Michal Menšík z DoDo: Nezahlcujme města dalšími auty. Budoucnost městské logistiky je v dokonalém plánování

Michal MenšíkMichal Menšík

michal-mensik-dodo-inveoKomentář

Foto: DoDo

Michal Menšík, CEO DoDo

Udržitelnost, chytré plánování, autonomní technologie, i to jsou spojení, které v souvislosti s chytrými městy slýcháváme stále častěji. Jak je ale nastavit a především aplikovat do reálného provozu a situací? Nejen na to se pokouší ve svém blogpostu najít odpověď zakladatel donáškové služby DoDo a softwarové společnosti Inveo Michal Menšík.

Městská logistika je dynamicky se vyvíjející obor, kterému je v posledních letech právem věnováno čím dál více pozornosti. Objem přepravovaných zásilek totiž roste a velice rychle se rozvíjí rovněž segment tzv. „same-day deliveries“, tedy zásilek, které je potřeba doručit ve stejný den. Například dle studie McKinsey & Company má trh se same-day delivery vyrůst do roku 2025 až dvacetkrát a v den podání bude v té době doručena celá čtvrtina všech zásilek.

Doručení ve stejný den a doprava v rámci tzv. poslední míle s sebou nicméně nesou řadu výzev. Právě poslední etapa rozvozu, kdy zboží putuje až do rukou koncového zákazníka, je v celém logistickém procesu etapou nejsložitější a nejdražší. Tvoří dokonce 53 % z celkových nákladů spojených s pohybem zboží a je tedy nákladnější než přeprava zboží mezi vzdálenou továrnou na jiném kontinentu a cílovým městem.

Chytrá logistika šetří město

Protože městská logistika je extrémně náročná na plánování, moderní logistická firma by měla splňovat jeden klíčový aspekt – být primárně technologickou a daty poháněnou společností. Nasbíraná data (o pohybu kurýrů, aktuálnímu provozu, ale i nejrůznějších výkyvech poptávky) je následně potřeba analyzovat a v reálném čase promítat do dalších platforem pro plánování. Na základě těchto dat je možné koordinovat zakázky tak, aby byla maximálně efektivně využita kapacita kurýrů i aut. Kromě úspory nákladů se takovéto plánování mimo jiné pozitivně promítne také do dopravní situace ve městě.

praha-prague2

Trendem posledních let, a především urbanistickou výzvou metropolí, je udržitelnost, a to i ve vztahu k dopravě. Zahlcená města proto hledají nové způsoby, jak řešit komplikovanou dopravní situaci a omezit nadužívání aut. Na druhé straně však stojí rostoucí segment e-commerce, který klade zejména na městskou logistiku vysoké nároky. Moderní e-shopy i restaurace, které využívají rozvoz, proto stále častěji využívají specializované logistické služby. Ty mají know-how a pokročilý systém, díky čemuž mohou zboží rozvážet rychleji, levněji a šetrněji k životnímu prostředí, protože dokáží maximálně efektivně využít svůj vozový park.

Budoucnost městské logistiky a zároveň velká síla DoDo spočívá mimo jiné ve správném balancování portfolia klientů tak, aby byla poptávka z jejich strany rovnoměrně a bez velkých výkyvů rozložena do celého dne. Zde opět přichází ke slovu přístup založený na datech, díky kterému lze analyzovat potřeby různých typů byznysu. Rozvážení jídla z fastfoodu má špičku přes oběd a přes večeři, potraviny si lidé nejčastěji nechávají dovézt v momentě, kdy přichází domů z práce, a třeba kancelářské potřeby chtějí lidé do práce obvykle dovézt dopoledne.

vlastimil-hrabal-oriente

Přečtěte si takéVlastimil Hrabal: Jak se rozjíždí asijský startup se zakladatelem Skypu a čínskými milionářiVlastimil Hrabal: Jak se rozjíždí asijský startup se zakladatelem Skypu a čínskými milionáři

Klíčem k úspěchu je dobře nastavená spolupráce s různými typy partnerů a vyvážení jejich portfolia tak, aby byli kurýři vytížení rovnoměrně po celý den, a samozřejmě tak, aby bylo o všechny typy rozvozu relevantně postaráno. Díky diverzifikaci portfolia zákazníků mají kurýři DoDo rovnoměrný přísun zakázek a jsou po celý den efektivně využiti.

Drony ani autonomní vozy nás v dohledné době nespasí

V následujících měsících a letech čeká městskou logistiku překotný vývoj. Využití může nalézt technologie strojového učení a bude se ještě více prohlubovat samotná práce s daty. Moderní logistika je obor, který s daty stojí a padá. Díky strojovému učení bude možné dále zlepšovat plánování a s vysokou přesností predikovat objednávky. Díky tomu bude možné na ně reagovat ještě dříve, než budou skutečně vytvořeny. Ze zvýšení efektivity celého systému městské logistiky bude profitovat především koncový zákazník, pro kterého to bude znamenat ještě rychlejší dodávky zboží či třeba jídla.

dodo-kuryr1

S městskou logistikou je často spojovaná možnost využití doručovacích dronů či autonomních vozů. Vzhledem k přetrvávajícím legislativním překážkám, především v Evropě, se ale v nejbližších letech jejich využití pravděpodobně nedočkáme. Mnohem blíže realizaci jsou inovace na poli samotného předání zásilky zákazníkovi. DoDo již nyní pracuje například na možnosti doručování zásilek do kufrů aut a zajímavou roli mohou v městské logistice do budoucna hrát i prvky chytré domácnosti. Mohlo by být například možné odemknout na dálku kurýrovi garáž a nechat si do ní doručit nové pneumatiky.

Nejen kvůli boomu v oblasti e-commerce rapidně roste objem zboží přepravovaného po městě a spolu s tím rostou také požadavky na rychlost a kvalitu doručení. Městskou logistiku proto čeká v příštích letech rychlý rozvoj založený především na využití nejmodernějších technologií. Firmy zaměřené na městskou logistiku musí disponovat daty a technologickým know-how, aby dokázaly na rostoucí požadavky ze strany zákazníků reagovat, a to s ohledem na životní prostředí, komplikovanou dopravní situaci ve městě i cenovou náročnost poslední míle.

DODO

Jsme logistická služba pro e-commerce, retail, restaurace a rychlá občerstvení.

Klíčoví lidé

_michal_mensik_3

Michal Menšík

Zakladatel

DODO

Jsme logistická služba pro e-commerce, retail, restaurace a rychlá občerstvení.

Klíčoví lidé

_michal_mensik_3

Michal Menšík

Zakladatel