Low-code a no-code platformy jsou tu. Jak správně postupovat při jejich používání?

Tvorba aplikací nemusí být výsadou pár vyvolených programátorů. Pro vytěžení maxima z low-code/no-code platforem je však dobré znát několik principů.

Pavlína Uchytilová

Foto: Trask

Pavlína Uchytilová, konzultantka ve společnosti Trask

Společnosti napříč všemi odvětvími v posledních letech čelí tlaku na digitalizaci. Pokud by však chtěly všechny své požadavky naplnit pouze klasicky plnohodnotným programováním, narazily by na několik překážek. Celý segment trpí dlouhodobě nedostatkem edukovaných programátorů, což vede také k jejich rostoucí ceně na trhu práce. Firmy tedy bojují s nedostatkem zdrojů, vysokými náklady a v neposlední řadě také s dlouhou dobou čekání na vývoj. Především řešení, která mají podporovat interní fungování společnosti, mají totiž často nejnižší prioritu. Vize, že by i business uživatelé mohli sami vytvářet aplikace, by všechny tyto překážky odstranila a pomohla společnostem v digitalizaci a modernizaci.

Co je to tedy vlastně ten low-code a jak se liší od no-code přístupu? Oba umožňují uživatelům vytvářet řešení bez nutné znalosti programování. V no-code se bez programování obejdete zcela, zatímco v low-code platformách již jsou pro jejich plné využití určité znalosti kódování potřeba. V obou případech uživatelé tvoří řešení v tzv. „drag & drop“ editorech, které jim umožní vizuálně vytvářet řešení pomocí předdefinovaných základních elementů. Mnoho těchto platforem spolupracuje i se standardními programovacími jazyky, které mohou být povolány na pomoc, pokud by schopnost těchto nástrojů přestala dostačovat.

Jenže platformy, stejně jako je to u mnoha jiných trendů, mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Co je třeba zvážit, abyste zůstali na té správné straně? Rychle rostoucími řešeními zvanými low-code či no-code se mimo jiné zabývá tuzemská technologická společnost Trask. Seznam těch nejdůležitějších otázek spojených s využíváním těchto platforem pro nás sestavila Pavlína Uchytilová právě z této firmy.

***

Myslete na budoucnost

Volba platformy by neměla být provedena bez řádné rozvahy na několika úrovních. Bude podporovat vznik pouze interních řešení, nebo to mají být řešení také veřejná? Kolik potenciálních tvůrců, takzvaných citizen developerů ve společnosti bude? Kdo se bude o platformu a následně o implementovaná řešení starat? Jaké budou základní a budoucí náklady na její provoz? To jsou pouze základní otázky, na které byste určitě měli znát odpověď dříve, než některou z platforem adoptujete.

Jak tedy začít? Stěžejní je výběr správné platformy, která naplní vaše potřeby. Při její volbě sledujte nejenom její aktuální možnosti, ale také budoucí rozvoj. Zavedení low-code řešení je totiž dlouhodobým rozhodnutím. Většinou jsou provozována v cloudu a licence jsou hrazeny vždy za určité časové období. Pokud byste se tedy rozhodli v budoucnu platformu opustit, migrace řešení do jiných platforem není jednoduchou záležitostí a velmi často znamená plnou reimplemementaci, tedy vysoké náklady. Řešte proto od začátku, jak jsou platformy stabilní, technologicky moderní a inovativní. Všímejte si zároveň, jestli jejich poskytovatelé stále investují do rozvoje.

Programování nemusí být jen pro pár vyvolených

Výše zmíněné licence jistě hrají také nemalou roli při výběru platformy. Licence může být vázaná buď na uživatele, nebo na řešení, případně na jejich kombinaci. Pro každou organizaci tedy může být výhodný jiný model. Jsou tu ale i dodatečné náklady. Například při následné integraci nebo v případě dalšího rozšiřování platformy. Na první pohled to jsou neviditelné výdaje někdy v budoucnu, které však mohou i několikanásobně přesáhnout původně plánovaný rozpočet.

