Krach Silicon Valley Bank ztíží přístup k penězům. Startupy možná budou muset více propouštět

SVB se zaměřovala na dluhové financování, které teď v horších ekonomických podmínkách bude startupům chybět, říká Andrej Petrus ze Zaka VC.

andrej-petrus-zakaKomentář

Foto: Zaka VC

Andrej Petrus z fondu Zaka VC

0Zobrazit komentáře

Předminulý víkend byl pro mnoho zakladatelů, jejich investory i zaměstnance v úplném chaosu kvůli krachu Silicon Valley Bank, s níž spolupracovala přibližně polovina startupů, jež získaly investici. Před týdnem v pondělí se situace díky vládnímu zásahu vyřešila a o peníze nakonec nepřijde nikdo. Konec významné finanční instituce ale může mít dalekosáhlejší dopady. 

Venture kapitálový trh kvůli makroekonomickému dění klesá již několik kvartálů v řadě, startupy se proto více obracely na venture debt, tedy dluhové financování – a SVB na tomto poli byla významným hráčem. „Cash management je nyní velkým tématem, ale ne tím nejdůležitějším. To nejdůležitější téma je, že je opravdu těžké získat peníze, to se v dohledné době nezmění,“ upozorňuje šéf investiční komise fondu Zaka VC Andrej Petrus. V komentáři pro CzechCrunch popisuje možné dopady krachu SVB na ekosystém venture kapitálu a obecně startupů.

***

Pád Silicon Valley Bank ve Spojených státech a Velké Británii způsobil na trhu a v ekosystému obrovské napětí. Po covidovém lockdownu v roce 2020 i výrazném zpomalení ekonomiky a propadu trhu v roce 2022 to byl jeden z definujících momentů posledních let. Téměř polovina společností, které ve Spojených státech získaly venture kapitálovou investici, měla bankovní spojení se Silicon Valley Bank a ze dne na den se nemohla dostat ke svým penězům.

I některé společnosti v pozdních fázích a s miliony dolarů v bance, které byly ziskové a bez potřeby dalšího externího financování, se tak ocitly na pokraji platební neschopnosti. Peníze na pokrytí mezd a výdajů měly, ale pouze teoreticky, reálně k nim neměly přístup a stály před rozhodnutím o drastickém propouštění a snižování nákladů.

Mohlo by se zdát, že se jedná o geograficky omezený problém, který se týká pouze Spojených států a Velké Británie, ale není tomu tak. Dopad krachu SVB pocítil prakticky každý venture kapitálový fond s širším portfoliem a společnosti, které se nacházejí v takzvané post-seed, tedy pozdější fázi. I v Zaka jsme byli v kontaktu s řadou zakladatelů z našeho portfolia s entitami ve Velké Británii a USA, kterých se situace dotkla. Naštěstí se dění v obou zemích podařilo vyřešit díky aktivní roli regulačních orgánů i veřejného sektoru a účty byly přístupné.

Krach Silicon Valley Bank je druhý největší v amerických dějinách

Pro kontext: SVB nebyla pro startupový ekosystém důležitým hráčem jen jako banka, která tomuto segmentu zákazníků držela velkou část jejich vkladů a hotovosti. Byl to zároveň jeden z nejaktivnějších poskytovatelů takzvaného venture debtu (půjček startupům a technologickým firmám), významný investor do venture kapitálových fondů (označováni jako LP – Limited Partner), stejně jako poskytovatel úvěrových produktů šitých na mírů těmto fondům a jejich partnerům.

SVB fondům pomáhala řídit jejich cashflow, protože obvykle musí získat peníze od svých investorů prostřednictvím takzvaných capital callů, výzev k investování. Pokud fond od investorů získá například 50 milionů eur, neznamená to, že tyto peníze drží na bankovním účtu – investor (LP) je fondu posílá, až když je fond potřebuje. Na pokrytí této časové prodlevy byla SVB dobrým finančním partnerem.

Jaké důsledky můžeme očekávat na trhu

Otázkou však zůstává, jaký potenciální dopad může mít tento krach na ekosystém venture kapitálu a startupů do budoucna? Jedná se o několik aspektů.

Trh venture kapitálu, jak z hlediska investovaného kapitálu, tak z hlediska počtu investic, klesá od svého vrcholu na konci roku 2021 již čtvrté nebo páté čtvrtletí v řadě. Vnímám to jako normální, vracíme se k původním číslům. Rok 2021 byl velkým výkyvem z hlediska ocenění, z hlediska výše investic i z hlediska startupů, které pálí peníze. Trh se čistí a normalizuje. Důraz není kladen na agresivní růst, ale na udržitelný růst či ziskovost. A to si samozřejmě zakladatelé uvědomují již v každé fázi financování.

1. Venture kapitálové fondy a vlastní kapitál. Dnes je nejen obtížné získat peníze pro startupy, ale i pro samotné fondy. Mnoho velkých jmen snižuje počet svých nových fondů a zároveň je náročné získávat prostředky pro zcela nové fondy, takže se sektor trochu konsoliduje.

SVB byla institucí, která aktivně podporovala venture kapitálový trh prostřednictvím přímých investic do fondů. Trh tak do budoucna ztrácí potenciální kapitál, i když ne významný co do objemu, a také dlouhodobého hráče, který venture kapitál držel pohromadě.

2. Venture debt a venture kapitál pozdějších fází. Zejména v pozdějších fázích financování (série A-B a další) je aktuálně investiční aktivita mnohem menší. Venture kapitálové fondy se rozhodují déle, více hledají udržitelné firmy či ty se silnou jednotkovou ekonomikou.

V průměru se doba od získání jednoho investičního kola do dalšího prodloužila o šest měsíců a více v každé investiční fázi. Podle dat analytické společnosti CB Insights v prvním čtvrtletí 2022 to bylo v průměru 17 měsíců mezi koly Série A a Série B, ve čtvrtém čtvrtletí to bylo již o šest měsíců více, tedy 23 měsíců.

Ve většině případů se fundraising prodlužuje, protože je obtížné najít investora a dokončit investici. V jiných případech se zakladatelé a investoři sami rozhodnou prodloužit ranvej a dobu nabrání další investice odložit. Dnešní valuace jsou nízké, což v některých případech by znamenalo downrounds, tedy uzavření investičního kola s nižší hodnotou firmy. Prodloužením ranveje se startupy mohou dostat do lepší makroekonomické situace a získat tak investice za lepších podmínek.

Právě venture debt jako doplněk k investici, kdy zakladatelé prodávají podíl ve firmě, byl pro prodloužení ranveje zásadním. A hlavním partnerem v těchto případech bývala právě SVB. Jestli je vůbec dobré venture debt využívat, je na jinou diskusi. Ale vzhledem k jeho nedostatku v důsledku kolapsu SVB to může vést k ještě většímu tlaku na:

  • snižování počtu zaměstnanců ve firmách a propouštění,
  • navyšování vlastního kapitálu i za cenu downroundů,
  • další neúspěšné fundraisingy, protože rizikový dluh na prodloužení ranveje nebude snadno dostupný.

3. Z pohledu zakladatelů. Cash management a to, v jaké bance má firma uložené peníze a jak je diverzifikuje, je nyní velkým tématem, ale ne tím nejdůležitějším. To nejdůležitější téma je, že je opravdu těžké získat peníze, to se v dohledné době nezmění. Nového VC kapitálu je méně, možná bude krach SVB dalším a finálním varovným prstem. I my v Zaka vidíme mnohem více překlenovacích kol. Jednoduše musíme zapomenout na mentalitu boomového roku 2021, který byl výjimkou. Trh dnes odměňuje udržitelný růst, dobrou jednotkovou ekonomiku a zaměření jen na to, co je pro firmu a jejího zákazníka skutečně důležité.

Rubriku Startupy podporujíjt-retina

Diskuze (0)

Novinka

Anonym