Forsage

forsageStory

Včelaření pro 21. století. Český projekt Forsage přináší neotřelý způsob monitoringu včel pomocí internetu věcí

Na úpatí Drahanské vrchoviny nedaleko Moravského krasu stojí 30 úlů. V nich poddaní svých královen v neúnavném tempu budují království podobně jako miliardy včel…