Václav Kurel

carboneg2

Ukládání oxidu uhličitého do země jako benefit. Projekt Carboneg jej nabízí firmám pro boj s uhlíkovou stopou

Kam s ním? To je otázka, na kterou bychom měli v případě oxidu uhličitého nalézt odpověď co nejrychleji. Nápad, jak znečišťování životního prostředí řešit,…