K věci: Proč jsou důkazy o rezervách kryptoburz důležité a jak mohou zvýšit důvěru drobných klientů

Poradci Mazars řekli, že nebudou auditovat rezervy Binance a dalších kryptoburz. Expert investiční platformy Fumbi David Stancel vysvětluje, o co jde.

David StancelDavid Stancel

crypto_1Komentář

Foto: Kanchanara/Unsplash

Fiktivní mince oblíbených kryptoměn v čele s bitcoinem a ethereem

Co se stalo: Po pádu jedné z největších kryptoburz FTX vznikl ve světě kryptoměn obrovský tlak ze strany kryptokomunity na zavedení takzvaných důkazů o rezervách (Proof-of-Reserves, PoF – pozn. red.). Jen velmi málo burz a institucí dosud zveřejňovalo přehled držených aktiv, ale v důsledku selhání FTX a dalších firem se kryptosektor pravděpodobně dočká vyšší transparentnosti i v této oblasti. Zároveň známá poradenská společnost Mazars oznámila, že přestane spolupracovat s Binance a dalšími společnostmi v kryptu, jimž právě zmíněné PoF audity měla dělat. Údajně dostala strach o svou reputaci.

K věci. Dnešní doba je rychlá a informací je tolik, že ty zásadní můžou zapadnout. V novém formátu rychlých komentářů proto vypichujeme to nejdůležitější, co byste o aktuálních událostech měli vědět. A zasazujeme je do kontextu.

Proč je to důležité: Důkazy o rezervách by měly zvýšit celkovou transparentnost podnikání ze strany kryptoinstitucí. Jedná se o způsob, jak prokázat, že podnikatelské subjekty (např. kryptoburzy) mají dostatečné rezervy na pokrytí všech závazků vůči svým klientům. Pokud investor drží své prostředky na burze, jedná se o závazek ze strany burzy vůči klientovi. To může zvýšit renomé burzy a zároveň ujistit klienty o tom, že společnost disponuje dostatečným objemem aktiv a kterýkoli zákazník si bude moci kdykoli svá aktiva svobodně vybrat.

Na co se zaměřit: Důkazy prokazující rezervy a likvidnost společnosti by měly být prováděny auditem nezávislé třetí strany. Renomovaná auditorská společnost by měla auditovat zůstatky všech kryptoměn a kryptoměnových adres, ke kterým má burza přístup. Pro zvýšení transparentnosti by měl být audit prováděn v co nejkratších časových intervalech, případně by měl být aktualizován v reálném čase.

Důležitost Proof-of-Reserves spočívá i v krytí samotných závazků vůči klientům. Je velmi důležité, aby byly zůstatky aktiv na klientských účtech a aktiva držená burzou minimálně v poměru 1:1, v ideálním případě aby byla aktiva vyšší, než jsou klientské zůstatky. Dostatečná kolateralizace aktiv zároveň znemožňuje burzám chovat se jako banky a půjčovat klientské prostředky třetím stranám výměnou za úrok.

Mezi řádky: Je důležité dodat, že Proof-of-Reserves a zveřejnění množství aktiv, kterými burza disponuje, částečně ztrácí smysl v případě, když burza nezveřejní i přehled svých závazků. Jakákoli burza může disponovat obrovským množstvím aktiv, ale to implicitně neznamená, že má dostatek prostředků na krytí závazků. Její závazky mohou být teoreticky vyšší, než jsou disponibilní aktiva, což prakticky eliminuje smysl Proof-of-Reserves a může způsobit nedostatečné krytí a krizi likvidity během období vyšší volatility.

Kontext: V kontextu nedávných událostí jsou důkazy o rezervách velmi důležité. Prokázání dostatečného množství rezerv je přímo nezbytné, protože zvyšuje důvěru veřejnosti v kryptoinstituce i v decentralizované kryptoprojekty. Prokázání ochoty nechat se dobrovolně auditovat a zveřejnit všechny důležité informace pro klienty je spolehlivým způsobem, jak zvýšit nejen důvěru, ale také transparentnost celého kryptoprostoru.

Vyšší transparentnost může zase vytvořit zdravější ekosystém, protože burzy budou muset pravidelně zveřejňovat své rezervy, což umožní účastníkům trhu analyzovat finanční zdraví jednotlivých platforem a na základě toho se rozhodovat, kde budou svá aktiva obchodovat. Zveřejnění rezerv i komplexní audity zároveň pomohou očistit trh od nepoctivých hráčů.

fried

Přečtěte si takéKdyž se hledají miliardy, ale nejde to. V burze FTX panoval chaosKdyž se hledají miliardy, ale nejde to. Chaos v padlé kryptoburze FTX šokoval i otrlého správce

Co bude dál: Je možné očekávat, že dříve či později budou muset všechny kryptoburzy a obchodní platformy přejít na systém zveřejňování rezerv a pravidelných auditů. Audity by měly odradit podnikatelské subjekty od nečestného chování a používání klientských prostředků na své vlastní obohacování. Je velmi důležité, aby si kryptoinstituce získaly opětovnou důvěru a kredibilitu, která byla během posledních měsíců výrazně poškozena.

Ponořte se hlouběji: V současnosti existuje řada zdrojů, na kterých je možné dočíst se o aplikování Proof-of-Reserves do reálné praxe. Kromě toho na platformách jako GlassNode či Nansen je možné přímo sledovat aktiva a zůstatky na kryptopeněženkách jednotlivých burz.