IBM vyvinulo umělou inteligenci, která v živé debatě porazila člověka

Nela VítováNela Vítová

project-debater

Americká technologická společnost IBM představila projekt s názvem Project Debater, systém umělé inteligence se schopností vést souvislou debatu na základě nasbíraných dat v průběhu procesu. Výsledek veřejné debaty mezi přístrojem a dvěma lidskými představiteli, která proběhla v San Franciscu v sídle společnosti, skončil remízou.

Ačkoliv se přístroj v několika případech zadrhl, celá akce nabídla divákům jedinečný pohled do vývoje umělé inteligence a její schopnosti zpracovávat, často zmatený, projev člověka. V obou debatách si učastníci museli připravit čtyřminutový úvod, po kterém následoval stejně dlouhý čas na protiargumenty a shrnutí na dvě minuty.

medicine

Přečtěte si takéUmělá inteligence Googlu dokáže předpovědět možnou smrt pacientů lépe než stávající přístrojeUmělá inteligence Googlu dokáže předpovědět možnou smrt pacientů lépe než stávající přístroje

Prvním tématem bylo: „Je třeba dotovat objevování vesmíru“, druhým poté: „Je třeba zvýšit využití telemedicíny“. Před začátkem obecenstvo předpokládalo, že přístroj bude mít větší problémy s projevem, zato však bude mít náskok co se týče obsahu informací. Nakonec diváci rozhodli, že umělá inteligence byla ve druhé debatě přesvědčivější než sám člověk.

AI2

Společnost IBM doufá, že výsledek výzkumu nakonec přinese propracovaného virtuálního asistenta, který bude schopen zpracovat velké množství různých druhů informací. Cílem je, aby počítač uměl místo poslouchání příkazů tvořit přesvědčivé argumenty a dělat dobře promyšlená rozhodnutí.

„Věříme, že umělá inteligence má obrovský potenciál v tom, že může rozumět nám lidem,“ říká ředitel výzkumu v IBM, Arvind Krishna.

Project Debater dokázal, že je schopen zpracovat obrovské množství informací včetně milionů nových článků z různých odvětví, a ty přednést v plynulém projevu, což pro počítač bylo dříve nemyslitelné. Přístroj totiž hovořil sebevědomým ženský hlasem s přirozeným spádem, přechody i strukturovaným stylem. Jediné, co mu chybělo byla jazyková přesnost a argumentační jistota.

To potvrzuje například fakt, že při debatě o tématu vesmíru přístroj několikrát zopakoval stejnou informaci pouze za použití obměněných slov. V dalších případech například zase druhá část určité věty nenavazovala plynule na tu první nebo přístroj nevhodně použil citaci. Publikum mělo občas také problém udržet krok v poslechu robotického hlasu.

Několik let vývoje a spolupráce Watsona

Společnost strávila vývojem tohoto projektu šest let, aby zdokonalila jak zdrojování informací, tak samotný projev robotického systému s cílem tvořit smysluplné argumenty. Celý projekt je vyvíjen v superpočítači s názvem Watson, který slouží firmám k získávání velkých interních dat i v medicíně k diagnóze některých druhů rakoviny.

Jakmile bude umělá inteligence schopna vytvářet přesvědčivé argumenty, může být využita jako pomocný nástroj lidského rozhodování. To však neznamená, že by robot byl tím, kdo bude dělat rozhodnutí. Tvůrci plánují jeho informace využít k přispění do debaty při důležitém rozhodování například v otázkách terorismu.