Jan Antoš z Trasku: Jak připravit byznys na nejistoty budoucnosti? Zvyšte efektivitu, investiční disciplínu a jednejte hned

Jan AntošJan Antoš

jan-antos-trask1

Foto: Trask

Jan Antoš, výkonný ředitel pro strategické inovace v Trasku

Čeká ekonomiku prorokované zpomalení a její krize, nebo naopak poroste? Tato otázka neměla ještě nedávno napříč českým byznysem jasnou odpověď, a tak se polovina společností na krizi připravovala a polovina ji nečekala. Vše ale zřejmě zásadně promění koronavirus.

Jan Antoš, výkonný ředitel pro strategické inovace v technologické společnosti Trask, hovořil ještě před vypuknutím virové pandemie na letošní konferenci Trask Future Insight o tom, jak by se měly firmy připravit na nejistou budoucnost, ať už krizi čekají, či ne.

Jelikož se teď jedna skutečně blíží, neměly by podle něj firmy na nic čekat a začít jednat hned. Připravit se podle něj mohou pomocí využití několika byznysových trendů, o kterých se nyní rozepsal v komentáři pro CzechCrunch.

***

Napříč světem v posledních měsících kolují zvěsti, že ekonomika, tudíž i ta naše, zpomaluje, a že do nové dekády vstupuje s dalším zpomalením a krizí. Co jde naopak nezadržitelně kupředu, je změna. Mění se svět, lidé, hodnoty i podnikání.

Proměňuje se nejen tradiční fungování společností, ale i jejich vnímání peněz, hodnoty, důvody existence i strategie. Ruku v ruce s touto proměnou nastupuje nová éra, tzv. experience economy, jejíž podstatou jsou nezapomenutelné události, které se stávají produktem. Tím vším se prolíná často skloňovaná digitální transformace.

Kolem digitálních inovací panuje mnoho emocí – z krátkodobého hlediska jsou značně přeceňované, z dlouhodobého podceňované. I to je jedna z indicií, že je třeba se na ně dívat bez růžových brýlí.

I digitál má své limity

Tím spíše, že mnohé společnosti začaly prohlašovat digitál za svou základní kompetenci. Například Goldman Sachs buduje armádu téměř deseti tisíc vývojářů, Volkswagen si chce interně vyvíjet 60 procent nástrojů a služeb. Agile se někdy špatně vykládá jako požadavek dělat všechno interně.

trask-future-insight2020

Foto: Trask

Jan Antoš na konferenci Trask Future Insight 2020

Firmy by se měly snažit stavět z již hotových prvků. Obří fixní kapacita vývojářů nemusí být dobrá, protože je firmy často neumí řídit, na trhu je nedostatek talentu a ztrácí se flexibilita. Proto je potřeba brát digitál i digitální transformaci s rezervou. Vše má své limity, čas i smysl.

Fakta jsou jedna věc, činy druhá.

Jak k digitálním inovacím přistupují společnosti? Víc než polovina výkonných ředitelů napříč světem, konkrétně 63 procent, předpokládá, že se v blízké budoucnosti změní byznys modely jejich firem. Přitom celých 90 procent jejich CRM implementací odpovídá tomu současnému. Podle studie společnosti Gartner je návratnost investic do digitálních inovací v průměru sedm let, tedy dva až tři turnusy vedení ve firmě, proto je potřeba trpělivost a rozvaha.

Trask

Trask je česká technologická společnost, která od roku 1994 pomáhá rozvíjet…

Jak tedy zvolit ty vítězné inovace, které nejen českým firmám v dlouhodobém horizontu pomohou posílit jejich byznys a zároveň proplout vodami krizí, které dříve či později přijdou? Co je třeba udělat pro to, aby investice do digitálních inovací přinesly skutečné byznysové benefity?

Vyšší produktivita i efektivita

V první řadě bych doporučil zaměřit se na zvýšení produktivity, ať už nás čeká ekonomický růst, nebo pokles. Nejde jen o optimalizaci back office, ale i o prodej a distribuci produktů třeba přes partnerské sítě.

Mezi technologie, které se zvýšením efektivity pomohou nejvíce, patří například digitální produkty, digital twin, edge cloud, (hyper)automatizace, konverzační platformy, IoT nebo APIs.

Efektivní a chytré využití technologií zároveň boří tradiční poučku o tom, že nelze mít najednou delivery, které je rychlé, levné a zároveň kvalitní. Data zajistí kvalitu, umělá inteligence nízkou cenu a přesun do cloudu rychlost implementace. Nejde proto o růst za každou cenu, je potřeba nad ním uvažovat.

Dosáhněte techquilibria

Druhým pilířem silnějšího byznysu i jeho benefitů je techquilibrium společnosti. Mluvíme tak o rovnovážném stavu, ve kterém se nachází kombinace tradičních a digitálních schopností a aktiv, potřebných k dosažení určeného obchodního modelu.

jan-antos-trask3

Foto: Trask

Jan Antoš, Executive Director pro oblast strategických inovací v Trasku

V tomto ohledu je klíčové vědomě a plánovaně rozhodnout, kde si nastavit potřebnou hranici digitalizace ve firmě, kdy je potřeba této hranice dosáhnout, a jak se bude měnit v čase.

Tato hranice je pro každou firmu vzhledem k cílům, zákazníkům i důvodům existence velmi individuální a vše je třeba následně promítnout také do byznys modelu i strategie společnosti. V každém případě by ale svoji roli měla sehrát oddělení IT governance, která se koncentrují na hlavní předmět podnikání firem, a podle průzkumů jsou u více než poloviny dotazovaných společností hodnocena jako vysoce efektivní.

Pokud přijde krize, tak zrychlete

Kdo v minulosti v době krize dokázal přidat, tomu nadprůměrný růst vydržel celou následující dekádu růstu. Proč? Jde o odvahu a vizi, ne pouze o hraní ze zajištěné obrany. Na co se soustředí vítězové, kterým krize neuškodí?

airplane-trees

Přečtěte si takéLetecké společnosti strádají a vzduch se pročišťuje. Na návrat letadel do plného provozu se ale planeta netěšíLetecké společnosti strádají a vzduch se pročišťuje. Na návrat letadel do plného provozu se ale planeta netěší

Konkurenci dokázaly po krizi odskokem utéct ty firmy, které podle mého názoru měly disciplínu v investicích – celých 75 procent úspěšných společností financuje investice centrálně. Dále jde o dobré a včasné informace i predikční modely nebo dobře nastavená pravidla financování investičních projektů. Jedná se ale i o schopnost rychle modernizovat své prodejní aplikace a dobře uchovávat lessons learned z krizových období v minulosti.

Musíme jednat nyní

Naplní-li společnost tyto tři předpoklady (zvýšení produktivity, dosažení techquilibira a disciplíny v investicích), citelně se podle mě zvýší pravděpodobnost, že se jim technologické inovace skutečně během oněch sedmi let, nebo ještě rychleji, vrátí. Je potřeba přemýšlet nad tím, jak využít i příležitosti, jako je zpomalení nebo pád ekonomiky.

Během přednášky o technologických trendech jsme vyzvali publikum, aby se aktivně zapojilo do několika hlasování. Jak tedy na 250 osobností, z nichž má 70 % ve svých firmách roli decision makerů, napříč českým byznysem vnímá své dosavadní investice do digitalizace?

Dvě třetiny respondentů uvedly, že předpokládaných přínosů a cílů digitalizace v jejich společnosti zatím nedosáhli, ale vidí v investicích do této oblasti velké benefity do budoucna a těchto investic nelitují.

Budoucnost tak nečeká a vše se neustále mění. Proto, aby společnosti nebo banky mohly inovovat, nepotřebují sci-fi technologie. Stačí posouvat mindset a hranice. I legislativa, která v tomto směru mnohé ovlivňuje, se stále mění. Cestou pro všechny je tedy neustálý tlak a výzvy pro věci ustálené.

Trask

Trask je česká technologická společnost, která od roku 1994 pomáhá rozvíjet…

Klíčoví lidé

trask-filip-tomanek

Filip Tománek

COO, Partner