Digitalizace od základu mění práci personalistů. Umožní i lépe hledat nové talenty, říká expert Trasku

Jan BartovskýJan Bartovský

bartovskyKomentář

Foto: Trask

Jan Bartovský, Head of Digital HR Platforms ve společnosti Trask

Pandemie pořádně zahýbala s jednotlivci i firmami. Kde ještě nebyla, nastoupila digitalizace, firmy se musely sžívat s novým pracovním nastavením a v mnoha společnostech se tak už lidé třeba do kanceláří natrvalo vůbec nevrátí. Velkými proměnami tedy prochází rovněž oblast lidských zdrojů, která je i při práci z domova pro dobré fungování firmy a spokojenost zaměstnanců klíčová.

O tom, že pandemie v mnoha ohledech ještě zvýšila důležitost oblasti HR, píše v komentáři pro CzechCrunch Jan Bartovský, Head of Digital HR Platforms v tuzemské technologické společnosti Trask. Popisuje i to, jak se v personalistice vyrovnat s novými výzvami, zlepšit svoje HR procesy a jaké jsou trendy v digitalizaci celé oblasti.

***

HR je o lidech, stejně jako jeho digitalizace

Digitalizace od základu mění práci personalistů. Nabízí různá řešení, nástroje a platformy, které zefektivňují jejich pracovní postupy, a zároveň může přinést lepší zkušenost samotným zaměstnancům. Letošní průzkum společnosti Gartner s názvem Top Strategic Technology Trends for HR Leaders uvádí, že pracovníci s dobrou zaměstnaneckou zkušeností jsou o 89 % úspěšnější v plnění pracovních cílů než ti s opačnou zkušeností.

Ovlivnit kulturu firmy tak, aby podporovala maximální angažovanost jejích zaměstnanců, je největší výzvou současného HR. Digitální HR technologie zjednodušují každodenní práci a přinášejí užitečné výstupy. Funkce jako recruitment, onboarding, řízení vzdělávání, výkonu, komunikace nebo hodnocení zaměstnanců, to všechno lze spravovat na digitálních HR platformách. A nejen to.

Trask

Trask je česká technologická společnost, která od roku 1994 pomáhá rozvíjet…

Umožňují bezpečně archivovat data, automatizovat opakovatelné procesy, a hlavně poskytují analytické nástroje pro strategická rozhodnutí. Postarají se také o rutinní činnosti, čímž uvolňují ruce personalistům. Ti se pak mohou více zaměřit na vlastní práci s lidmi, kterou stroje ještě dlouho nezvládnou.

Nahrazení manuálních procesů digitálními ušetří personalistům čas, který mohou využít pro práci s vyšší přidanou hodnotou. Bez zátěže administrativních úkolů se HR oddělení může posunout ke strategičtějšímu a holističtějšímu přemýšlení o směřování firmy.

V tom mohou pomoci také analytické nástroje, které dokážou například zkoumat využívání pracovního času zaměstnanců, predikovat určitý typ jejich chování v závislosti na vnějších vlivech a mají mnoho dalších využití. Výstupy z takových HR analýz mohou být velmi přínosnou službou, kterou může HR oddělení nabídnout manažerům, aby jim usnadnilo splnění zadaných cílů.

Přesnější výběr uchazečů

Další oblastí, kde může digitalizace účinně pomoci, je náborový proces – od samotné komunikace s uchazeči po jejich výběr. Pomocí algoritmů a umělé inteligence lze snadno označit kandidáty, kteří nesplňují požadavky na konkrétní práci. Recruiter se tak může rovnou zaměřit na ty, kteří si zaslouží pozornost.

Vyplatí se také jít budoucím zaměstnancům naproti. Největší kohortu pracovní síly tvoří v současné době generace mileniálů. A právě ona očekává u svého zaměstnavatele nejmodernější technologie s efektivním řešením pro správu pracovního času a osobních záznamů.

Mileniálové jsou dnes hlavním hnacím motorem digitalizace, protože spoléhají na technologická řešení. Aby firmy oslovily kvalifikované pracovníky, musí nabídnout nástroje, které zaměstnancům umožní pracovat flexibilně, kde a jak chtějí a zároveň co nejefektivněji. Jaké jsou tedy v oblasti lidských zdrojů digitální trendy?

5 digitálních HR trendů

Umělá inteligence prověří uchazeče

Algoritmy založené na umělé inteligenci dokážou analyzovat informace z různých zdrojů včetně sociálních sítí. K analýze profilů potenciálních zaměstnanců a jejich chování ve virtuálním prostoru je využívá například společnost IBM. Kromě toho pomocí umělé inteligence analyzuje řeč a nonverbální projev uchazečů, aby zjistila, zda si sednou s firemní kulturou IBM.

Nábor pomocí umělé inteligence se sadou nástrojů pro kontrolu nežádoucích zkreslení v datových sadách a modelech strojového učení snižuje vliv lidské předpojatosti. Pomáhá tak vytvořit skutečně různorodé pracovní týmy.

Podpora práce odkudkoliv

V roce 2020 vtrhla do pracovního života ve velkém práce z domova. Výzkumy ukazují, že trend práce na dálku bude pokračovat. Společnost Gartner uvádí, že 82 % vedoucích pracovníků plánuje zaměstnancům natrvalo umožnit částečný home office. Široká škála nástrojů pro podporu teleworkingu směřuje k dalším upgradům. Přístupnost technologií určených pro práci zaměstnanců odkudkoliv a kdykoliv se musí stát naprostým standardem.

Řízení a zpětná vazba v reálném čase

Řízení výkonu se stává nepřetržitě probíhajícím procesem. Firmy opouštějí roční hodnocení a přecházejí na systém častějších revizí (čtvrtletně, měsíčně, týdně) s možností využití výstupů detailních analýz dat o způsobu práce zaměstnance. Pomocí technologie se supervizoři a zaměstnanci mohou pravidelně přihlašovat do HR systému, ve kterém vytváří cyklus očekávání a zpětné vazby na splněné úkoly. Zaměstnanci doslova vidí před očima kvalitu svého výkonu a nadřízení mohou být konkrétnější ve svých očekáváních.

Osobní údaje v bezpečí

Zákony o ochraně osobních údajů se vztahují také na data zaměstnanců. Digitální řešení umožňuje bezpečnou ochranu citlivých identifikačních informací i centrální a organizovanou archivaci jakýchkoliv záznamů. Funkcemi, jako jsou digitální podpis nebo razítko, lze zabezpečit smlouvy a další právní dokumenty, certifikáty či výplatní pásky, ale také fotografie, videa, záznamy hlasu a výstupy z analýz osobního rozvoje. Systém udržuje záznamy archivované přesně podle zákona bez nutnosti jakéhokoliv zásahu člověka.

Vzdělávání online

Pandemie vytvořila dosud nevídanou nutnost bleskové rekvalifikace, rozšiřování kvalifikace a rozvoje zaměstnanců obecně. Společnosti ještě více využívají digitální systémy pro řízení vzdělávání všech zaměstnanců. V situaci, kdy je nutné velmi rychlé školení velkého množství zaměstnanců najednou, není možné bez takového systému analyzovat, plánovat ani řídit vzdělávání.

Efektivní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců budou klíčovým aspektem při hodnocení výstupů práce HR oddělení. Společnosti potřebují platformy pro řízení a sdílení vzdělávacího obsahu, kterými mohou automatizovat vzdělávání a podporovat zaměstnance v kariérním rozvoji.

Ke které polovině patříte?

Podle společnosti Deloitte přizpůsobuje 56 % firem své programy v oblasti HR digitálním a mobilním nástrojům a 33 % firem využívá ve svých strategiích umělou inteligenci. Nedávný průzkum společnosti Gartner tento trend potvrzuje a upřesňuje, že 58 % HR lídrů považuje digitální transformaci za svou nejvyšší prioritu. Gartner dále předpovídá, že do roku 2025 bude polovina globálních středních a velkých společností investovat do cloudových řešení digitálního HR.

Zajímá vás, jak je na tom vaše firma? Zapojte se do prvního českého výzkumu, který zjišťuje úroveň digitalizace HR procesů a vzdělávání v Česku. Jeho cílem je prozkoumat celkovou úroveň a míru digitalizace HR jednotlivých firem a segmentů trhu.

Účastí získáte hluboký vhled do stavu svého HR a dozvíte se, kde a jak můžete s digitalizací začít. Zároveň dostanete unikátní srovnání s konkurencí. Vypracovanou studii Digital HR Insight 2021 pošleme všem zapojeným firmám během října. Zapojit se do studie můžete na odkazu zde.

Partnerem článku a CzechCrunche je společnost Trask. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.

Trask

Trask je česká technologická společnost, která od roku 1994 pomáhá rozvíjet…

Klíčoví lidé

trask-filip-tomanek

Filip Tománek

COO, Partner