BIG navrhlo celé město do jediné budovy. Kampus a inovativní centrum bude sídlit v Jutsku

Střecha budoucího kampusu v Dánsku je plná zeleně, pochozí a svažuje se společně s budovou. Stromy a další rostliny jsou i v centrálním parku.

Eliška NováEliška Nová

BIG kampus Esbjerg

Foto: BIG

BIG postaví celé město v jedné jediné budově

Město Esbjerg je sice pátým největším městem Dánska, se svými sedmdesáti tisíci obyvateli ovšem není žádným velikánem. Hlavním zdrojem obživy v místě je rybolov. Sídlí zde ale také univerzity. Dánské studio BIG do přístavního města navrhlo studentský kampus, jehož cílem je sem přitáhnout lidi. Především pak chytré lidi. Kampus má být v podstatě celým městem v jedné jediné budově.

„Chceme nastavit rámec pro městské a kampusové prostředí, které bude ke vzdělávání přistupovat úplně jinak,“ uvádí architekti ze světově proslaveného studia Bjarke Ingels Group. Tedy toho, které v Praze postaví moderní Vltavskou filharmonii. Ateliér si přizvalo samo dánské město, které chtělo, aby odborníci vytvořili jeho územní plán, jenž má být součástí budoucí vize Esbjergu do roku 2025. Ta počítá s nárůstem počtu obyvatel, což má zajistit i ambice stát se novou destinací, kam se lidé budou jezdit vzdělávat.

Nový kampus vznikne v přístavu. Kolem dokola ho má obklopovat voda a přístup do něj bude možný jen skrze mosty. Ateliér BIG sem navrhl stavbu nepravidelného tvaru i nepravidelné výšky. Na střeše vznikne pochozí park, ve vnitrobloku pak centrální park.

BIG kampus Esbjerg

Foto: BIG

Budova vyroste v místním přístavu

Vzhledem k tomu, že stavba bude v podstatě na ostrově na moři, chtějí architekti budovu vystavět na plošině, která zajistí, že dům bude stát sedm metrů nad mořem. To má předejít záplavám. „Plán vychází z aktuálních přírodních podmínek v místě. To znamená, že reaguje na hluk přístavu, silné západní větry, příliv, přívalové bouřky, ale i na sluneční světlo,“ popisují architekti.

Nebyli by to Dánové, kdyby nepracovali také s udržitelností. Projekt v Esbjergu má být dokonce příkladem dobré praxe. BIG počítá se sníženými emisemi oxidu uhličitého, a to i z dopravy. Sází rovněž na obnovitelné zdroje, chce pracovat s recyklovatelnými a biologicky rozložitelnými materiály. Nový projekt by měl též zlepšit biodiverzitu v lokalitě. Návrh ostatně naplňuje jedenáct ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje pod hlavičkou OSN.

Kampus by měl být nejen centrem vzdělávání, ale i inovačním centrem. A to tak dobrým, že si město od projektu slibuje příliv podnikatelů a odborníků, kteří zde budou předávat svoje know-how. Cílem je ale samozřejmě přitáhnout i obyčejné smrtelníky, tedy turisty.

Samotná budova má bílý plášť s velkými okny, odkud bude výhled buď do parku, nebo na moře. V nejvyšším vrcholu bude mít dům sedm pater. Součástí zelené pochozí střechy je chodník o délce jeden kilometr, který se svažuje společně se střechou.

Projekt se rozkládá na ploše devadesáti tisíc metrů čtverečních a BIG slibuje, že Esbjerk se stane atraktivním vzdělávacím městem s kvalifikovanou pracovní silou. Stane se monopolem v udržitelné energii, digitálním „hubem“ severní Evropy a lákavou turistickou destinací.

Esbjerg leží na západním pobřeží Jutského poloostrova a jeho nejstarší dům je z roku 1666. Nový projekt k tomu vytvoří parádní moderní protiváhu.

BIG kampus Esbjerg

Foto: BIG

Ve středu budovy se rozkládá centrální park

BIG kampus Esbjerg

Foto: BIG

Kampus má splňovat všechny možné nároky na udržitelnost

BIG kampus Esbjerg

Foto: BIG

Budova má bílý plášť a velká okna

 

Načítám formulář...