Lidé změní banku, když jim nabídne lepší digitální funkce. Klíčem je dobrá uživatelská zkušenost, říká šéf Bell & Hurry, a Trask Company

zazvonilKomentář

Foto: Bell & Hurry

Lukáš Zazvonil, zakladatel UX agentury Bell & Hurry

Představte si, že se rozhodujete mezi dvěma podobnými produkty. Oba si vyzkoušíte a na základě svého uživatelského dojmu dáte jednomu z nich přednost. Příště už po něm sáhnete najisto. O svoji zkušenost se navíc podělíte s přáteli. Právě tak funguje uživatelská zkušenost neboli UX (user experience).

Proč je špičková uživatelská zkušenost stále zásadnější a nelze bez ní postavit úspěšný produkt? A na co si dát pozor? O tom píše ve svém komentáři pro CzechCrunch Lukáš Zazvonil, zakladatel agentury Bell & Hurry, která se nedávno propojila s tuzemskou technologickou společností Trask a nově se jmenuje Bell & Hurry, a Trask Company, aby ji pomohla posílit právě uživatelský zážitek například u bankovních produktů.

***

Cílem UX designu je vytvořit digitální službu, která odpovídá potřebám online zákazníků a jejíž ovládání je rychlé, snadné a příjemné. Pojďme se tedy podívat, jak se pomocí uživatelského výzkumu buduje i v oblasti bankovnictví dobrý UX design produktu, který vám pomůže zlepšit komunikaci se zákazníky.

Výzkum společnosti Forrester Research prokázal, že stránky s vynikající uživatelskou zkušeností mají až o 400 % vyšší míru konverze. Pro 84 % zákazníků je uživatelská zkušenost stejně důležitá jako nabízené služby a produkt.

Bez UX designu ani krok

Uživatelská zkušenost zahrnuje všechny interakce, které zákazník v průběhu času uskuteční s vaší bankou, jejími produkty, službami, aplikacemi nebo webovou stránkou. UX řešíme při používání bankovních produktů, zasílání zpráv z banky nebo při optimalizacích marketingových kampaní – a přímo ovlivňuje přilákání, konverzi, udržení, celoživotní hodnotu a doporučení zákazníků.

Dobrá uživatelská zkušenost zajišťuje, že správný obsah a funkce jsou prezentovány v tu pravou chvíli na správném místě a náležitým způsobem. Zaručí tak snadnou interakci a v konečném důsledku obchodní výhody. Jedním z nejdůležitějších podkladů pro kvalitní UX design je uživatelský výzkum, který spočívá v systematickém zkoumání klientů.

Poznejte své zákazníky

Uživatelský výzkum zahrnuje použití vhodného mixu metod ke shromažďování informací o koncových uživatelích. Ideální čas pro jeho realizaci prakticky neexistuje. Nejlepší praxí je vybudovat si zvyk průběžně shromažďovat informace od koncových uživatelů v různých fázích projektu.

Trask

Trask je česká technologická společnost, která od roku 1994 pomáhá rozvíjet…

Například na začátku projektu uskutečníte rozhovory, pomocí kterých pochopíte konkrétní problém. Pak provedete takzvaný „tree testing“, abyste identifikovali bolavá místa nebo problémy v navigaci, a skončíte testováním použitelnosti. Jen přímým pozorováním uživatele při provádění různých úkolů na webu nebo v aplikaci zjistíte, co ho trápí.

Proč se pustit do UX výzkumu

Důvodů, proč s výzkumem uživatelské zkušenosti neváhat, se nabízí hned několik. Především vám umožní poznat své uživatele – popíšete jejich typické chování, pochopíte jejich potřeby, přání a pocity a identifikujete případné problémy. Zároveň určíte charakteristiky cílového trhu, například jak cílová skupina na produkt reaguje.

Výzkumem zároveň prokážete, nebo naopak vyvrátíte předpoklady a myšlenky před návrhem a v jeho průběhu. A v neposlední řadě vám průzkum pomůže poznat vaši konkurenci.

