V Hradci Králové vzniká první uhlíkově neutrální čtvrť. Obyvatele bude motivovat, aby šetřili energie

Spotřebu či vytápění ohlídá aplikace. Lidé budou moci naplánovat, kdy prát nebo nabíjet elektromobil, aby to bylo finančně i energeticky výhodné.

Eliška NováEliška Nová

NOHO staví první uhlíkově neutrální čtvrť v Česku

Foto: NOHO

NOHO staví první uhlíkově neutrální čtvrť v Česku

0Zobrazit komentáře

Fotovoltaika na střeše a baterie ve sklepě dnes už nejsou žádné terno. Obojí a mnohé další se stává stálicí developerských projektů. V Hradci Králové ale přeci jen zašli o kus dál. V areálu bývalé koželužny má vzniknout první uhlíkově neutrální čtvrť v Česku. Bude se jmenovat Sousedství a je dílem domácího developera NOHO.

„Naším standardem jsou pasivní domy s hlubinnými čerpadly, fotovoltaikou a vzduchotechnikou. To samo o sobě ale k dosažení uhlíkové neutrality nestačí. My cílíme na uhlíkovou neutralitu za provozu, naše energetická koncepce tak počítá s obohacením o trafostanici s připojenými bateriemi, které budou dobíjené fotovoltaikou a vytvořeným microgridem pro celou lokalitu,“ uvedl pro CzechCrunch zakladatel NOHO Tomáš Vrbický.

Domy tak budou fungovat z jedné společné mikrosítě. Celý systém má být chytře a předvídatelně řízený pomocí takzvaného building management system, tedy BMS, což je systém energetického řízení budov. Lokalita bude mít také možnost si s okolím vyměňovat jak elektrickou, tak tepelnou energii.

V novém projektu vznikne dohromady sto padesát bytů v osmi samostatných pasivních domech. První lidé by se do nich mohli nastěhovat už za dva roky. Projekt je totiž momentálně ve fázi vyřizování stavebního povolení.

NOHO staví první uhlíkově neutrální čtvrť v Česku

Foto: NOHO

Lokalita se bude jmenovat Sousedství

Budoucí čtvrť se nejmenuje Sousedství jen tak. Počítá se s tím, že velikost projektu je ideální pro to, aby zde mohla vzniknout aktivní komunita. A ta bude v hospodaření s energiemi hrát důležitou roli. „Naším cílem je vybudovat energetické společenství, které bude nastaveno tak, aby komunita ušetřila co nejvíce prostředků a profitovala ze zapojení technologií, jako je trafostanice, fotovoltaika, bateriové úložiště a tepelná čerpadla. Energetika se tím demokratizuje, což ale zároveň bude vyžadovat i jistou osobní zodpovědnost členů komunity,“ popisuje Vrbický.

V praxi budou mít obyvatelé domů sdílenou aplikaci, díky níž budou moci rozhodnout, zda si chtějí vytápění ovládat sami nebo zda to nechají na nadřazeném systému, který zvolí optimální variantu vytápění. V aplikaci budou také indikátory aktuálního stavu energie a to, jak ji využívají jednotlivé bytové jednotky.

Budou též moci sledovat, kdy fotovoltaika na střeše vyrábí elektřinu a plánovat tak různé úkony v bytě. Ať už jde o praní, mytí nádobí v myčce nebo nabíjení elektromobilu. Každý obyvatel si bude moci spotřebič obsloužit večer, ale naplánovat zapnutí až druhý den, třeba tak, aby bylo vše hotové nejpozději do pěti odpoledne. „Spotřebič se pak spustí v optimální chvíli s ohledem na výrobu z obnovitelných zdrojů. Bude to tedy nejen levnější, ale přispěje to i k balancování špiček v síti,“ uvádí zakladatel firmy.

V aplikaci budou moci lidé zároveň sledovat, jaká je spotřeba ostatních v lokalitě a soutěžit mezi sebou. Zároveň skrze ní mohou obyvatelé komunikovat nebo pořádat společné akce. Co když se ale někomu nebude chtít? „Ambicí je nabídnout našim klientům balanc mezi vlastní motivací chovat se šetrně k přírodě a financemi. Model uhlíkově neutrální lokality je nastaven tak, že pro obyvatele bude vždy udržitelné nakládání s energiemi to nejvíce výhodné, protože se přirozeně odrazí i na financích. Zároveň to ale bude v daném uspořádání i ten nejjednodušší model žití. Pokud se lidé rozhodnou do tohoto společenství vstoupit, bylo by proti logice tohoto kroku se následně izolovat a úmyslně se na energetickém společenství nepodílet,“ líčí Vrbický.

