Binance a Coinbase čeká ostrý souboj s americkými úřady. Kryptogigantům hrozí i černé scénáře

Pokud by americké úřady se svými žalobami uspěly, může to být pro obě kryptoburzy zdrcující, vysvětluje analytik Petr Hotovec ze SoftVision.

binance-coinbaseKomentář

Foto: Binance / Coinbase

Changpeng Zhao z Binance a Brian Armstrong z Coinbase

0Zobrazit komentáře

Kryptoměnovým světem na začátku června zamávaly dvě zásadní žaloby, které podal americký úřad pro dohled nad trhem s cennými papíry. Namířil je na dvě nejzásadnější světové kryptoburzy, Binance a Coinbase, a celý trh netrpělivě očekává, jak soudní spory dopadnou. Jasné je to, že budou dlouhé, ale konečný výsledek může zásadním způsobem ovlivnit, jak kryptosvět funguje. V krajních případech totiž oběma burzám hrozí, že by se mohly potýkat s likvidačními problémy.

Co je americká komise pro cenné papíry (SEC), jeden ze zásadních hráčů obou případů, a co stojí za jejími žalobami vůči kryptoměnovým burzám Binance a Coinbase, jsme si popsali v předchozím článku včetně toho, jakou roli hrají v žalobách citrusy. Nyní bych rád přiblížil, co oběma burzám reálně hrozí.

Právní omáčka na začátek

Kdybych chtěl být v článku úplně přesný, pak bych musel rozepsat, které společnosti ze skupin Binance a Coinbase jsou v rámci žalob žalované. Zatímco v případě Coinbase jsou žalovány dvě společnosti, v případě Binance je seznam mnohem delší a mezi žalovanými je dokonce zakladatel Binance, Changpeng Zhao. Obě žaloby navíc nejsou zcela shodné.

Binance je oproti Coinbase žalována také za směšování prostředků investorů a nedovolenou manipulaci s nimi, včetně provádění plateb za účelem osobních útrat zakladatele Changpenga Zhaa. Žaloba vůči Binance je, co se týče skutků, kterých se tato firma údajně dopustila, o řád závažnější.

armstrong-cz-citrus_1x

Přečtěte si takéKryptogiganti Binance a Coinbase pod tlakem. Proč je žalují?Kryptogiganti Binance a Coinbase pod tlakem. Proč je v USA žalují a jakou roli v tom hrají citrusy?

Dovolím si tedy jistá zjednodušení a zaměřím se spíše na základní představení jak žaloby, tak toho, co burzám hrozí. Právníci jistě prominou a všichni ostatní jistě ocení.

Po zjednodušení a zaměření se na stěžejní prvky mohu s klidným svědomím prohlásit, že Coinbase a Binance jsou obě žalovány ze strany SEC podle zákona o cenných papírech (Securities Act) a zákona o burzách cenných papírů (Securities Exchange Act), a to zejména za provozování nelegální burzy cenných papírů a zprostředkovávání obchodů s cennými papíry.

Americká komise pro cenné papíry se v žalobách domáhá, aby soud vydal rozhodnutí, které:

  1. Trvale zabrání porušování Securities Exchange Act.
  2. Trvale zabrání porušování Securities Act.
  3. Nařídí burzám vrátit „nekalý zisk“ včetně úroků, jakousi obdobu bezdůvodného obohacení v českém právním řádu.
  4. Udělí pokutu.
  5. Nařídí burzám takové jednání (equitable relief), které bude ku prospěchu investorům, kteří mají na burze prostředky.

Soud může žalobě vyhovět buď plně, tedy přikázat burzám plnění všech bodů, nebo jen částečně, tedy nakázat plnění některých, nebo ji plně zamítnout. Podívejme se nyní, co jednotlivé body žaloby znamenají a co se pod nimi skrývá.

Trvalé zabránění porušování

První dva body žaloby – zabránění porušování (enjoinment) – cílí na zabráněním burzám ve fungování. Soud může oběma burzám zakázat provozování neregistrované burzy cenných papírů. V tomto ohledu je dobré si uvědomit, že SEC mohl po soudu žádat rozhodnutí, aby burzy musely něco konat, například změnit AML procesy (takzvaný undertaking), nicméně po soudu chce zákaz činnosti (enjoinment). Je to tedy opravdu kdo s koho.

Pokud SEC v žalobě proti burze v prvním bodě uspěje, pak bude muset burza přestat provozovat neregistrovanou burzu cenných papírů. SEC se netváří, že by umožnil dodatečnou registraci.

Jestli soud rozhodne podle žalobního bodu 1 (provozování neregistrované burzy), burza buď okamžitě skončí, nebo dostane nějaký čas na nápravu, tedy delistování všech kryptoměn/cenných papírů, případně ukončení stakingových programů, které podle SEC také porušují pravidla nabízení cenných papírů.

Aby mohla být burza neregistrovanou burzou cenných papírů, musí nejprve umožňovat obchodování s cennými papíry, případně jejich staking. Vzhledem k tomu, že se žádná kryptoměna jako cenný papír úspěšně nezaregistrovala, je třeba, aby soud alespoň jednu posoudil jako cenný papír.

Pokud si soud posoudí alespoň jednu kryptoměnu jako cenný papír, rozhodne zároveň podle žalobního bodu 2 (porušení zákona o cenných papírech), tedy zakáže obchodování dané kryptoměny na žalované burze. Na to může burza jednoduše reagovat tak, že kryptoměnu delistuje, tedy neumožní její obchodování. Soud s nejvyšší pravděpodobností nerozhodne o každé z kryptoměn listované na burzách, zda jsou cennými papíry, či nikoliv.

Očekával bych, že se odkáže na Howeyho test, o kterém jsme psali v předchozím textu, a prohlásí, že jedna či několik kryptoměn test splňuje – je cenným papírem. Na možnosti posoudit si kryptoměnu jako cenný papír nic nemění ani nedávné rozhodnutí ve sporu SEC se společností Ripple vydávající token XRP, kde soud sice neposoudil samotný token XRP jako cenný papír, nicméně jeden ze způsobů jeho vydávání a nabízení posoudil podle Howeyho testu jako investment contract, tedy jako cenný papír (security). Navíc se vůbec nezabýval sekundárním obchodováním na burze.

Bude tedy na burzách, aby cenné papíry identifikovaly a delistovaly. Otázka je, zda to bude stačit a jak bude dále postupovat soud a SEC při výkonu rozhodnutí. Ani rozhodnutí dle bodu 1 a 2 tedy nemusí nutně znamenat úplný konec, avšak pro burzy to bude zdrcující a minimálně se nedá počítat s tím, že by si udržely své výsadní postavení.

Vrácení nekalého zisku

Tento žalobní bod vychází z toho, že se SEC domnívá, že burzy provozovaly nelegální činnost, což jim přineslo „nekalý zisk“. V zásadě vydělaly peníze na porušování zákonů Spojených států. Získávaly peníze od uživatelů za poskytování služeb, které podle Securities Exchange Act poskytovat nesměly.

armstrong-cz-citrus_1x

Foto: Coinbase / Binance / Midjourney

Changpeng Zhao z Binance a Brian Armstrong z Coinbase

SEC tedy žádá, aby tento nekalý zisk vrátily i s úroky. Pokud soud v tomto bodě rozhodne kladně v plném rozsahu, pak by burzy například měly vrátit poplatky zaplacené uživateli za obchodování. Netřeba asi říkat, že kladné rozhodnutí v plném rozsahu by na burzy mělo zcela likvidační efekt. Bavíme se o mnoha miliardách dolarů, které by burzy musely vracet.

Pokuta

SEC žádá rovněž klasickou pokutu. Pokud ji soud přizná, budou muset burzy platit úřadu pokutu ve výši až jednoho milionu dolarů za každé porušení Securities Exchange Act a Securities Act, případně takovou částku, o kterou se burza porušením daných zákonů obohatila.

Výše částky bude záviset na rozhodnutí soudu, zejména na tom, zda soud posoudí porušení zákona jako podvodné nebo klamavé. Daná částka navíc představuje jen horní hranici a soud může pokutu uložit výrazně nižší. Pokuta se tedy může pohybovat od nuly po několik stovek milionů dolarů.

Jednání ku prospěchu investorů (equitable relief)

Zde se dostáváme do nejnáhodnější části. Soud má teoreticky volnou ruku v tom, jaké jednání může burzám nařídit, případně zakázat. Je vázán předchozí judikaturou a tím, že ať nařídí, co nařídí, musí být opatření ve prospěch investorů, kteří mají na burze prostředky.

Nejde jen o rozsudek

Rozsudek může přijít v řádu měsíců, či dokonce let. V případě Coinbase je situace trochu přímočařejší, jelikož soudní jednání ve věci bylo nařízeno již na 14. července. My krypto/právní nadšenci se přes léto tedy nudit nebudeme, naopak budeme napjatě sledovat posuny v jednání a jejich cenotvorný efekt.

To, že soud v případě Coinbase tlačí více na pilu, nepovažuji za nic překvapivého. Coinbase je bezpochyby nejdůležitější americká kryptoburza, která slouží jako vstupní brána pro takřka všechny institucionální investory. Zároveň má vazby na silné americké finanční skupiny. Není tomu ani rok, co oznámila partnerství se skupinou Blackrock, která s ní nyní počítá jako s depozitářem pro připravované ETF. Vzhledem k tomu je třeba mít ve věci co nejdříve jasno.

Ohledně Binance je situace složitější. Entita Binance US sídlící v USA je v poměru ke své matce, globální Binance, doslova trpaslíkem, a to jak z pohledu klientské základny, tak objemu obchodování. Reálně má americký soud jen velice omezené možnosti, jak dosáhnout na majetek nebo ovlivnit fungování Binance Global, neboť ta není usazena v USA.

kryptocesi_2

Přečtěte si takéKryptočeši 2023: investor, šéfka neziskového startupu i politikKryptočeši 2023: v top desítce je bývalý šéf DHL, zakladatelka neziskového startupu i europoslanec

V tomto ohledu očekávám opravdu dlouhé soudní řízení. SEC, jehož priorita je „ochrana investorů“, proto podniká kroky k jejímu zajištění. Z toho důvodu již požádal soud o předběžné opatření, kterým může soud Binance nařídit, aby vyvinula určitou činnost ještě před vyhlášením pravomocného rozsudku.

Narážíme na problém, že když soud Binance něco nařídí, tak má jen velice limitované možnosti, jak ji opravdu donutit k tomu, aby se soudním rozhodnutím řídila. SEC již požádal soud o předběžné opatření, které by Binance donutilo k tomu přesunout všechny jí držené prostředky amerických investorů na americkou půdu a zároveň by je zmrazilo.

Soud toto opatření zamítl a SEC se nakonec s Binance dohodl na tom, že všechny prostředky amerických investorů budou drženy na půdě Spojených států. Přesto očekávám, že předběžná opatření budou zejména ve sporu s Binance přibývat. Jedna věc tedy je, že ačkoli se rozsudku dočkáme až za dlouho, předběžná opatření mohou mít velký vliv na fungování obou směnáren takřka okamžitě.

O četnosti předběžných opatření nyní rozhodne zejména iniciativa SEC. Očekávám, že v případě Coinbase SEC trochu zvolní, v případě Binance si však bude chtít vybít zlost a najít obětního beránka. Vnímám to tak i z důvodu toho, že obě strany, jak SEC, tak burzy, si vyměňují mnoho ran pod pás.

Nejlepší způsob, jak je ze strany SEC zasáhnout, je podat kvalitní předběžné opatření, které podnikání burz ztíží, způsobí reputační riziko a vyžene je z amerického trhu. Je otázka, zda toto SEC zejména v případě Coinbase ve světle připravovaného ETF opravdu chce, nicméně tu možnost má. Pokud se mu podaří burzy dobře zasáhnout, možná se pravomocného rozsudku ani nedočkají, jelikož ukončí činnost dávno před jeho vynesením…