Hlavním cílem UX výzkumu je před návrhem řešení nebo v průběhu návrhu zohlednit potřeby uživatele. Výzkum také pomůže snížit vaši vlastní nejistotu tím, že poskytne data, která potřebujete pro informovaná rozhodnutí. To je základním principem designu zaměřeného na uživatele (human-centered design).

Jak na úspěšný UX výzkum

Jádrem každého výzkumu a středobodem vaší pozornosti jsou správné a jasné výzkumné otázky. Předtím než nějakou zformulujete, udělejte předběžný průzkum tématu a cílové skupiny. Specifikujte, co všechno chcete výzkumem zjistit.

Potom vytvořte kompletní plán UX výzkumu, který slouží jako navigace a pomůže s orientací v jeho jednotlivých fázích. Nedovolí vám odklonit se od výzkumných cílů, jež jsou základem logistiky celého výzkumu.

Klíčovým krokem je definování správné cílové skupiny – bavte se s reálnými uživateli produktu. Nerelevantní uživatelé mohou zkreslit výsledky zkoumání, vhodní naopak pomohou odkrýt i řadu neplánovaných zjištění.

mobile-bank

Foto: CardMapr

Mobilní bankovnictví potřebuje mít dobrou zákaznickou zkušenost

Nezapomeňte do testování zapojit také širší publikum. Přizvěte do výzkumu členy dalších týmů, ať už v samotných testovacích relacích, nebo tak, že si s nimi stanovíte cíle výzkumu. Ukážete tak hodnotu toho, co děláte, a získáte podporu pro další výzkum.

Na závěr se nezapomeňte o získané poznatky podělit s členy týmu a zúčastněnými stakeholdery. K čemu by byl výzkum, jehož výsledky nejsou sdíleny?

Proč je dobré UX pro banky zásadní

Dobré uživatelské prostředí je nezbytné pro všechna odvětví, zejména však pro bankovnictví a fintech. Vzhledem ke své osobní povaze musí banky a finanční instituce budovat služby, kterým lidé rozumí a důvěřují. Dobrá uživatelská zkušenost zvyšuje loajalitu zákazníků, jejich důvěru a v konečném důsledku prodeje.

Podle zprávy o digitálním bankovnictví, kterou v roce 2021 zveřejnila společnost Mobiquity, je 46 % respondentů ve věku do 55 let připraveno změnit banku, aby získali lepší digitální funkce. I proto by se měly banky soustředit na zlepšení svého UX a zabránit tak zákazníkům v migraci.

Pokud je mobilní a online bankovnictví navržené s jeho uživateli, pak šetří čas, zvyšuje finanční gramotnost a poskytuje zákazníkům snadný přístup ke službám. Studie mobilního bankovnictví Mobile Banking Study uvádí, že respondenti díky mobilnímu bankovnictví ušetří přibližně 45 minut času měsíčně. Digitální služby navíc zákazníkům umožňují být v neustálém kontaktu s bankou.

Více než kdy jindy mohou banky se svými digitálními službami nabízet také bezplatné finanční poradenství, aby zvýšily finanční gramotnost svých zákazníků a podpořily je ve všech aspektech jejich ekonomického života. Zároveň investice do lepších bankovních zkušeností šetří čas a peníze i samotné bance.

Investice do výzkumu a návrhu uživatelského prostředí pro vaše bankovní služby je mnohem levnější než jakékoliv přepracovávání již spuštěné služby. Kromě toho UX výzkum a návrhy založené na datech pomáhají předvídat a napravovat slabá místa produktů či služeb dříve, než se dostanou na trh.

Zákazníci preferují bankovní aplikace, kterým mohou důvěřovat a které se jednoduše používají. Díky kvalitnímu UX pak mají banky a fintech startupy příležitost získat nové zákazníky, vybudovat si důvěru a učinit finanční produkty dostupnějšími a inkluzivnějšími.

Partnerem článku je společnost Trask. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.

Trask

Trask je česká technologická společnost, která od roku 1994 pomáhá rozvíjet…

Klíčoví lidé

trask-filip-tomanek

Filip Tománek

COO, Partner