních školách. Na straně zřizovatelů jsou jedním z hlavních problémů nízké výdaje na vzdělání, ale i přetížení ředitelů administrativou. Velmi se také liší kvalita škol napříč regiony.

eduzmena4

Foto: Eduzměna

Vybraná data z analýzy pro Nadaci Eduzměna

V řadě ukazatelů také Česká republika zaostává za průměrem zemí OECD. Čtvrtina žáků v prvních ročnících na středních školách má jen velmi nízkou mediální gramotnost, dále také jen 20 % žáků získá ve finále vyšší vzdělání než jejich rodiče. To je nejhorší výsledek v rámci zkoumaných zemí OECD.

Je ale patrné, že ani nepříznivé statistiky ale neubírají všem zúčastněným na motivaci. „Uvědomujeme si, že jsme v našem úsilí narazili na určitý strop, a proto nám nabídka spolupráce s Eduzměnou dává velký smysl. Chceme, abychom u nás měli šťastné a motivované školáky a aby ze škol vycházeli mladí lidé, kteří budou v životě úspěšní,“ uvádí Vít Šnajdr, místostarosta Kutné Hory.

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma soukromého, neziskového a státního sektoru a bude se soustředit hlavně dlouhodobé a systémové změny. Bude se navíc nadále rozšiřovat a podle Aktuálně.cz se bude snažit získat dalších 100 milionů korun.

czech-republic-3658916_1920

Jako první se v rámci Nadace Eduzměna promění vzdělávání v Kutné Hoře a okolí

Diskuze (0)

Novinka

Anonym