V Česku vzniká miliardový investiční fond pro vědecké startupy. Podpoří vývoj léků nebo inovativní diagnostiky

Tomáš ChlebekTomáš Chlebek

avcr-1

Foto: Tomas Bellon

V Česku vzniká miliardový investiční fond pro vědecké startupy

0Zobrazit komentáře

Slovní spojení „akademická sféra“ většinou nevyvolává myšlenky na velké finanční obraty. Její práce má mít naopak především inherentní hodnotu, do velké míry osvobozenou od komerčních motivací. Jak ovšem ukazuje Ústav organické chemie a biochemie AV ČR počítající zisk i v jednotkách miliard, zároveň neplatí, že je takový přístup nutný. Díky jeho spolupráci s Evropským investičním fondem nyní celkem miliardu korun dostanou české biotechnologické startupy.

Další výčet oblastí, v nichž by se měly podpořené mladé společnosti angažovat, obsahuje jak medicínu, tak obecněji přírodní vědy. Pozornost dostanou především tzv. spin-offy, tedy startupy, které vznikly na akademické půdě se záměrem převést výsledky vědeckého výzkumu do komerčního produktu. Jsou tak úzce spjaty s příběhem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (ÚOCHB), který ho přivedl do pozice prestižních vědeckých institucí v mezinárodním měřítku.

Zásadní měrou se na tom podílel profesor Antonín Holý, jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století. V ÚOCHB v průběhu několika dekád pracoval na stovkách publikací, z nichž mnohé vedly k patentům na antivirotika. Když některé patenty v 90. letech odkoupila malá americká společnost Gilead Sciences, pro objevy Holého a jeho týmu se začala rýsovat zajímavá budoucnost.

Významný český vědec, profesor Antonín Holý

V následujících letech začaly na druhé straně Atlantiku s českým přispěním postupně vznikat látky pro léčbu pásového oparu, AIDS a hepatitidy B. Původně akademická práce se tak stala až nečekaně plodným základem pro komerční využití. Dnes z Gilead Sciences do Česka každoročně proudí více než miliarda korun jako licenční poplatky za Holého patenty a probíhá také poměrně úzká vědecká spolupráce.

Díky tomu je ÚOCHB schopný jak financovat vlastní výzkum na vysoké úrovni, tak podporovat ostatní. Zde ke slovu přichází biotechnologický inkubátor i&i Prague, který je součástí instituce. Zaměřuje se na přímé investice (podpořil už více než jedenáct spin-offů ze čtyř zemí) i na pomoc při komercializaci inovativních technologií. Kromě českých a slovenských projektů se o spolupráci s inkubátorem uchází i týmy například z Německa, Rakouska, Polska nebo Francie.

Právě i&i Prague stojí také v centru nového investičního fondu, který pomoc s vývojem spin-offů pozvedne na další úroveň. V průběhu následujících let má nadějným projektům poskytnout celkem miliardu korun, z čehož několik desítek milionů dodá Evropský investiční fond (EIF). Zapojení organizace spadající z většiny pod Evropskou investiční banku jasně ukazuje, že Česko má dnes v Evropě status země schopné přicházet s velice zajímavými vědeckými inovacemi.

„Splnit nároky EIF nebylo jednoduché a schválení spolupráce z jeho strany proběhlo po více než dvou letech intenzivních diskusí. Pro EIF byla rozhodující především kvalita výsledků výzkumných institucí, které s námi spolupracují, a také dosavadní úspěchy spin-off společností, které již v portfoliu máme,“ vysvětluje ředitel i&i Prague Jaromír Zahrádka.

Evropský fond původně vznikl jako poskytovatel rizikových investic malým a středním podnikům, v praxi to však znamená pečlivý výběr a zájem o prestižní instituce starého kontinentu. Do výčtu jeho dřívějších spoluprací patří Vlámský institut biotechnologie v Belgii, švédská Chalmersova Univerzita v Göteborgu či Universita v Manchesteru.

avcr

Foto: ÚOCHB

Budova Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

„Skutečnost, že si Evropský investiční fond vybral ke spolupráci ústav Akademie věd, ukazuje, že kvalita výzkumu dlouhodobě dotahuje nejvyspělejší země Evropy, a to nás samozřejmě těší,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Peníze, které díky tomu poputují do desítek středoevropských biotechnologických projektů, pomohou s vývojem nových léčiv, diagnostiky nebo inovativních lékařských prostředků.

Investiční fond i&i Prague a EIF má být založen do několika měsíců s první investicí ještě letos. Zahrádka k tomu poznamenává, že v Česku dosud mnoho rizikového kapitálu pro spin-offy nebylo, takže na výběr bude jistě mnoho kvalitních kandidátů. „Už teď registrujeme velký zájem ze strany významných českých univerzit a výzkumných institucí o finanční zdroje pro jejich připravované spin-offy,“ říká ředitel inkubátoru.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym