Těžké časy pro firmu? Pomůže stát i inovativní finanční nástroje a digitalizace, radí expert na fintech

Výkonný manažer České fintechové asociace Ondřej Machač radí, jak složité časy ustát za pomoci moderních finančních nástrojů i tradičních postupů.

roger

Foto: Roger/CzechCrunch

Ondřej Machač, výkonný manažer České fintechové asociace

Vývoj ekonomické situace často připomíná jízdu na horské dráze. Hospodářské kolísání může ohrozit každou firmu, zvlášť na pozoru by se však měly mít malé a středně velké podniky bez velkých finančních oddělení s propracovaným finančním plánováním. Pokud podnik není dostatečně připravený, mohou jej ekonomické propady položit na lopatky.

Nástrojů, jak se tomuto scénáři vyvarovat, existuje celá řada. Některé z nich však v klasických poučkách nenajdete. Podle Ondřeje Machače, výkonného manažera České fintechové asociace, může k větší stabilitě přispět i využívání nejrůznějších moderních nástrojů z oblasti fintechu a digitalizace, jež umožní lépe nakládat nejen s financemi.

Machač je fintechovým expertem a spoluzakladatelem dobročinného projektu Podpořit.cz. Zároveň působí na pozici aktivního konzultanta v oblasti fintechu a inovací v Platební instituci Roger. Instituce patřící do skupiny KB přivedla na český trh některé inovativní finanční nástroje, které umožňují malým a středním firmám lépe zvládat cash flow, s větší lehkostí tak překonávat horší časy a co nejvíce růst v době prosperity. Machač prozrazuje, o které konkrétní nástroje z fintechu a digitalizace se jedná a zároveň připomíná i „tradičnější“ postupy, jak nelehkou dobu ustát.

Jedním z hlavních kroků, které by měly firmy pro překonání nelehkých časů – ale ideálně i v dobrých dobách – udělat, je zlepšit svou finanční stabilitu. To znamená, že by měly mít dostatek hotovosti na úhradu svých závazků, jako jsou například nájemné, faktury a další náklady na provoz. Zdá se to jasné, ale ne všechny společnosti to tak mají. Jak ideálního stavu dosáhnout?

  • Vytvořte si finanční plán: Je důležité mít přehled o svých příjmech a výdajích a vytvořit si plán, jak s nimi naložit. Zkuste najít způsob, jak snížit náklady a zvýšit výnosy.
  • Sledujte své účetnictví: Pravidelně sledujte své finanční záznamy a ujistěte se, že všechny faktury jsou vyřízeny včas. To vám umožní rychle reagovat na případné problémy s platební morálkou vašich zákazníků.
  • Udržujte si dostatečnou hotovost: Je důležité mít dostatečnou hotovost, aby firma mohla přežít neočekávané události, jako jsou například problémy se zákazníky nebo výpadky trhu. Proto si nastavte dostatečné rezervy. Ty se koneckonců budou hodit i při pozitivnějších neočekávaných událostech. Například když by se vám vyskytla šance odkoupit za výhodnou sumu materiál od konkurence, která se rozhodne ukončit fungování.
  • Využijte moderní finanční nástroje: Mezi ně můžeme zahrnout například cloudové účetnictví, které vám umožní snadno sledovat vaše finance a mít přehled o stavu vaší firmy. Například systém ABRA Flexi.
  • Budujte si dobré vztahy se zákazníky: Komunikujte, buďte vstřícní a především se snažte poskytovat kvalitní služby a produkty. To vám pomůže udržet si stabilní příjmy a dlouhodobé vztahy se zákazníky.

Inovace, konkurenceschopnost a produktivita

Inovacemi a rozšiřováním svého portfolia jsou firmy více konkurenceschopné a odolné vůči jakýmkoliv neočekávaným událostem. Když trh klesne, může být vhodné zaměřit se na nový produkt nebo službu, která má větší poptávku. Digitalizace může také pomoci firmám rozšířit své portfolio produktů a služeb. S využitím e-commerce můžete prodat své produkty online a zvýšit jejich dostupnost a konkurenceschopnost. V Česku je ideální Alza nebo tržiště na Mallu.

Další z cest, jak zlepšit produktivitu své firmy, je digitalizace. Můžete automatizovat procesy, začít s online marketingem nebo implementovat inovativní řešení, které ušetří administrativní zatížení. Tím může být elektronická výměna obchodních dokumentů (EDI). Pomocí řešení od firem, jako je GRiT, můžete elektronicky vyměňovat doklady, jako jsou objednávky, faktury, dodací listy, ceníky, katalogy zboží, stavy zásob nebo logistické doklady. Spoustu procesů tak můžete automatizovat, což vám ušetří čas s administrativou a zároveň sníží chybovost.

FinTech a digitalizace jsou pro řadu podnikatelů tajemné pojmy. Přitom jim mohou výrazně ulehčit život

Pokud čekáte na zaplacení od svého odběratele třicet a více dní, může docházet k problémům s cash flow. Mzdy, nájemné nebo třeba leasing platíte každý měsíc a vaše provozní finance jsou tak pod značným tlakem, který může v případě mimořádného nákladu eskalovat do větších problémů. V takovém případě fintech nabízí jednoduchého zkrácení splatnosti faktur. Díky Rogeru je možné splatnost zkrátit na tři dny. Do této doby Roger proplatí 75 procent z faktury a zbylých 25 procent po zaplacení odběratelem, přičemž průměrná cena služby se pohybuje okolo 1,93 procenta z pohledávky.

Na rozdíl od bankovních produktů jsou tato řešení flexibilní. Můžete je tedy využít jednou za čas v případě mimořádné situace nebo pravidelně pro zrychlení peněžního toku a rychleji tak inovovat vaše produkty, zařízení nebo procesy.

Spolupracujte s ostatními a nezapomínejte na stát

V čase, kdy ekonomika kolísá, může pomoci spolupráce s ostatními firmami. Ta může zahrnovat například sdílení zdrojů, společné využívání marketingových kanálů nebo spolupráci na vývoji nových produktů.

Příkladem může být spolupráce Mattoni a Budvaru, kteří společně nabízejí nealko ochucené pivo Birgo. Dalším je Kofola, která pro Vánoce 2021 v kampani se sloganem „Jestli se nepletu, Vánoce jsou tu“ vytvořila limitovanou kolekci pleteného merchandisingu se značkou Fusakle. Pro český trh to může být neobvyklé, podobná kooperace značek ve světě je ale stále častější.

Státní agentury, jako je CzechTrade, CzechInvest a Národní rozvojová banka, mohou být také pro malé a střední firmy velkou pomocí. CzechTrade a CzechInvest poskytují poradenství a pomoc s exportem, importem a vstupem na zahraniční trhy. Tyto agentury také nabízejí informace o zahraničních trzích a možnostech financování pro firmy, které hledají nové obchodní příležitosti.

Národní rozvojová banka pak nabízí širokou škálu finančních nástrojů pro podporu rozvoje malých a středních firem. Tyto nástroje zahrnují například půjčky, záruky, investiční programy a další formy finanční podpory. Národní rozvojová banka také spolupracuje s ostatními finančními institucemi, jako jsou komerční banky a fondy, aby pomohla firmám získat potřebné financování.

Tyto státní agentury mohou pomoci firmám najít nové obchodní příležitosti, získat potřebné financování a zlepšit finanční stabilitu. Poskytují také informace a poradenství, které mohou pomoci firmám zlepšit podnikání a zvládnout náročné období.

A když se ekonomice zrovna daří? Nečekaná situace může přijít kdykoli, ať už je ekonomika na vzestupu, nebo není. Hlídání cash flow a využití fintechových nástrojů, které podpoří produktivitu firmy, je pravděpodobně ta nejvýhodnější cesta, jak se mohou podnikatelé na jakoukoli nepohodlnou situaci připravit dopředu.

CC Native

Partnerem článku je Roger