Jelikož budete šířit platformu mezi uživatele, kteří s ní nemají žádné zkušenosti, tak se vyplatí zhodnotit také množství edukačních materiálů, které jsou pro ni volně k dispozici. Anebo v jaké formě je lze dokoupit. Pokud platforma sama nemá připraven vzdělávací proces, bude to stát čas a peníze samotnou organizaci.

Otevřeně, ale s pravidly

Ve chvíli, kdy v low-code a no-code skutečně může tvořit každý, je třeba zavést pravidla. Bez alespoň základní regulace by vznikl Divoký západ bez odpovědnosti. Což ve výsledku ohrožuje nejen oblast compliance a kyberbezpečnosti, ale i samotné principy a kvalitu IT dodávek.

Ideální je, když se pravidla pro platformu definují ještě před jejím spuštěním. Její provoz a vynucování pravidel by pak měly být v gesci IT oddělení. Takto se vyhnete situaci, kdy po odchodu tvůrce řešení nebude ve firmě nikdo, kdo by ho mohl spravovat a dál rozvíjet. Myslet na governance platformy je tedy nezbytností.

Doporučujeme také vytvoření takzvaného centra excelence, tedy skupiny expertů na danou problematiku, která bude zastřešovat podporu a pomoc při realizaci, provozu a řešení problémů běžným tvůrcům. Tato komunita může podporovat i nováčky při snaze vytvářet první řešení.

Osvěta je základ úspěchu

Low-code a no-code platformy jsou vhodné pro mnoho lidí a nízká úroveň znalostí programování, jak již bylo mnohokrát řečeno, jejich používání neomezuje. Přesto se nehodí pro úplně každého. Platí, že lidé pracující s platformami by měli mít alespoň základní analytické myšlení a vlohy pro učení a adopci technologií. Často se říká, že low-code je vlastně „Excel na steroidech“ a zkušení uživatelé MS nástrojů jsou velmi dobrými kandidáty pro adoptování těchto nových principů.

Především zaměstnanci z oddělení, která mají vysokou potřebu řešit digitalizaci, velmi efektivně a rychle tyto platformy adoptují, protože si uvědomují, že jim mohou zjednodušit jejich často rutinní a opakující se činnosti. Tito lidé také zároveň nejlépe rozumí dané problematice a dokážou své požadavky rychle proměnit ve funkční řešení.

Trask

Trask je česká technologická společnost, která od roku 1994 pomáhá rozvíjet…

Aby to celé fungovalo, je nejprve potřeba možné kandidáty pro postup nadchnout a platformu představit populární a srozumitelnou formou. Není od věci zároveň zavést proces rozvahy, zda je konkrétní případ nutné řešit standardním vývojem nebo je možné rychleji a efektivněji využít low-code. Vždy je dobré začínat s řešeními menšího rozsahu a až při plném ovládnutí platformy se pustit i do komplexních a provázaných postupů. Často příliš složité řešení může nováčky od použití platforem odradit. I zde platí, že je dobré postupovat po malých krocích.

Nezapomínejte ve své společnosti ale také na opačnou osvětu ve světě technických profesionálů, aby i oni pochopili, že z low-code platforem mohou těžit všichni a nejsou jejich přímou konkurencí. Naopak je cílem, aby pokryly jednoduchá řešení a jim se tak rozvážou ruce k řešení důležitých projektů, které vyžadují standardní kódování.

Low-code a no-code platformy se můžou stát velmi mocnými nástroji, které firmu posunou v oblasti digitalizace i efektivity zaměstnanců. Pokud se však zdá, že jsou výše zmíněné rady příliš velké sousto, je vhodné oslovit IT odborníky se zaměřením na platformy a IT governance.

Partnerem článku je společnost Trask. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.

Trask

Trask je česká technologická společnost, která od roku 1994 pomáhá rozvíjet…

Klíčoví lidé

trask-filip-tomanek

Filip Tománek

COO, Partner