Do projektu je zapojeno pražské ČVUT a jeho Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Spolu s ním se NOHO přidalo do výzvy Horizon Europe, kde s dalšími dvěma zahraničními univerzitami zkoumají výhody toho, že má jedna lokalita propojené sítě. U výroby i spotřeby tepla a elektřiny budou instituce sbírat data a pak vytvářet softwarové nástroje například pro zmíněný building management system. Jinými slovy, budou sloužit k vývoji digitálních nástrojů, které budou designovat a řídit další uhlíkově neutrální čtvrti.

Kromě tohoto benefitu počítá NOHO také s udržitelným hospodařením s vodou. Na splachování a zalévání se bude používat voda z retenční nádrže. Ty budou v lokalitě dokonce dvě. Projekt počítá i s tím, že by pršelo tolik, že by dvě nádrže nestačily, tehdy využije vhodných geologických podmínek pro vsakování vody, přičemž se tekutina do retenčních nádrží přečerpá až v době, kdy bude nedostatek.

Projekt navíc vzniká na brownfieldu, konkrétně v bývalé továrně z devatenáctého století. Jeden z objektů hodlá NOHO zachovat a rekonstruovat, následně se má stát srdcem lokality. Využití dostanou i některé stávající haly. Jen ne v daném místě, budou demontovány a přesunuty jinam. Beton, který sloužil jako základ, a podlahy z těchto objektů budou rozdrceny a použity místo kameniva jako zásyp pod konstrukce nových objektů a cest.

Developer chystá i provizorní náměstí

NOHO je rodinná developerská firma z Hradce Králové, která s udržitelností ve svých projektech pracuje dlouhodobě. Zkušenosti má proto i s vhodnými materiály, které vybírá podle jejich uhlíkové stopy. To je těžší, než se může zdát, protože řada výrobců není u svých výrobků schopná poskytnout posouzení životního cyklu. Jeden dům projektu Sousedství bude každopádně vznikat z takzvaných CLT panelů, které jsou vyrobené z masivního dřeva. Pokud se osvědčí, použije je developer i na celou druhou etapu.

„Uhlíkovou stopu zohledňujeme i u klientských výběrů, kdy vždy zahrneme více alternativ. Záleží pak především na nich, zda pro ně bude rozhodujícím faktorem spíš cena, nebo udržitelnost materiálu. U nášlapné vrstvy podlah se nám ale například podařilo sehnat produkt, kde výrobce garantuje neutrální uhlíkovou stopu,“ popisuje majitel firmy.

Developer má v plánu revitalizaci celé čtvrti Kukleny. Bude tady budovat protipovodňová opatření, počítá také s veřejnou vybaveností, jako je školka nebo domov důchodců. NOHO ale plánuje též provizorně upravit kuklenské náměstí. Město ho bude v budoucnu rekonstruovat, ale až za několik let, developer proto plánuje provizorní podobu, kterou chce prodiskutovat s lidmi.

Obyvatelům ponecháme společný prostor pro setkávání.

„Chceme zahrnout obyvatele z těsně sousedící Cihlovky i obyvatele z celých Kuklen. Zahajujeme proto na dočasném náměstí spolupráci s Participation Factory. Jsme nicméně domluveni s městem, že výstupy se zohlední i v architektonické soutěži a v projektu pro náměstí, které bude trvalé. To znamená, že obyvatelé Kuklen se budou moci vyjádřit k dočasnému náměstí a tím vyjádřit svůj názor i na podobu budoucího náměstí,“ vysvětluje Vrbický.

Zmíněná Cihlovka je projekt, který už NOHO dokončilo. Právě na něm si vyzkoušelo, jak vytvořit „podhoubí pro vznik a udržení fungující sousedské komunity“. Obyvatelé si tam prý navzájem pomáhají, vozí se na nákupy či k lékaři, společně se starají o dvůr a nádvoří. Nevyužívají přitom profesionálních služeb, ale berou si v podstatě brigády.

„V rámci tohoto projektu existuje i velmi dobře fungující společenství vlastníků jednotek, které postupně přerůstá do komunity a věříme, že těsně sousedící projekt Sousedství na tuto komunitu naváže. Novým obyvatelům například ponecháme společný prostor pro setkávání, o jehož výsledné podobě a funkci si sami rozhodnou, budou moci posedět u tůňky a číst si knížku na lehátkách u vody,“ přibližuje developer s tím, že kdo se nebude chtít zapojit, nemusí, obyvatelé by ale podle něj měli mít možnost být součástí sdílené komunity.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym