Do Mendelova skleníku se vrátil hrách i budoucnost zemědělství. Rostliny se zde pěstují aeroponicky

Řešení moderního zemědělství instalovala v nově zrekonstruované památce společnost Future Farming.

instalace-aeroponni_ho-syste_mu-v-mendelove_-skleni_ku-v-brne_

Foto: Future Farming

Po letech se do Mendelova skleníku vrátil hrách

0Zobrazit komentáře

Mendelův skleník byl ve své době špičkovou laboratoří, ve které se prostřednictvím pokusů s rostlinami zrodil obor moderní genetiky. Před časem byl brněnský skleník obnoven a i dnes si v něm lze prohlédnout to nejmodernější, co současná agrikultura nabízí. Díky společnosti Future Farming se zde rostliny pěstují aeroponicky.

Aeroponický systém péče o rostliny spočívá v jejich růstu bez přítomnosti klasické půdy. Živiny jsou rostlinám dodávány prostřednictvím speciálních roztoků, díky čemuž se pěstební prostor neomezuje jen na horizontální plochu, ale jednotlivé rostliny mohou růst i nad sebou.

Právě v tomto systému pěstování rostlin a plodin vidí společnosti, jako je Future Farming, budoucnost zemědělství. Namísto klasického růstu na polích lze farmy přesunout do uzavřených hal se stálou teplotou, permanentním přístupem ke zdroji světla a také vyváženému množství živin. Tímto způsobem se výrazně urychluje doba růstu, šetří se na nákladech spojených s pěstebním procesem, na prostoru a také množství spotřebované vody.

V případě Mendelova skleníku posloužila aeroponie pro demonstraci čtyř vývojových fází hrachu. Právě s ním prováděl Mendel pokusy, během kterých zkoumal zákony dědičnosti aplikováním matematických metod na biologický výzkum. Výsledkem této práce se staly dodnes uznávané Mendelovy zákony dědičnosti.

sklenik2

Foto: monolot

Obnovený skleník bude sloužit i ke vzdělávacím a kulturním akcím

Ze skleníku, ve kterém své pokusy prováděl, nakonec zbyly jen základy, které byly archeology objeveny před několika lety. Brno se rozhodlo v rámci oslav 200 let od Mendelova narození stavbu obnovit jako memento činnosti tohoto přírodovědce, přičemž podoba nového skleníku byla svěřena do rukou architektonického studia Chybik+Kristof.

Skleník je místem především pro veřejnost, která se zde může seznámit – i díky instalaci od Future Farming – s Mendelovým dílem. Celý aeroponický systém obsahuje 105 rostlin odrůdy Ambrosia hrách cukrový, 21 trysek pro dodávku živného roztoku, čerpadla a rozvody, které ke kořenům rostlin přivádějí organická hnojiva.

Tato instalace byla jednou z prvních zakázek nedávno vzniklé divize Future Farming Development, která dodává třetím stranám technologie moderních systémů zemědělství. „Stejně jako v případě Mendelova skleníku jsme schopni dodat zákazníkům technologie úplně na klíč. Ve většině případů budou jejich součástí unikátní zařízení, jejichž vývoj nám trval několik let,“ vysvětluje jeden z jednatelů společnosti Michal Fojtík.

„Mám na mysli třeba filtrační kaskádu pro akvaponii, vertikální pěstební systémy pro hydroponické farmy, řídící jednotky k automatizaci farem, LED osvětlení ke zvýšení produkce v zimních měsících nebo o komplexní systémy pro intenzivní recirkulační chovy ryb,” dodává Fojtík, podle kterého chce společnost od příštího roku dodávat kompletní aeroponické, hydroponické i rybí farmy na klíč.

do-kazde-pestebni-misky-je-cerpadly-dopravovan-zivny-roztok-min

Foto: Future Farming

Živný roztok je dodáván do misek, ve kterých hrách roste

Diskuze (0)

Novinka

Anonym