Seifertova ulice projde faceliftem, historické schody dostanou diody. Opravovat se začne v roce 2025

Koleje i celá ulice se budou opravovat najednou. Podívejte se na nové vizualizace Seifertovy ulice a veřejných prostranství okolo.

Eliška NováEliška Nová

seifertova-9

Foto: IPR Praha

Seifertova ulice se začne rekonstruovat v létě 2025

Je to jeden z projektů, o kterém se už nějaký čas mluví. Teď má ale rekonstrukce Seifertovy ulice, hlavní žižkovské třídy, konkrétní termín. Začít by se mělo v roce 2025 a kromě opravy tramvajové trati by mělo dojít i k úpravě ulic. Projekt nyní schválila rada hlavního města.

Nepůjde přitom jen o samotnou Seifertovu ulici, pracovat se bude také v navazující Táboritské směrem k Olšanskému náměstí a také v Jičínské, která z náměstí vede nahoru na Floru. V plánu je nejen opravit koleje, aby se ztišil provoz tramvají, ale také předělat veřejná prostranství. Tentokrát se ale nestane, že by se v ulicích kopalo dvakrát. Dopravní podnik se zkoordinoval s pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR), a tak všechny práce budou probíhat najednou. Zároveň se budou také dohromady podávat žádosti o stavební povolení. Rychleji by mělo být také hotovo – práce by měly trvat kolem jednoho roku.

Mohlo by se zdát, že půjde jen o kosmetické úpravy, na Žižkově se ale přece jen spousta věcí změní. Předně to lidé pocítí na tramvajových zastávkách. Stanice Viktoria Žižkov (dříve Husinecká) se v obou směrech přesune blíž k náměstí Winstona Churchilla. Důvod je, že tak bude blíž autobusům, což bude znamenat i snazší přestup z jednoho dopravního prostředku na druhý. Změní se i poloha zastávek na Lipanské. Ty dnes nejsou naproti sobě, jedna je za zatáčkou, nově se sjednotí a tramvaje budou zastavovat u Sladkovského náměstí, kde je kostel a gymnázium.

seifertova-3

Foto: IPR Praha

Zastávky se posunou a tramvaje budou nově v obou směrech zastavovat u kostela

„Současně s tím v úseku od Sladkovského náměstí až po křižovatku Jičínské a Lucemburské ulice provedeme také rekonstrukci uličního prostoru, to znamená vozovek, chodníků, přeložek sítí či výsadby nového stromořadí,“ přibližuje technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský. Ulice by zároveň měly mít na míru modro-zelenou infrastrukturu (přítomnost zeleně a vodních prvků, pod. red.), přičemž právě Seifertova bude první místo, které bude mít promyšlený systém. Kromě sázení nových stromů se bude řešit také hospodaření s dešťovou vodou v lokalitě, což by všechno mělo vést k lepšímu mikroklimatu.

Důvodem k tomuto postupu jsou ale především přívalové deště, které dělají problémy na křižovatce U Bulhara. Na studii Seifertovy ulice, kterou zpracoval IPR, se podílela zároveň vodohospodářská společnost Aqua Procon, jejímž úkolem bylo zkoumat, jak odtéká srážková voda ze Seifertovy ulice. Na základě toho pak navrhla, jak využívat a zadržovat dešťovou vodu v území, aby až ke křižovatce nedotekla. Dešťovka by se měla využít k zavlažování stromů a zeleně v místě.

Návrhy úprav Seifertovy ulice měly na starosti dvě studia. Úsek od Sladkovského náměstí po Floru dostalo za úkol studio edit!, které žižkovskou tepnu dobře zná, sídlí totiž jen kousek odtud. Ateliér navrhuje nové přechody i pohodlnější příchod k Bezovce na Olšanském náměstí, kde jsou dnes obchody. Vzniknout by tady mělo pozvolné schodiště. Do popředí by se měly dostat také historické žižkovské schody v ulici Rokycanova. Nad nimi by mělo vzniknout místo k sezení, pod nimi zase vodní prvek jako vzpomínka na někdejší pumpu. Schody pak dostanou diody, které bude možné ovládat na dálku.

Změní se i okolí současné stanice Lipanská. „Prostor kolem zastávky upravujeme s ohledem na to, že slouží jako přístupový bod k městskému úřadu Prahy 3. Pěší trasy vymezujeme pomocí trojúhelníkových zatravněných ploch překonávajících výškové rozdíly, což vychází z existujícího zakončení ulice u zastávky, kde je v malém trávníku umístěn památník Jaroslava Seiferta,“ popisuje studio.

Žižkov v okolí Seifertovy ulice projde proměnou. Na obrázku okolí ulice Lipanská

Foto: edit!

Návrh okolí zastávky Lipanská od studia edit!

Rekonstruovat by se mělo i Olšanské náměstí, kde už dnes probíhá revitalizace panelových domů. Dostávají novou fasádu, obchodní parter pak jednotný ráz. Hlavní proměnou by ale mělo projít místo, kde je dnes parkoviště. Nově zde vznikne opět prostor pro posezení.

Druhou část, tedy zhruba od Sladkovského náměstí až po křižovatku U Bulhara, navrhlo studio Archum. Tady mělo jít kromě modro-zelené infrastruktury primárně o zelené plochy kolem Seifertovy ulice. První je u náměstí Radost, druhá na náměstí Winstona Churchilla. Radost ale nakonec z konceptu vypadla, a to zejména proto, že jde o prostranství, které patří k samotnému Domu Radost a má tedy soukromé majitele. Konečně by se měl upravit také samotný prostor křižovatky U Bulhara. Ten se ale řeší jako samostatný projekt. Počítá se například i s lepší průchodností pro pěší.

seifertova-2

Foto: IPR Praha

Náměstí Winstona Churchilla