Více než polovina startupů selže kvůli sporům zakladatelů. Advokát radí, jak se tomu vyhnout

Základem je důvěra, podle advokáta Tomáše Ditrycha z Mavericks je však dobré vztahy ukotvit v dohodě označované jako founders agreement.

Tomáš DitrychTomáš Ditrych

tomas-ditrychmv

Foto: Mavericks

Tomáš Ditrych, zakladatel advokátní kanceláře Mavericks

Spoluzakladatelé táhnoucí za jeden provaz jsou klíčovým předpokladem pro úspěšné rozjetí firmy. Existuje nespočet historek o startupech, ve kterých došlo ke sporům mezi spoluzakladateli – jedna z nejznámějších bude o Facebooku, což jste mohli vidět i ve filmu Social Network. K podobným případům však nedochází jen v Silicon Valley, ale ve velké míře také u nás. Jak těmto neshodám co nejlépe předejít?

„Základním předpokladem zdravého fungování spoluzakladatelů je bezesporu důvěra. Z praktického hlediska se však vyplatí vztahy mezi spoluzakladateli a společností ukotvit v dohodě označované jako founders agreement,“ popisuje Tomáš Ditrych, zakládající partner advokátní kanceláře Mavericks se specializací na právo startupů, technologií a venture kapitálových investic.

Podle profesora Harvard Business School Noama Wassermana až 65 procent startupů s vysokým potenciálem selže právě kvůli sporům mezi spoluzakladateli. Ditrych v článku pro CzechCrunch přibližuje, co to vlastně founders agreement je, jak může startupu pomoct a co by správně napsaná dohoda měla obsahovat.

***

Lidová startupová moudrost praví, že počet zakladatelů by měl být lichý a tři už jsou moc. Ne každá technologická společnost ale může být úspěšně vybudována pouze jediným člověkem. Na co se vyplatí dát si pozor, pokud je zakladatelů více?

Základním předpokladem zdravého fungování spoluzakladatelů je bezesporu důvěra. Z praktického hlediska se však vyplatí vztahy mezi spoluzakladateli a společností ukotvit v dohodě označované jako founders agreement. Ta upravuje práva a povinnosti, které mají zakladatelé jak vůči sobě navzájem, tak vůči společnosti, kterou společně budují. Nevztahuje se přitom jen na řízení společnosti a jejích obchodních aktivit, ale také nastavuje pravidla pro případný prodej společnosti (exit) nebo řešení sporů ohledně dalšího směřování firmy.

mavericks_1-min

Foto: Mavericks

Tomáš Ditrych, zakladatel advokátní kanceláře Mavericks

Typický founders agreement tak upravuje například povinnost věnovat se naplno rozvoji startupu, nabývání a nakládání s podílem, povinnost mlčenlivosti, zákaz konkurence či ochranu práv duševního vlastnictví souvisejícího s činností společnosti. Chybějící či špatně napsaný founders agreement může snadno vést ke konfliktům mezi zakladateli nebo k jejich vyostření.

„Když se spoluzakladatelé nesnáší, tak máte velký problém,“ říká Paul Graham, spoluzakladatel globálně jednoho z nejprestižnějších startupových akcelerátorů Y-Combinator, skrze který prošlo přes tři tisíce firem včetně Redditu, Twitche, Airbnb nebo Dropboxu. Proto je důležité napsat founders agreement tak, aby obsahoval všechna důležitá ustanovení a chránil jak jednotlivé zakladatele, tak samotnou společnost.

Startup potřebuje zakladatele, který se mu chce věnovat

Investoři u early stage startupů, tedy v raných fázích, často vkládají své peníze spíše do schopného týmu než do samotného nápadu. Kvalitní tým se totiž dokáže přizpůsobovat situaci na trhu a novým příležitostem. Twitter se na počátku své existence zaměřoval na podcasty (tehdy se ještě jmenoval Odeo). Zakladatelé však nevěřili, že by dokázali konkurovat iTunes. Obrátili proto svou pozornost na takzvaný microblogging a vytvořili sociální platformu, kterou známe dnes.

Pro zajištění toho, že se zakladatelé budou na rozvoji startupu poctivě podílet, se dává do founders agreement povinnost zakladatele věnovat veškerý svůj pracovní čas společnosti. Investoři i ostatní zakladatelé neradi vidí, když se pozornost klíčového člena týmu tříští mezi více projektů. Rozptýlení od hlavního projektu se dříve nebo později projeví a může ohrozit úspěch firmy. Elon Musk je anomálie.

Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimky, které dovolí zakladateli činnosti, jež společnost neohrožují. Founders agreement typicky umožňuje správu vlastního majetku, filantropii, výuku či práci na drobných postranních projektech. Porušení této povinnosti se většinou postihuje smluvní pokutou nebo omezeními, která jsou spojená s podílem ve společnosti.

Dohoda myslí i na motivování zakladatelů

Když už se zakladatelé ujistili, že budou firmě věnovat svůj čas, musíme je motivovat, aby ve společnosti zůstali. Zapálení pro budování startupu se někdy ochladí s prvními překážkami a může vést k odchodu zakladatele. Tomu se snaží předcházet takzvaný reverse vesting.

Tento nástroj zavazuje zakladatele k tomu, aby pro firmu pracoval po určitý čas, většinou to bývají tři až čtyři roky. Kdyby během této doby ukončil ve společnosti působení, měl by povinnost svůj podíl převést či prodat zbylým společníkům. Postupem času práva k jeho podílu sílí – a když zakladatel bez problému funguje po celou sjednanou dobu, získá vlastnické právo k podílu bez omezení.

U reverse vesting musíme rozlišovat mezi dvěma typy odchodů ze společnosti. Nelze vyloučit, že zakladateli během trvání této doby vznikne nepředvídatelný důvod, kvůli kterému bude muset upustit od aktivní účasti. Nejčastějšími příklady jsou těžká nemoc, úraz či vážné rodinné důvody. V takovém případě je odcházející zakladatel označován za takzvaného „good leavera“ a typicky mu vznikne povinnost prodat svůj podíl za spravedlivou tržní cenu.

Přísnější postih zpravidla hrozí v případě „bad leavera“, tedy odchodu zakladatele bez dostatečného důvodu nebo při porušení jeho základních povinností. V takové situaci musí odcházející zakladatel svůj podíl nabídnout ostatním za jeho nominální hodnotu. Ta je přitom téměř vždy podstatně nižší než tržní hodnota startupu.

Reverse vesting se též snaží předejít situacím, kdy podíl vlastní člověk, který již ve společnosti aktivně nepůsobí. Takzvaná mrtvá ekvita snižuje velikost podílu, kterou může startup nabídnout novým investorům nebo zaměstnancům, a ztěžuje hlasování na valné hromadě.

Omezení konkurence z vlastních řad

Společnosti si pochopitelně nechtějí vychovávat konkurenci, proto se do founders agreement typicky zakotvuje doložka, která zakladateli zakazuje podnikat ve stejném odvětví jako společnost. Obvykle se sjednává na celou dobu aktivní účasti zakladatele ve firmě a jeden až dva roky po jeho odchodu. Protože se jedná o klíčovou povinnost chránící společnost a ostatní společníky, bývá porušení konkurenční doložky postihováno smluvní pokutou.

Potenciální konkurenční aktivity jednatelů startupu (bez ohledu na to, jestli se jedná o zakladatele, nebo jinou osobu) omezuje přímo zákon o obchodních korporacích. Podle něj nesmí jednatel podnikat ve stejném předmětu činnosti jako společnost nebo být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti. I bez konkurenční doložky tak jsou firma a ostatní zakladatelé do jisté míry chráněni, avšak zákaz konkurence šitý na míru v dohodě je vždy jistější.

Startup by neměl zapomínat chránit to, co tvoří

Nehmotný majetek představuje velkou část hodnoty inovativních technologických společností. Proto je důležité zajistit, aby autorská díla a jiné předměty duševního vlastnictví skutečně patřily společnosti. I počítačový program považuje zákon za autorské dílo a chrání jeho vyjádření ve zdrojovém nebo strojovém kódu. Dílo vytvořené zaměstnancem či jednatelem se považuje za zaměstnanecké dílo, k němuž zaměstnavatel vykonává veškerá majetková práva. Podobná pravidla, i když s určitými rozdíly, platí i pro díla vytvořená externími kontraktory (OSVČ).

Ve founders agreement je žádoucí upravit práva duševního vlastnictví i ve vztahu k zakladatelům, kteří nemusí mít postavení zaměstnance, jednatele nebo kontraktora. Běžně se zakladatelé ve prospěch startupu vzdávají všech majetkových práv ve vztahu k autorským dílům, ochranným známkám, doménám a dalším nehmotným statkům, které zakladatelé při práci pro společnost vytváří. Know-how, finanční a obchodní výsledky a další důvěrné informace pak chrání founders agreement povinností mlčenlivosti.

Ani startupy se právu nevyhnou

Všechny startupy začínají s nadšením a velkou vizí, ne vždy to však zakladatelům vydrží. Je proto rozumné připravit se na to, že se názory a odhodlání klíčových osobností nemusí vždy shodovat. Founders agreement pomáhá startupům pro takové případy nastavit transparentní pravidla, která slouží jako prevence hrozících sporů, případně poskytují jasný návod, jak je řešit. Pokud má startup více než jednoho zakladatele, neměl by na tento dokument zapomenout. Jeho existenci ocení i případní investoři jako předpoklad poklidného a efektivního fungování zakladatelů.

Partnerem článku je advokátní kanceláře Mavericks. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.

Rubriku Startupy podporujíjt-retina