TTC

ttc šelepa

Z bývalého Výzkumného ústavu telekomunikací roste moderní obr. Má miliardový obrat a vyšel na nákupy

Společnost se 70letou historií se přetvořila ve skupinu TTC, pod niž spadá 30 firem. Drží si přitom české vlastníky a nakupuje – teď má…