Praha schválila změnu magistrály. Před Fantovou budovou chce zrušit pruh, na Těšnově má být park

Magistrála přetla město vedví. Rada hlavního města nyní schválila sérii úprav, které by měly rány částečně zacelit. Dohromady jde o tři projekty.

Eliška NováEliška Nová

magistrala2

Foto: MHMP

Na magistrále by se mohly rozšířit chodníky a naopak snížit pruhy pro auta

0Zobrazit komentáře

Jde o největší secesní památku v Česku. Historická Fantova budova, která je součástí hlavního nádraží, ale turisty patrně nejvíce překvapí tím, že život před ní není příliš bezpečný. Člověk se totiž před nemovitou kulturní památkou octne takřka na dálnici. Praha nyní schválila koncepci, která by měla Fantově budově dodat důstojný předprostor. A také místo pro lidi.

„Cíle koncepce daného veřejného prostoru vychází ze snahy sjednotit tento dnes roztříštěný prostor a definovat jej jako zřejmou vstupní bránu, reprezentativní předprostor secesní Fantovy budovy, která propojí více budovu a samotné nádraží se svým okolí. Současně prostor získá nový městský charakter,“ uvádí důvodová zpráva tisku, který v pondělí schválili pražští radní a který má CzechCrunch k dispozici.

Proměna se má stát zejména dvojí. Zaprvé by měly před památkou vzniknout přechody, podobně jako se to už v minulém volebním období stalo u Národního muzea. To by znamenalo, že lidé, kteří se potřebují dostat na druhou stranu, odkud dnes například jezdí dálkové autobusy, nebo do zbytku Vrchlického sadů, už by nemuseli složitě hledat nevábné a zapáchající podchody.

To ale není zdaleka všechno. Na magistrále, která dělí město vedví, by také mělo dojít ke zrušení jednoho pruhu. Před Fantovou budovou jsou nyní ve směru od muzea po Holešovice pruhy tři. Jeden z nich je odbočovací a vede dolů na křižovatku U Bulhara. Ten by měl fakticky zmizet, pruhy by tu vedly jen dva, přičemž nově by se na sjezd odbočovalo z toho pravého. Tím by před historickou budovou mělo vzniknout veřejné prostranství, vysázet by se zde měly také stromy. Podle schváleného dokumentu je to preferovaný postup.

fantova

MHMP

Návrh rozšíření veřejného prostoru před Fantovou budovou

Změny by se měly udát v souvislosti s rozsáhlou opravou hlavního nádraží. Zatímco fasáda Fantovy budovy už je hotová, chystá se také projekt na novou odbavovací halu. Město proto schválený dokument nyní předá Správě železnic, která na projektu pracuje. Posloužit by měl jako podklad pro následnou investiční akci. Koncept, který se jmenuje Nový Hlavák, totiž řeší i prostor Vrchlického sadů. Ty byly kdysi rozlehlejší, část z nich ale uřízla právě magistrála.

„Předprostor Fantovy budovy včetně navazujícího prostoru Vrchlického sadů je branou do města, ať už pro návštěvníky města, nebo pro každodenní cestující, kteří přijíždějí do města za prací, kulturou nebo příbuznými. Tento prostor si zasluhuje být dostatečně reprezentativní a být vstřícný ke všem jeho uživatelům, ať už při pouhém přeběhnutí z taxíku do haly, nebo při čekání na své blízké či při návštěvě kulturních sálů ve Fantově budově,“ uvádí také důvodová zpráva.

Nový park na Těšnově

Tím ale plány města s magistrálou nekončí. Radní totiž ve stejném tisku schválili hned další dva projekty. Město se totiž ještě za minulého vedení rozhodlo využít architektonické soutěže na urbanistické řešení celé Florence. Tu vyhrálo studio Unit architekti. Praha ale oslovila i architekty na sdíleném druhém místě, aby zpracovali koncept humanizace magistrály a parku Těšnov.

To se stalo a architekti navrhli, co s městskou autostrádou od Hlávkova mostu po křižovatku U Bulhara, tedy v podstatě v návaznosti na změnu předprostoru Fantovy budovy. Studio agps architecture, kde jsou zastoupené zahraniční i české ateliéry, navrhuje zachovat magistrálu v tomto místě, tedy v podstatě nad Štvanicí, na estakádě.

Architekti přišli s několika variantami řešení, které lze provést v krátkém časovém údobí i v tom dlouhém. V krátkém jde například o změnu osvětlení nebo dopravního značení. Ve střednědobém horizontu by ale už mělo dojít k úpravě šířky nebo počtu jízdních pruhů, rozšířit by se měly chodníky a mohla by se zde zavést cyklostezka. Mělo by také vzniknout několik schodišť, po kterých by bylo možné se snadno dostat na jinou úroveň veřejného prostoru. Podle důvodové zprávy by se těmito návrhy mělo město řídit při údržbě autostrády.

Druhá studie se věnuje parku Těšnov. I tohle místo zůstalo jakousi jizvou ve městě. Kdysi tu stálo velkolepé nádraží z roku 1875. To ale muselo ustoupit právě magistrále, a dnes tak je prostor Těšnova neutěšeným místem. Park navrhovaly ateliéry de Architekten Cie, Lola Landscape architects a brněnské studio M2AU.

Projekt počítá se svedením magistrály v tomto úseku na zem, což by znamenalo, že by se z ní stala městská třída v úrovni stávajícího terénu. „Prostor uvolněný po odstranění estakády severojižní magistrály, jejíž dopravní funkci při snížených intenzitách architekti uvažují ve stopě stávajících ulic po obvodu parku, umožňuje vznik velkorysého městského parku s vodními prvky odkazujícími na historický průběh městského opevnění,“ uvádí důvodová zpráva schválených projektů.

Návrh počítá se vznikem vodní nádrže před prostorem Muzea hlavního města Prahy. Možností je také to, že by na druhé straně parku vyrostla nová budova archeologického muzea, které by mělo být protiváhou stávající muzejní stavby.

tesnov4

Foto: MHMP

Park má podle nové koncepce vzniknout u Muzea hlavního města Prahy

Humanizace pražské magistrály rozhodně není nové téma. Dálnice, která vznikla v komunistickém režimu uprostřed města, volá po úpravách, které by zmírnily její zásah do urbanistické struktury. Důležitý krok učinila už rada Prahy pod vedením Adriany Krnáčové. Ta dokonce najala světoznámé urbanistické studio dánského architekta Jana Gehla. Ateliér navrhl sérii dílčích, nepříliš radikálních úprav, podobných těm, které nyní rada schválila. Ani tak se ale úpravy magistrály nijak nepohnuly.

Úpravy, které nyní vedení Prahy představilo, iniciovali Krnáčové nástupci a předchůdci současné rady, a to v návaznosti na již zmíněnou urbanistickou soutěž zvanou Florenc 21.