Nejlepší IT je neviditelné, ale funkční. Cisco Meraki ukazuje, že i firemní sítě mohou běžet v cloudu

Poptávka po cloudových řešeních je jedním z nejvíce rostoucích trendů i v Česku. Patří mezi ně také firemní sítě a IT infrastruktura.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

sit

Foto: vygenerováno Open AI / DALL-E

Kvalitní a bezpečné připojení je pro fungování firmy klíčové

Nejde zpravidla o tu nejzábavnější část, která se při budování byznysu řeší, ale zároveň je to jedna z těch nejdůležitějších. Pokud totiž ve firmě nemáte správně nastavenou IT infrastrukturu nebo neustále vypadávají sítě a z toho důvodu vám třeba neběží internet nebo nefunguje přístup k důležitým službám, ochromuje to celý provoz. Společnou výzvou de facto všech firem je přechod do cloudu. A právě v cloudu může fungovat také správa celé firemní sítě. „Společnosti potřebují komplexní řešení s nízkými požadavky na správu,“ říká Ondřej Klapka, Account Manager Cisco Meraki pro Česko a Slovensko.

Právě Cisco Meraki nabízí cloudové, síťové a bezpečnostní řešení pro podnikání, které se snaží propojit komplexitu robustního IT řešení s co nejjednodušší správou a také škálovatelností. V dnešním rychle se měnícím světě totiž firmy potřebují mít agilní řešení také na správu a rozvoj vlastních sítí, aby vyhověly dynamicky se měnícím požadavkům ve všech ostatních oddělení.

„Čím dál tím více platí, že IT musí být v podstatě neviditelné z pohledu údržby, ale zároveň musí tvořit pevné základy pro další budování byznys procesů,“ doplňuje Ondřej Klapka. Na těchto aspektech je postaveno také řešení Cisco Meraki, u kterého lze začít s jednoduchou podnikovou sítí a postupně do ní napojovat další potřebné služby. K dispozici jsou produkty pro bezdrátový přístup, přepínače, firewally nebo řešení pro správu mobilních zařízení, ale také produkty pro bezpečnost a internet věcí, jako jsou kamery, senzory či mobilní brány.

cisco-meraki

Foto: Cisco Meraki

Cisco Meraki nabízí komplexní řešení pro firemní sítě

Hlavní předností je cloudový přístup, v rámci něhož lze z jediného panelu spravovat celou síť. Přestože tedy může takové řešení vypadat robustně, je díky svému konceptu určeno i pro firmy, které mají na správu IT omezené zdroje. „Výhodou Cisco Meraki je flexibilita. Roste s vámi od malé firmy, kdy můžete využívat třeba jen základní produkty, až do velké korporace, přičemž na této cestě dokáže pomoci rychle rostoucím společnostem uzpůsobit IT v krátkém čase, aby je tato část byznysu zbytečně nebrzdila,“ vysvětluje Kirill Molokojedov, Cisco Partner Account Manager pro Česko a Slovensko.

Podle něj jde proto o technologii, která je poptávaná jak ve startupech a menších firmách s několika zaměstnanci, tak v nadnárodních korporacích, kde nároky na robustnost i třeba bezpečnost sítě bývají mnohonásobně větší. V České republice Cisco nabízí řešení Cisco Meraki prostřednictvím B2B kanálů svého partnera Smarty.cz.

Všichni se shodují, že cloudový přístup k mnoha oblastem včetně sítí či bezpečnosti je ve světě jednoznačný trend a roste i u nás. „Také lokální trh se významně přizpůsobil podle trendů přicházejících ze zahraničí. Poptávka po cloudových řešeních je jedním z nejvíce rostoucích trendů právě i v Česku,“ potvrzuje Vojtěch Vagai, Key Account Manager TD Synnex Česká republika. Jednou z překážek přechodu do cloudu může být složitost systémů, kterou se Cisco Meraki snaží eliminovat.

Kvalitní a bezpečné připojení je pro spokojenost i fungování celé firmy také klíčové.

Do oblasti cloud networkingu vstoupilo Cisco již před mnoha lety, a tak patří mezi jeho průkopníky. Zároveň má na trhu i díky své dlouholeté síťové expertíze připravené produkty pro všechny typy byznysů a využití, to znamená, že splňují požadavky různých průmyslových odvětví, jako je výroba, zdravotnictví, pohostinství, hoteliérství, finanční služby a retail či logistika. Každá firma si může zvolit co nejvhodnější licenční model.

Podle Vojtěcha Vagaie jsou ceny individuální podle toho, o jak velkou firmu jde a jak robustní řešení potřebuje nasadit. „Dokážeme přesně spočítat, kolik stojí celé síťové řešení na den, a klidně se můžeme dostat na částky v řádech několika korun. Je na každé firmě, aby zvážila, zda se jí takové řešení vyplatí, ale je to podobné jako káva, která může být klidně ještě dražší. Nicméně kupujete ji, aby byli zaměstnanci stejně jako vaši zákazníci spokojení, a kvalitní a bezpečné připojení je pro spokojenost i fungování celé firmy také klíčové,“ říká.

Důležitou součástí Cisco Meraki je také automatizace procesů a centralizovaná správa včetně monitoringu, aby bylo k obsluze potřeba co nejméně personálu a efektivita provozu byla co nejvyšší. Naprosto klíčovým prvkem je pak u všech síťových a cloudových řešení bezpečnost a platí to také pro Cisco Meraki.

„S rostoucím množstvím kybernetických hrozeb si nikdo, kdo je připojen k internetu, nemůže dovolit dělat kompromisy v zabezpečení. Bezpečnostní brány Cisco Meraki jsou navzdory velmi jednoduché implementaci a provozu dle nezávislých testů na té úplně nejvyšší bezpečnostní úrovni v porovnání s ostatními technologiemi a jsou zárukou bezpečnosti pro každou organizaci,“ dodává Ondřej Klapka, Account Manager Cisco Meraki pro Česko a Slovensko. Firmy mají k dispozici bezpečnostní centrum, které dává přesné informace o tom, co se v síti děje, případně kde byl zachycen případný kyberneticky útok.

CC Native

Partnerem článku je Smarty.cz