Zanedbané místo pod magistrálou čeká velká proměna. Praha představila záměr, jak zpříjemnit křižovatku U Bulhara

Peter BrejčákPeter Brejčák

krizovatka-u-bulhara-boxed-min

Foto: Google Maps

Pražská křižovatka U Bulhara se nachází přímo pod magistrálou

0Zobrazit komentáře

Na okraji historického centra Prahy, jen pár minut pěšky od Prašné brány v těsném sousedství Hlavního i Masarykova nádraží, je vstupní brána na Žižkov. Křižovatka U Bulhara si vybudovala pověst místa, kterému je lepší se vyhnout. Pro řidiče aut je kvůli zvláštnímu dopravnímu značení směrem na Žižkov relativně nepřehledná, pěším přináší nepříjemný zážitek z neudržovaného a špinavého prostoru. Přijde ale změna.

Že jde v případě křižovatky U Bulhara, která se nachází přímo pod pražskou magistrálou, o zanedbaný a nepříjemný prostor pro řidiče i chodce, si uvědomuje i pražský Institut plánování a rozvoje, který nyní představil záměr hlavního města, jež chce toto místo vylepšit a dát mu i novou funkci.

Dle plánů má místo i nadále sloužit aktivitám nízkoprahového centra Naděje, které však projde proměnou a na současném parkovišti vznikne galerie veřejného prostoru. Spolu s tím má dojít i ke zlepšení propojení pro pěší a cyklisty, aby se z Nového města na Žižkov dostali pohodlněji. Realizace opatření má začít již letos, a to pomocí krátkodobých a střednědobých opatření.

„Základní premisou pro nás při zadání bylo soustředit se na konkrétně definované území bez nutnosti výrazných stavebních zásahů, tedy hledat taková opatření, která bude možné realizovat snadno a rychle s minimalizací investičních nákladů,“ komentuje Petr Hlaváček, první náměstek primátora.

bulhar_nadeje_galerie

Foto: IPR

Prostor křižovatky U Bulhara čekají změny

„Hlavním cílem revitalizace je pozvednutí samotného místa, které je v současnosti velmi zanedbané. Studie navrhuje vylepšení prostoru jak funkčně, tak vizuálně. Volí zajímavé grafické prvky, umístění pavilonu pro výstavy a soustředí se i na nízkoprahové centrum Naděje, které je pro město důležité. Zásadně pak myslí na chodce, pro něž bude cesta ze Žižkova do centra příjemnější,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Na základě zadání Magistrátu vytvořilo architektonické studio RSAA ve spolupráci s IPR studii, která území rozděluje na tři zóny. Centrum Naděje bude oddělené plotem pro zlepšení soukromí klientů. Celý prostor je přitom zamýšlen jako venkovní interiér, jenž bude graficky doplněn o koberec, lustr a další prvky s cílem vylepšit vizuální stránku místa.

Část ulice U Bulhara čeká zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty, kdy dojde k rozšíření chodníků, přehlednějšímu parkování a lepšímu napojení cyklistických pruhů. Dopravní opatření mají být dále prověřována a řešena v rámci celkové rekonstrukce křižovatky. Stávající parkoviště pod magistrálou se má podle návrhu proměnit na venkovní galerii včetně pavilonu pro krátkodobé grafické a fyzické instalace.

„Věřím, že navržené úpravy přispějí k destigmatizaci místa i služeb, které jsou zde poskytovány, a že centrum služeb U Bulhara se stane synonymem pro kultivované, moderní zdravotní a sociální služby pro nejvíce vyloučenou skupiny obyvatel Prahy, jakými jsou lidé bez domova,“ říká radní Milena Johnová.

„Bez nízkoprahových služeb chránících veřejné zdraví stejně jako zdraví jednotlivců se v centru Prahy neobejdeme a já považuji za velmi důležité zajistit pro pracovníky, klienty i místní obyvatele důstojné, bezpečné a příjemné prostředí odpovídající 21. století,“ dodává.

bulhar_nadeje_navrh_prostoru

Foto: IPR

Návrh plánovaných změn křižovatky U Bulhara

Větší změny přitom čeká i širší okolí křižovatky, které souvisí s výstavbou nových budov. V bezprostřední blízkosti Masarykova nádraží – jež samotné čeká na novou podobu a vznik nového náměstí – staví Penta Real Estate projekt kanceláří od proslulé architektky Zahy Hadid.

Na opačné straně v Hybernské ulici pak roste nový hotel, kde archeologové našli pozůstatky švédských vojáků i nádrže na vodu z druhé světové války. V delším časovém horizontu má pak výraznou proměnou projít i navazující území nedaleké Florence – z neutěšeného prostoru a brownfieldu se má stát nová čtvrť.

Podobné problémy jako křižovatku U Bulhara přitom trápí několik dalších míst. Prostory pod magistrálou podle IPR bývají problematicky využitelné a přináší potíže s bezpečností i správou. Město se tak snaží využít jejich potenciál, například na Florenci naproti pobočce McDonald’s vytvořilo cyklodepo pro rozvoz zásilek.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym