Zbývají dva dny na zažádání o voličský průkaz. Na pár kliků jej můžete vyřídit i přes Portál občana

Po čtvrtku bude možné získat voličský průkaz jen osobně na úřadě v místě svého trvalého pobytu. Průvodce k volbám vydal i Hlídač státu.

Jiří SvobodaJiří Svoboda

Pražský hrad je sídlem českého prezidenta

0Zobrazit komentáře

Každý, komu již bylo osmnáct let, je stejně jako při jakýchkoliv jiných volbách i k příležitosti těch následujících prezidentských zapsán na seznamu voličů v obci, kde má trvalé bydliště. Jestliže chce volit odjinud, ať už v Česku nebo v zahraničí, je třeba požádat o voličský průkaz. Na online či písemné žádosti o tento dokument už je čas jen do čtvrtka.

V Česku i za hranicemi se v pátek 13. ledna ve 14 hodin otevře přibližně patnáct tisíc volebních místností na volbu prezidenta republiky. A jak tomu bývá i při jiných celostátních volbách, je možné volit z jakékoliv z nich, pokud se splní patřičné podmínky.

Žádost o voličský průkaz lze podat písemně (elektronicky) i osobně. V případě první možnosti bude žádost platná jen tehdy, pokud ji obecní úřad obdrží do čtvrtka 6. ledna do 16.00, respektive do 20. ledna do 16.00 pro případné druhé kolo voleb. Příslušný vzor formuláře lze stáhnout z webu Ministerstva vnitra zde. K rychlému vytvoření žádosti lze také využít službu, kterou spustil portál Hlídač státu.

Listinná podoba žádosti, tedy poslaná třeba poštou, musí mít úředně ověřený podpis, avšak tuto povinnost lze obejít, jestliže na odeslání svému úřadu volič použije svou datovou schránku. Asi nejelegantnější řešení pak nabízí e-governmentový Portál občana, kde stačí žádost automaticky vyplnit a odeslat na několik kliknutí. Jestliže ho má volič zřízený, stačí k němu mít připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Volební průkaz následně může obecní úřad danému voliči poslat jak na adresu trvalého bydliště nebo jakoukoliv jinou, tak předat osobně jemu nebo tomu, kdo má jeho plnou moc s ověřeným podpisem.

Osobně, na obecním úřadě nebo v obci trvalého bydliště, lze žádat až do středy 11. ledna do 16.00 pro první kolo voleb a do 25. ledna do 16.00 pro případné druhé kolo. Výhodou je, že svůj voličský průkaz dostane volič rovnou do ruky a nemusí tak spoléhat na doručování.

Volit lze i ze zahraničí

Volit je možné také na zastupitelských úřadech v zahraničí. Češi, co zde žijí dlouhodobě, mohli do 4. ledna požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který je platný pro všechny volby, při kterých lze volit z cizích států. Pokud se volič rozhodne volit i tak jinde, musí tento zastupitelský úřad požádat o voličský průkaz

Druhou možností, jak volit ze zahraničí jednorázově, je požádat o voličský průkaz, taktéž přes voličův domácí obecní úřad nebo u zastupitelského úřadu, v jehož územním obvodě má volič bydliště. Postup se neliší od toho, když chce člověk volit v jiné místnosti na území Česka.

generalpavel

Přečtěte si takéEmotivnost ke mně úplně nesedí, říká generál Petr PavelEmotivnost ke mně úplně nesedí, říká generál Pavel. Vojenský výcvik se může hodit i v jednání s vládou

Pravidla voličských průkazů ale skrývají i některé komplikace. Pokud například vydaný voličský průkaz ztratíte, máte smůlu – úřad totiž nesmí vydat duplikát. S sebou si ho musíte vzít i v případě, že se nakonec rozhodnete volit v místnosti, která přísluší vašemu trvalému bydlišti. Volební komise jej voliči odebere, aby zamezila dvojitému hlasování.

Volební místnosti pro první kolo prezidentských voleb budou otevřené v pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo se uskuteční v pátek 27. a v sobotu 28. ledna. V případě zastupitelských úřadů se mohou časy voleb lišit v závislosti na časovém posunu od Česka.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym