Proměny planety v roce 2022. Podívejte se na varovné fotky jezer a ledovců zachycené satelity NASA

Změna teplot, úbytky vody i lidská kultura, to vše neustále mění podobu naší planety. Jak se proměnila loni, ukazují satelitní snímky NASA.

nasa-satelity12

Foto: NASA Earth Observatory

Komparace dvou snímků zachycující změnu stavu vody v mexické přehradě Cerro Prieto

0Zobrazit komentáře

Vysychání jezer, ničivé záplavy, řádění tornád, odlesňování nebo tání ledovců, to všechno jsou důsledky, pod kterými jsou podepsány klimatické změny i činnosti člověka. Tomu všemu trpělivě přihlížejí satelity NASA a pořizují snímky, z nichž teď americká vesmírná agentura vybrala několik příkladů, které názorně ukazují, jak se Země mění. A spolu s ní i celé prostředí.

Do výběru se dostaly fotky přírodních událostí, které se udály v minulém roce, jako například záběry povodní v Pákistánu, ale i obrazy dlouhodobé proměny některých oblastí, jež měnící se klima ovlivňuje pozvolna, ovšem o to s ničivějšími důsledky. Podívejte se na ty nejzajímavější z nich.


Mohutné záplavy v Pákistánu

V srpnu došlo ve střední a jižní části Pákistánu k mohutným záplavám. Na vině byly vydatné monzunové deště, které způsobily stav, jež OSN označila za bezprecedentní klimatickou katastrofu, která vystřídala extrémní vedra a sucha, jež záplavám předcházela. Celkem si událost vyžádala na jedenáct tisíc obětí a způsobila vážné škody na majetku a infrastruktuře.


Odlesňování poblíž Nueva Italia v Peru

Amazonský deštný prales čelí masivnímu odlesňování, jak ukazují i satelitní snímky z Peru. Na nich je patrná silnice UC-105, která prales protíná. V jejím okolí dochází k masivnímu mýcení za účelem zakládání nových zemědělských ploch a těžby dřeva.


Suchá kalifornská rýžová pole

Vysoké teploty a sucho se podepsaly na stavu rýžových polí v oblasti Sacramento Valley v americké Kalifornii. Pěstitelé v důsledku nedostatku vody pěstují rýži na méně polích, což způsobuje, že jindy zelená pole zešedivěla. Celkové odhady hovoří až o třicetiosmiprocentním meziročním poklesu úrody rýže v Kalifornii.


Vyprahlé jezero Poyang v Číně

Sucha jsou problém také v Číně, kde se podepsala na stavu vody v největším sladkovodním jezeře v zemi. Hladina Poyangu klesla na historické minimum, což způsobilo problematické dodávky pitné vody pro řadu komunit žijících v jejím okolí.


Vyschlá přehrada Cerro Prieto

Projevy sucha zachytily satelity také v Mexiku, konkrétně na přehradě Cerro Prieto v severní oblasti Nuevo León. V červenci byly zásoby přehrady na 0,5 procentu své kapacity, což představovalo nejnižší množství od jejího vybudování v osmdesátých letech. Problémy díky tomu měly nejen okolní průmyslové a zemědělské podniky, ale i přibližně milion obyvatel města Monterrey, které přehrada napájí.


Jizva po tornádu v Michiganu

Není to jen sucho či záplavy, co je s pomocí satelitů možné zachytit. V květnu se přes severní Michigan přehnalo tornádo, které bylo doprovázeno rychlostí větru až 241 kilometrů za hodinu. Po tornádu, které protnulo město Gaylord, zůstala 28,6 kilometru dlouhá stopa, kterou na satelitních snímcích označují žluté šipky.


Tání ledu ve východní Antarktidě

Postupné tání ledové masy odhalily satelity také v oblasti východní Antarktidy. Mimo to však objevily i zcela nový ostrov, který se až doposud schovával pod ledovou přikrývkou. Ta ovšem v jeho okolí odtála, zatímco na ostrově se ledová čepice drží dál.


Rozšiřování zemědělské plochy v Egyptě

Zatímco na jedné straně Egypta pohlcují stávající zemědělské plochy města a slaná voda, na straně druhé tamní zemědělci rozšiřují svá pole dále do pouštních oblastí Sahary. Snímky zachycují rozpínající se pole poblíž dálnice, na kterých je pěstováno obilí, ovoce či zelenina pro export do zahraničí.


Mizející sněhová čepice na vulkánu v Chile

Villarrica je jednou ze sopek chilských And. Díky zvyšujícím se teplotám zde postupně odtává sněhová čepice, zatímco nový sníh nepřibývá. Díky tomu se razantně mění vzhled vrcholu hory, která se na místo ledovou stává čím dál tím více skalnatou.


Kompletní snímky proměny planety i z minulých let si lze prohlédnout na webových stránkách NASA.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym