Letošní Signal Festival odhalil vizuální identitu. Do jejího vzniku se zapojila umělá inteligence

Duhoví poníci, rozličné rostliny, futuristická města a ohořelé vraky aut. I to lze najít ve vizuální identitě letošního Signal Festivalu.

Signal Festival identita

Foto: Signal Festival

Za novou podobou vizuální identity Signal Festivalu stojí grafičtí designéři a umělá inteligence

0Zobrazit komentáře

Letošní již jedenáctý ročník Signal Festivalu, zaměřeného na umění a světlo, se rychle blíží. Do jeho tvorby se letos zapojil nový kurátor, který je zároveň umělcem a bývalým děkanem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Pavel Mrkus. Ten pro festival načrtl tříletý kurátorský koncept s názvem Ekosystémy, pro který nyní vytvořili vizuální identitu grafičtí designéři Jan Brož a Jan Novák. Rozhodli se, že v ní dají ve větší míře prostor umělé inteligenci.

Signal Festival má za sebou úspěšnou první dekádu, během které neustále prozkoumával kreativní inovace a souběžně s tím reflektoval aktuální společenská témata. Na stejném principu staví i koncept Ekosystémů, který bude v průběhu tří let rozvíjet témata přírody, technologií, společnosti a kultury. Letošní ročník začne Průzkumem zaměřeným na umělou inteligenci, přírodní živly, architektonický řád, matematiku, biologii, poetiku i hru.

V návaznosti na první téma Průzkum se už to vizuální identity zapojila letos hojně skloňovaná umělá inteligence. Grafičtí designéři Jan Brož a Jan Novák se totiž jali zkoumat její možnosti. Využili AI nástroje pro generování obrázků ve spojení s typografií nápisu Signal, který již od prvního ročníku slouží jako logo spjaté s festivalem.

Signal Festival identita 2

Foto: Signal Festival

Vizuální identita reflektuje nový kurátorský koncept festivalu

Grafici jednotlivé prompty, tedy slovní příkazy pro umělou inteligenci ke zpracování grafického zadání, navrhli tak, aby vycházely z témat vytyčených v rámci kurátorského konceptu. Pro tvorbu statických obrazů využili generátor Stable Diffusion, pro animované sekvence nástroj Runway. Do procesu promptování se zapojil i kurátor festivalu Pavel Mrkus.

„Výsledná mozaika je pro nás pohledem do multiverza ekosystémů, existujících vedle sebe v různých stylech, měřítkách a čase. Promptování v tomto případě nahradilo grafický software, který slouží pouze k postprodukci. Přichází doba časové a energetické šetrnosti, ve které je o to více kladen důraz na artikulaci nápadů a konceptů,“ popisují vizuální identitu autoři Jan Brož a Jan Novák.

Během realizace vzniklo hned několik variací nápisů složených z různých písmen ilustrujících téma festivalu. Objevují se na nich tak futuristická města a architektonické počiny, základová deska, fauna i flóra, technologické vychytávky, jedno písmeno odkazuje také na dílo Maxima Velčovského, které vytvořil pro loňský ročník festivalu ohořelé vraky aut z Ukrajiny.

Letošní Signal Fesitval propukne 12. října a potrvá čtyři dny. Kromě toho, že propojí vizuální umění s městským prostorem Prahy, přinese také živá vystoupení, přednášky, workshopy a nové spolupráce, které celý festival posouvají do multižánrové sféry.

Loni šlo například spolupráci s galerií Kunsthalle Praha na interaktivní projekci umělce Ondřeje Zunky nebo o propojení s Institutem plánování hlavního města Prahy, který poskytl data pro umělce Refika Anadola. Ten z nich následně vytvořil unikátní dílo pro velkoformátovou projekční stěnu v CAMPu. Program letošního festivalu představí pořadatelé 6. září.